Jste zde

Dálkové ovládání videokamer SONY

Doplňkové dálkové ovládání k videokamerám SONY. Používá rozhraní LANC přes miniDIN nebo Jack

2.5".

Jedná se  o doplněk v videokamerám řady SONY CCD TR415 atd.  V principu by mělo spolupracovat se všemi kamerami vybavenými konektorem LANC (JACK 2,5mm stereo) od firmy SONY. Případně i s kamerami jiných výrobců vybavených konektorem LANC jak ve verzi Jack 2.5 tak miniDIN.( Já jsem ovládač vyvinul a odzkoušel jen na nejnižším typu, již zmíněné  CCD-TR415.

Popis:
Ovládání je připojeno ke kameře třížilovým kabelem, přes JACK 2.5mm. Tímto kabelem jsou přenášena jak obousměrná data, tak napájecí napětí pro elektroniku odvládače (AT89C2051).

Na ovládači je celkem 7 tlačítek a 3 LED. Tlačítka mají sdružené funkce, kterých je při použití u TR415 rovných 23.
Plošný spoj vzhledem k jednoduchosti zapojení a možnosti vlastního mechanického provedení nepřikládám.

Funkce: 
<<, >>, PLAY, STILL, STOP, krokování obrazu, <x1/10, <x1/5, <x1, <x2, <x9, >x1/10, >x1/5, >x1, >x2, >x9, REC/STOP, SCREEN, -EDIT, +EDIT, FADER, -ZOOM(wide), +ZOOM(tele)

Ovladač se přepína automaticky do režimu CAMERA nebo PLAYER, podle momentalního režimu kamery. Při připojení a správné funkci, bliká zelená LED1 s frekvencí 50Hz. V režimu CAMERA  svítí/bliká (REC/STOP) současně i červená LED2 .

Žlutá LED3 signalizuje při funkci still režim krokování  Shuttle/Jog (Shuttle - krokovani podle rychlosti stláčení tlačítka Still, Jog - krokování, jehož rychlost se volí nastavení rychlostního stupně viz.níže).

Tlačítka  v režimu PLAYER mají tyto funkce:

S_1 - nepoužito
S_2 - still (pause), opakovaným stlačením se mění režim    Jog/Shuttle - žlutá LED3 svítí při shuttle
S_3 - stop
S_4 - zobraz stavová hlášení na obrazovku TV
S_5 - play
S_6 - směr vpravo
S_7 - směr vlevo

Pozor tl_6 a tl_7 mají různý význam podle momentálního provozního režimu kamery.


Režim funkce S_6 a S_7 v režimech kamery: :

 • stop          - rychlé převíjení  (rew a ff) 
 • play          - dtto s obrazem x1 x2 x9 (postupným stlačením se rychlost zvětšuje zvoleným směrem a druhým tlačítkem se rychlost snižuje až dojde k reverzu a opětnému zrychlování opačným směrem) 
   
 • still/jog     - pomalé převíjení s obrazem x1/5 x1/10 (oběma směry obdobně jako u předchozího zrychleného chodu, před reverzem dojde k zastavení obrazu.) 
   
 • still/shuttle - krokování stojícího obrazu tlačítkem 

Tlačítka v režimu CAMERA mají tyto funkce:

 • S_1 - record/pause ovlivňuje červenou LED2
 • S_2 - fader - smívací efekty
 • S_3 - - edit (navazování záběru při záznamu)
 • S_4 - zobraz stavová hlášení na obrazovku TV
 • S_5 - + edit (navazování záběru při záznamu)
 • S_6 - tele (transfokace)
 • S_7 - wide (transfokace)

Přiřazení tlačítek: 

Úpravou programu je možné změnit podle přání přiřazení funkcí jednotlivým pinům. Pouze P1.0 je určen pro komunikaci na sběrnici LANC, P1.1 je vhodné ponechat pro LED (otevřený kolektor) a u P3.2 a P3.3, kde je využito přerušení je možná pouze vzájemná záměna tlačítek S6 a S7. 
 
 

Konektor JACK 2.5mm, pro připojení ovládače ke kameře LANC (dříve L- control) - piktogram Zapojení konektrou miniDIN

Schéma:

Použitý materiál:

IO1        AT89C2051 - 24Mhz
D1,D2,D3   LED 2mA zelená, červená, žlutá
D4         KZ260 5V1
Xtal       24MHz
C1         2,2uF / 10V TE..
C2,C3      33pF TK..
C4         100uF /10V TE..
C5         0,1uF TK..
R1         M1
R2         12-22R
R3,R4      2K2
R5         1K
S1-S7      tlačítko do DPS např.P-B1720
l ks       stereo JACK 2,5mm např.SCP-2002T
l ks       plastová krabička např.U-KM20


Program:

 • je přiložen v intel hex kodu, je možno jej použít jen pro osobní potřebu, - lanc_v21.hex - DOWNLOAD
 • použití programu pro výdělečnou činnost je možné jen se souhlasem autora
 • změny a úpravy programu a jeho následné šíření je možné jen se souhlasem autora.
Hodnocení článku: