Jste zde

Cyklovač stěračů 2

Další ze způsobů realizace cyklovače stěračů.

K této konstrukci mne donutila jedna sněhová vánice. Již bylo nezbytné udělat do auta konečně nový cyklovač..

Jedná se o samostatnou elektroniku bez spínacího relé,vstup je na kostru,výstup ukostřuje relé (je tedy možno napájení jak 12V tak 24V), signalizace sice není nutná ale pro motoristy kteří milují světýlka a kontrolky jsou připraveny dva výstupy pro indikaci (ledky)

Po záměně tranzistorů lze použít i žárovky. - Led1 signalizuje proces nastavování Led2 běh cyklovače. 

 

Nastavování probíhá pomocí vyvedených  buď pomocí 11 kontaktů, z nichž některé je možno připojit na starý přepínač.  Nebo klasické nastavení - přepínač stěračů do polohy „C“ (cyklovač) Stěrače se rozběhnou je možné je nechat setřít jednou, dvakrát, či třikrát pokud se vejdeme do intervalu 10 sekund-pokud je sepnutí delší než tento interval je nastaven poslední nastavený interval stírání pokud jde o první zapnutí cyklovače posepnutí klíčku nastaví se automaticky přednastavená hodnota cyklovaní a to 1,5s. pro sepnutí relé a 6s. mezera.
Pokud používáme přednastavených intervalů 1 až 11 je-li některý zvolen spustí se tento interval přednostně po sepnutí přepínače stěračů do polohy „C“. 

Ale nyní zpět k nastavení vlastního intervalu. Provedeme zmíněné sepnutí polohy „C“ a necháme setřít sklo dle potřeby - ne déle než 10s, potom přepínač vypneme a zapneme znovu po intervalu, který chceme  nastavit. pokud jej necháme záplý poběží nám automaticky v nastveném intervalu spínání a mezer po vypnutí přepínače je daný interval zapamatován .Automaticky jej opět vyvoláme sepnutím přepínače kdy po 10s. je tento interval opět nastaven a aktivován .V případě změny postupujeme dle předchozích pokynů.Doporučuji relé vybavit ochranou diodou.

 

Pro tisk podkladů pro výrobu plošného spoje doporučujeme použít soubor DPS_TISK.JPG, který je připraven v 300 DPI pro tisk obrazce plošného spoje.

Nastavení jednotlivých před voleb je uvedeno v tabulce, vývody se spínají proti zemi.
 

Číslo  Sepnutí  Mezera
1 1,5s 3s.
2 1,5s 9s.
3 1,5s 18s.
4 3s 9s
5 3s. 15s.
6 3s 25s.
7 6s.  2s
8 6s 4s
9 6s 8s.
10  8s 3s.
11 8s. 9s.

A na závěr fotografie cyklovače :


 

 
 
Výpis programu :

 0000           ;CYKLOVAC STERACU VERZE1    18.00.28.01.2000
 0000           POMOC1: DS      01H             ;STAV CHODUCYKLOVACE
 0001           POMOC2: DS      01H             ;NASTAVOVACI SEKVENCE
 0002           POMOC3: DS      01H             ;CITAC
 0003           POMOC4: DS      01H             ;ODECET CYKLU
 0004           TIME1:  DS      01H             ;CASOVA ZAKLADNA
 0005           TIME2:  DS      01H             ;CASOVA ZAKLADNA
 0006           MEZERA: DS      01H             ;CAS MEZERY
 0007           SEPNUT: DS      01H             ;CAS SEPNUTI
 00B0           VSTUP   BIT     P3.0            ;VSTUP
 00B1           RELE    BIT     P3.1            ;VYSTUP
 00B2           LED1    BIT     P3.2            ;SIGNALKA SET
 00B3           LED2    BIT     P3.3            ;SIGNALKA CHOD
 00B5           I01     BIT     P3.5            ;INTERVAL 01
 00B7           I02     BIT     P3.7            ;INTERVAL 02
 00B4           I03     BIT     P3.4            ;INTERVAL 03
 0080           I04     BIT     P0.0            ;INTERVAL 04
 0081           I05     BIT     P0.1            ;INTERVAL 05
 0082           I06     BIT     P0.2            ;INTERVAL 06
 0083           I07     BIT     P0.3            ;INTERVAL 07
 0084           I08     BIT     P0.4            ;INTERVAL 08
 0085           I09     BIT     P0.5            ;INTERVAL 09
 0086           I10     BIT     P0.6            ;INTERVAL 10
 0087           I11     BIT     P0.7            ;INTERVAL 11
 0008 
 0000               & nbsp;   ORG     0000H
 0000 787F      RESET:  MOV     R0,#07FH
 0002 7600      X:      MOV     @R0,#0
 0004 D8FC              DJNZ    R0,X
 0006 
 0006 
 0006 02000E            JMP     START
 000B               & nbsp;   ORG     000BH
 000B 0201AE            LJMP    PRERUSE
 000E 
 000E 758902    START:  MOV     TMOD,#02H
 0011 D2AF              SETB    EA
 0013 D2A9              SETB    ET0
 0015 D28C              SETB    TR0
 0017 75060C            MOV     MEZERA,#12D     ;PREDNASTAVENO 6S
 001A 750703            MOV     SEPNUT,#3D      ;PREDNASTAVENO 1.5S
 001D C2B1              CLR     RELE
 001F C2B2              CLR     LED1
 0021 C2B3              CLR     LED2
 0023 75D018            MOV     PSW,#18H
 0026 758107    START1: MOV     SP,#07H
 0029 
 0029           ;IDIKACE STAVU LED VYSTUPY
 0029 
 0029 E501              MOV     A,POMOC2
 002B B40105            CJNE    A,#1D,L0
 002E D2B2              SETB    LED1
 0030 020035            JMP     L00
 0033 C2B2      L0:     CLR     LED1
 0035 E500      L00:    MOV     A,POMOC1
 0037 B40305            CJNE    A,#3D,L1
 003A D2B3              SETB    LED2
 003C 020049            JMP     L3
 003F B40405    L1:     CJNE    A,#4D,L2
 0042 D2B3              SETB    LED2 
 0044 020049            JMP     L3
 0047 C2B3      L2:     CLR     LED2
 0049 
 0049           ;TEST POLOHY SPIN PREDNASTAVENYCH INTERVALU
 0049 
 0049 30B005    L3:     JNB     VSTUP,LL
 004C C2B1              CLR     RELE
 004E 020054            JMP     C0
 0051 0200F9    LL:     LJMP    L
 0054 20B50C    C0:     JB      I01,C1
 0057 750007            MOV     POMOC1,#7D 
 005A 750606            MOV     MEZERA,#6D      ;3s
 005D 750703            MOV     SEPNUT,#3D      ;1.5s
 0060 020026            JMP     START1
 0063 20B70C    C1:     JB      I02,C2
 0066 750007            MOV     POMOC1,#7D
 0069 750612            MOV     MEZERA,#18D     ;9s 
 006C 750703            MOV     SEPNUT,#3D      ;1.5s
 006F 020026            JMP     START1
 0072 20B40C    C2:     JB      I03,C3
 0075 750007            MOV     POMOC1,#7D
 0078 750624            MOV     MEZERA,#36D     ;18s
 007B 750703            MOV     SEPNUT,#3D      ;1.5s
 007E 020026            JMP     START1
 0081 20800C    C3:     JB      I04,C4
 0084 750007            MOV     POMOC1,#7D
 0087 750612            MOV     MEZERA,#18D     ;9s
 008A 750706            MOV     SEPNUT,#6D      ;3s
 008D 020026            JMP     START1
 0090 20810C    C4:     JB      I05,C5
 0093 750007            MOV     POMOC1,#7D
 0096 75061E            MOV     MEZERA,#30D     ;15s
 0099 750706            MOV     SEPNUT,#6D      ;3s
 009C 020026            JMP     START1
 009F 20820C    C5:     JB      I06,C6
 00A2 750007            MOV     POMOC1,#7D
 00A5 750632            MOV     MEZERA,#50D     ;25s
 00A8 750706            MOV     SEPNUT,#6D      ;3s
 00AB 020026            JMP     START1
 00AE 20830C    C6:     JB      I07,C7
 00B1 750007            MOV     POMOC1,#7D
 00B4 750604            MOV     MEZERA,#4D      ;2s
 00B7 75070C            MOV     SEPNUT,#12D     ;6s
 00BA 020026            JMP     START1
 00BD 20840C    C7:     JB      I08,C8
 00C0 750007            MOV     POMOC1,#7D
 00C3 750608            MOV     MEZERA,#8D      ;4s
 00C6 75070C            MOV     SEPNUT,#12D     ;6s
 00C9 020026            JMP     START1
 00CC 20850C    C8:     JB      I09,C9
 00CF 750007            MOV     POMOC1,#7D
 00D2 750610            MOV     MEZERA,#16D     ;8s
 00D5 75070C            MOV     SEPNUT,#12D     ;6s
 00D8 020026            JMP     START1
 00DB 20860C    C9:     JB      I10,C10
 00DE 750007            MOV     POMOC1,#7D
 00E1 750606            MOV     MEZERA,#6D      ;3s
 00E4 750710            MOV     SEPNUT,#16D     ;8s
 00E7 020026            JMP     START1
 00EA 20870C    C10:    JB      I11,L
 00ED 750007            MOV     POMOC1,#7D
 00F0 750612            MOV     MEZERA,#18D     ;9s
 00F3 750710            MOV     SEPNUT,#16D     ;8s
 00F6 020026            JMP     START1
 00F9 
 00F9           ;NASTAVENI CYKLOVACE
 00F9 
 00F9 B4000C    L:      CJNE    A,#0D,CY1
 00FC 20B061            JB      VSTUP,K2
 00FF 750001            MOV     POMOC1,#1D
 0102 750101            MOV     POMOC2,#1D
 0105 020026            JMP     START1
 0108 B40124    CY1:    CJNE    A,#1D,CY2 
 010B 20B013            JB      VSTUP,CYY1
 010E D2B1              SETB    RELE
 0110 E502              MOV     A,POMOC3
 0112 B4144B            CJNE    A,#20D,K2       ;OMEZENI DOBY SEPNUTI NA 10S MAX
 0115 750005            MOV     POMOC1,#5D
 0118 750200            MOV     POMOC3,#0D
 011B 750100            MOV     POMOC2,#0D
 011E 020026            JMP     START1
 0121 850207    CYY1:   MOV     SEPNUT,POMOC3   ;VYHODNOCENI DELKY SEPNUT A ULOZENI
 0124 750200            MOV     POMOC3,#0D
 0127 750002            MOV     POMOC1,#2D
 012A C2B1              CLR     RELE
 012C 020026            JMP     START1
 012F B40220    CY2:    CJNE    A,#2D,CY3
 0132 20B00F            JB      VSTUP,CYY2
 0135 850206            MOV     MEZERA,POMOC3   ;VYHDNOCENI DELKY MEYERY A ULOZENI
 0138 750200            MOV     POMOC3,#0D
 013B 750100            MOV     POMOC2,#0D
 013E 750006            MOV     POMOC1,#6D
 0141 020026            JMP     START1
 0144 E502      CYY2:   MOV     A,POMOC3
 0146 B47817            CJNE    A,#120D,K2      ;OMEZENI ZAPISU MEZERY DELSI 60S
 0149 750200            MOV     POMOC3,#0D
 014C 750100            MOV     POMOC2,#0D
 014F 0201A5            JMP     K1
 0152 B40313    CY3:    CJNE    A,#3D,CY4       ;CASOVANI MEZERY
 0155 20B04D            JB      VSTUP,K1
 0158 E503              MOV     A,POMOC4
 015A B40006           CJNE    A,#0D,CYY31
 015D 750006            MOV     POMOC1,#6D
 0160 020026    K2:     JMP     START1
 0163 C2B1      CYY31:  CLR     RELE
 0165 020026            JMP     START1
 0168 B40413    CY4:    CJNE    A,#4D,CY5       ;CASOVANI SEPNUT
 016B 20B037            JB      VSTUP,K1
 016E E503              MOV     A,POMOC4
 0170 B40006            CJNE    A,#0D,CYY41
 0173 750005            MOV     POMOC1,#5D
 0176 020026            JMP     START1 
 0179 D2B1      CYY41:  SETB    RELE
 017B 020026            JMP     START1
 017E B4050C    CY5:    CJNE    A,#5D,CY6       ;NACTENI CASU MEZERY Z PAMETI A START MEZERY
 0181 20B021            JB      VSTUP,K1
 0184 850603            MOV     POMOC4,MEZERA
 0187 750003            MOV     POMOC1,#3D
 018A 020026            JMP     START1
 018D B4060C    CY6:    CJNE    A,#6D,CY7       ;NACTENI CASU SEPNUT Z PAMETI A START SEPNUT
 0190 20B012            JB      VSTUP,K1
 0193 850703            MOV     POMOC4,SEPNUT
 0196 750004            MOV     POMOC1,#4D
 0199 020026            JMP     START1
 019C B4070C    CY7:    CJNE    A,#7D,CY8       ;START ATOMATIKY DOPLE PREDNASTAVENI 1 AZ 11
 019F 750006            MOV     POMOC1,#6D
 01A2 020026            JMP     START1
 01A5 750000    K1:     MOV     POMOC1,#0D
 01A8 
 01A8 020026            LJMP    START1
 01AB 020000    CY8:    LJMP    RESET           ;CHYBNY UDAJ RESET PROGRAMU
 01AE 
 01AE           ;PRERUSENI CASOVA ZAKLADNA CYKLOVACE XTAL=6.144MHz
 01AE 
 01AE C0E0      PRERUSE:PUSH    ACC
 01B0 C0D0              PUSH    PSW
 01B2 0504              INC     TIME1
 01B4 E504              MOV     A,TIME1
 01B6 B41421            CJNE    A,#20D,PR1      ;0.01S
 01B9 0505              INC     TIME2
 01BB 750400            MOV     TIME1,#0D
 01BE E505              MOV     A,TIME2
 01C0 B43217            CJNE    A,#50D,PR1      ;0.5S
 01C3 750500            MOV     TIME2,#0D
 01C6 
 01C6           ;PRAC CASOVANI S PERIODOU 0.5 SEKUNDY
 01C6 
 01C6 E501              MOV     A,POMOC2    ;CASOVAC PRO MNERENI PRI NASTAVOVANI CASU
 01C8 B40102            CJNE    A,#1D,PR2
 01CB 0502              INC     POMOC3
 01CD E500      PR2:    MOV     A,POMOC1        ;CASOVAC MEZERY
 01CF B40303            CJNE    A,#3D,PR3
 01D2 0201D8            JMP     PR4
 01D5 B40402    PR3:    CJNE    A,#4D,PR1       ;CASOVAC SEPNUT
 01D8 1503      PR4:    DEC     POMOC4 
 01DA 
 01DA D0D0      PR1:    POP     PSW
 01DC D0E0              POP     ACC
 01DE 32                RETI                  &nbs p; ;KONEC PRERUSENI
 01DF 
 01DF 
 01DF               & nbsp;   END 
 

         No errors detected

Hodnocení článku: