Jste zde

Cyklovač stěračů

Po dlouhé době zase jedna konstrukce na HW serveru. Nelíbí se vám váš cyklovač v autě ?

Naprogramujte si ho do jednočipu :-))

Po několika neúspěšných pokusech o analogový cyklovač stěračů jsem se rozhodl vytvořit jej s jednočipovým mikroprocesorem. Tato myšlenka mne přivedla k vytvoření níže popsaného cyklovače s ATMELem AT89C2051. Cyklovač má paměť pro naposledy nastavenou periodu, umožňuje trvale spustit stírání čelního skla a jako malý doplňek, pokud je vypnuta funkce stírání, simuluje blikáním LED přítomnost imobilizéru.

Stručný popis HW:

- napájení z palubní sítě automobilu 12V (v konstrukci se počítá s ukostřenou zemí)
- proudový odběr v klidovém stavu 35 až 40 mA (lze snížit kmitočtem procesoru)
- oddělení vstupních a výstupních obvodů optočleny (ale všechny jsou na stejném potenciálu)
- odolnost vůči špičkám v napájecí síti a vůči přepólování
- spínání motorku pomocí relé
- procesor AT89C2051 na kmitočtu 24Mhz

Vstupní díl cyklovače tvoří dvě tlačítka, PROG a ON/OFF. Ta jsou připojena přes optočleny, které zajistí ochranu před rušením z napájecí soustavy automobilu. Mikroprocesor je zapojen standardním způsobem. 
Výstupní část tvoří tři indikační LED (červená, zelená, žlutá), dále jedna zelená LED a výstupní spínač motoru stěračů. Ten je tvořen optočlenem, který zajistí oddělení mikroprocesoru od výkonových obvodů, následuje výkonový tranzistor pro spínání výstupního relé a pak relé. To je z důvodu omezení překmitů přemostěno antiparalelně Schottkyho spínací diodou. 

Schéma :

K napájení celého obvodu potřebujeme dvě napětí. Výstupní část je přizpůsobena na 12V z palubní sítě, mikroprocesor je napájen přes integrovaný stabilizátor typu 7805. Zvlnění je odstraněno blokovacími kondenzátory a malou tlumivkou v napájecí větvi. Obvod je také chráněn diodou proti přepólování.

 

Návod na stavbu:

Konstrukci osadíte podle zásad pájení, doporučuji pro procesor osadit precizní patici DIL20 (kvůli aktualizaci programu, někdy ho budete chtít použít na něco jiného atd.)

Výkres desky plošného spoje s naznačením osazení.:
(podrobnou dokumentaci k výrobě pločného spoje najdete v stáhnutelných souborech)

V plošném spoji jsem použil svorkovnice do DPS pro připojení tlačítek, napájení a výstupu cyklovače, lištu PIN 2 x 5 kolíků (rozteč 2,54mm) a protikus samořeznou zásuvku na plochý kabel pro všechny čtyři LED diody. Stabilizátor není nutné umisťovat na chladič, pokud použijete plastový s kovovou zadní plochou. V návrhu se počítá s krystalem umístěným nastojato.
Rozpiska součástek - najdete ji i v stáhnutelném souboru.
 
 

Stručný popis SW:

- ovládání dvěma tlačítky (ON/OFF, PROG)
- indikace stavu 3 LED
- simulace imobilizéru blikáním LED
- paměť posledně nastavené hodnoty
- režim trvalého stírání

 

Popis SW vybavení a ovládání cyklovače:

Cyklovač má tři režimy činnosti:

- režim OFF (indikovaný červenou diodou), kdy je cyklovač vypnutý
- režim PROG (indikovaný žlutou diodou) – cyklovač čeká na nastavení periody
- režim RUN (indikovaný zelenou diodou) – cyklovač pracuje s trvale sepnutým relé nebo dle nastavené periody

V režimu OFF svítí nebo bliká červená dioda a bliká zelená dioda, která simuluje činnost imobilizéru. Pokud červená dioda bliká, po zapnutí tlačítkem ON/OFF bude cyklovač stírat skla trvale – viz trvalý provoz v režimu RUN. V opačném případě se buď nastaví režim PROG (pokud předtím nebylo úspěšně dokončeno programování periody v režimu PROG), nebo přímo režim RUN, ve kterém cyklovač spíná s naposledy nastavenou periodou stírání. Blikání červené diody nastavíte a zrušíte tlačítkem PROG.
V režimu PROG svítí žlutá dioda. Při jeho spuštění se stěrače aktivují po dobu jednoho setření čelního skla. Od tohoto okamžiku procesor měří čas do stisku tlačítka PROG. Po stisku tl. PROG se aktivuje režim RUN s právě nastavenou a zaznamenanou periodou. Překročí-li ale doba čekání asi 7 minut nebo stisknete-li tlačítko ON/OFF, předchozí nastavená perioda se vymaže a cyklovač se přepne do režimu OFF.
Režim RUN oznamuje zelená indikační dioda. V tomto režimu cyklovač stírá s nastavenou periodou (vždy jedno setření skla na začátku periody) nebo trvale, byl-li o to požádán v režimu OFF. Na tlačítko PROG v tomto režimu procesor reaguje spuštěním režimu PROG a na tlačítko ON/OFF vypnutím programátoru. Byla-li předtím regulérně nastavena perioda stírání, po opětovném zapnutí tl. ON/OFF bude režim RUN pokračovat s touto periodou.
 

Popis přiložených částí:

Soubor hardware.zip obsahuje schéma a desku plošných spojů ve formátu EAGLE 3.51 a TIF. Soubor software.zip obsahuje program pro ATMEL ve zdrojovém tvaru (assembler), binární data a Intel HEX 8-bit data. Software můžete naprogramovat do procesoru Programátorem ATMELů ze stránek HW, ve firmě GM Electronic v servisním středisku, nebo po domluvě i u mne. 
 

Tomáš Dresler
14. dubna 1998
E-mail - dresler@hw.cz
Hodnocení článku: