Jste zde

CASIO - nezvyklá oprava závady

Opravdu netradiční metoda opravy diáře.

Stávalo se mi u kapesního  diáře SF-4600, že při  psaní na něm náhle  zhasnul display. Diář jsem znovu zapnul  tlačítkem ON a  diář znovu pracoval  normálně. Tato porucha  se neprojevovala při stisku konkrétní  klávesy  ani  při  práci v určité datové oblasti.  Ovšem s vyšší pravděpodobností  se projevovala při silnějším stisku klávesy uprostřed klávesnice. Jelikož má klávesa ON přiřazenu i funkci clear došlo při zapnutí ke ztrátě právě  napsaných údajů a neuložené  údaje bylo nutno zadávat znovu. Obrana proti této závadě spočívala v průběžném ukládání údajů, což bylo velice zdlouhavé a  nepohodlné. 
Podle projevů závady  jsem usoudil, že se  nejspíš jedná o studený spoj. Poté co mne diář svojí závadou vytočil rozhodl jsem se, že  se mu podívám  na zoubek. Po  rozebrání mne udivily dva pletené  měděné drátky vedoucí k  piezokeramickému   akustickému    měniči    (pípátku),    které    se beztrestrestně povalovali  po plošném spoji SMT.  Rozhodl jsem se je zaizolovat. Po opětovném sestavení se výše  popisovaná závada již neprojevila. Tuto závadu jsem  odstraňoval ještě na jednom diáři a  opět byl zásah úspěšný. Stejné diáře vlasní i další tři kolegové ze zaměstnání. Dva diáře fungují bezvadně a u třetího se tato závada počala projevovat  také.

Protože byl diář v záruce rozhodl se jeho majitel k reklamaci. V prodejně prodavač uchopil diář a vyzkoušel jej.  Zjistil, že k popisované závadě opravdu dochází. Skroutil diář několikrát  do vrtulky tam a zpět,  až se zákazník  chytil za hlavu.  Znovu vyzkoušel a jelikož neshledal závady vrátil diář zákazníkovi s tím, že je v pořádku. Pravda je, že si tento majitel na závadu doposud (půl roku) nestěžoval. Tento článek píšu protože se domnívám,  že tato  závada se  vyskytuje, nebo  může vyskytnout, u dost vysokého počtu diářů. Oprava není  složitá, jenom vyžaduje trochu odvahy a znalostí. Já jsem ji provedl s nožem a samolepkou na posteli. Pro ty co se do opravy pustí uvádím následující postup:

Je nutno si uvědomit, že  se jedná o technologii  CMOS, to znamená pracovat v bavlnce*. (Nic silonového atd..) Dalším bodem je sehnat vhodné místo pro svá data, protože po  popisovaném zásahu již  v diáři nebudou.  Nejlepší je za  pomocí interface (FA-100 Casio 2000 kč nebo DAT-LINK Lec Computer 1000 kč, nebo ZDE na serveru) přenést k zálohování do počítače. Možnost číslo dvě je přenést data do druhého  diáře.  Je  nutno  přenést  také tajnou oblast, jinak zůstane utajena i Vám. 
(Nezkopíruje  se při výběru ALL DATA). Pokud jsou data v suchu nebo v horším případě na papíře,  můžeme se pustit  do opravy. 

Chtěl  bych zde podotknout, že k úspěšné opravě není nutno oddělit horní odklopné víčko. Odšroubujeme kryt a kryty od baterek. Vyjmeme baterky a jsme bez dat. Potom odšroubujeme zbývající šroubky a opatrně rozlouskneme diář. Naskytne se pohled, který odradí od dalších akcí. Uvidíte dvě paměti procesor  zobrazovací obvod a několik pasivních součástek. Ti co se rozhodnou  pokračovat by měli odletovat  drátky  (NEPROHODIT!!!!)  navléci  na každý bužírku a opět přiletovat. Potom diář "slousknout" (Pozor na mechanizmus zajišťující  horní víčko proti  otevření), sešroubovat, nasadit baterky (MOŽNO PROHODIT),  došroubovat, zapnout, zresetovat, nastavit, nacpat daty a používat.


Poznámka redakce HW serveru : S tou bavlnkou u technologie CMOS to není zase tolik horké. Obvody zaletovné v desce plošného spoje vydrží hodně. Jistá míra opatrnosti je však jistě na místě.

Hodnocení článku: