Jste zde

Diskotékový laser v malém s dosvitem cca 5 m

Jednoduchý diskotékový laser s mikroprocesorem PIC umožňující vytvářet jednoduché, ale efektní

světelné doplňky při domácích párty.

S klasickým laserovým ukazovátkem se dají docela jednoduše vytvořit na stěně vašeho pokoje pěkné světelné efekty. Pokud se s laserovým ukazovátkem nijak nehýbe, tak svítí pouze jako malá červená tečka. To není zas tak zajímavé, ale stačí dva motorky se zrcátky a hned je světelný efekt daleko líbivější. Kolmo, ale schválně ne úplně přesně kolmo, k osičkám motorků jsou tavící pistolí přilepeny nebo jinak přidělány kulatá zrcátka s průměrem cca 3 cm. Taková zrcátka seženete nebo si necháte vyrobit za pár korun v jakémkoli sklenářství. Po roztočení jednoho motorku se místo červené tečky na stěně zobrazí červená kružnice. Její průměr je závislý na naklonění zrcátka vůči rovině kolmé na osičku motorku. Když se roztočí i druhý motorek, vznikají velice pěkné světelné obrazce: hvězdičky, trojúhelníky, čtverce, mnohoúhelníky, spirálky, prolínající se kružnice, kružnice pomalu měnící svůj průměr, rotující obrazce a podobně. Vše záleží na poměru rychlostí otáček prvního a druhého motorku. Ještě zajímavější efekty vznikají, když optozávorou sledujeme aktuální polohu jednoho z motorků a podle toho rychle blikáme s laserovou diodou. Mechanické uspořádání motorů a laser diody je vidět na následujícím obrázku:

Motorky na stejnosměrné napětí 5 až 12 V se dají sehnat v modeláři nebo v některých obchodech s elektro součástkami. Pro nízkou hlučnost však doporučuji použít 12V ventilátory s ulámanými (nebo uštípanými) lopatkami. Laserovou diodu koupíte buď v obchodě s elektro součástkami nebo můžete použít i klasické laserové ukazovátko. Za tmy dosvítí laser přibližně 5 m. Záleží to na "délce promítané křivky" daného světelného obrazce. Pro použití tohoto laseru například na diskotéce je nutné sehnat výkonnější laserovou diodu.
Nezapomeňte, že se nesmíte dívat přímo do laserového paprsku, protože to může vážně poškodit zrak.

 
Schéma zapojení řídící jednotky laseru - kliknutím získáte náhled ve vyšší kvalitě
 

Laser "funguje" po připojení motorků a laserové diody k napájení. Dioda se připojuje pochopitelně přes rezistor stejně jako led. Proud procházející běžnou 5mW laserovou diodou by měl být 50 mA. A úbytek napětí na diodě 3 V, takže pro napájecí napětí 12 V je odpor:

R = U / I = (12-3) / 0,05 = 180 ohmů

Jak už jsem zmínil, lepších efektů se dá docílit regulací rychlostí otáčení motorků a blikáním diody. Ovládací obvod s mikrokontrolérem PIC uvedu v některém z příštích článků.

Ovládací jednotka laseru s procesorem PIC 16f84

Laser "funguje" sice sám o sobě, ale vykresluje stále tentýž obrazec. Jeho tvar záleží na rychlosti otáčení motorků se zrcátky. Rychlost otáček, směr otáček a blikání laseru lze měnit pomocí této jednotky. Směr otáčení jednoho z motorů přepíná relé (tento motor připojte k výstupům u relé). Druhý motor (12V ventilátor s ulámanými lopatkami) se točí stále konstantní rychlostí (ve schématu je to trochu jinak, ale připojte ho místo k tranzistoru T3 přímo k napájecímu napětí 9 V, protože při použití 12V ventilátoru by se na 5 V neroztočil) a právě na něj se k zrcátku přilepí 4 papírky, které přerušují svit optozávory složené z ledky D9 a fotoodporu. Ledka je umístěna tak, že svítí ze vzdálenosti několika milimetrů na fotoodpor a papírky přilepené k zrcátku druhého motoru projíždějí mezi nimi. Pomocí optozávory mikrokontrolér zjišťuje polohu druhého zrcátka a může na to reagovat rychlím blikáním laseru v závislosti na zmíněné poloze.


Plošný spoj řídící jednotky laseru - kliknutím získáte náhled ve vyšší kvalitě
 


Osazení plošného spoje řídící jednotky laseru - kliknutím získáte náhled ve vyšší kvalitě

Na vstup RA0 se přivádějí impulzy +5V. Po přivedení krátkého impulzu je náhodně zvolen jeden z osmi efektů. Vstup RA0 lze připojit přes tlačítko k napájecímu napětí 5 V (napětí za stabilizátorem). Ve schématu se pak počítá ještě s indikačními ledkami řízenými obvodem 74HC42. Software pro mikrokontrolér však ještě není uplně hotový a ledky zatím nesvítí, jinak by mělo fungovat všech 8 efektů. Trimrem R11 je ještě nutno experimentálně nastavit citlivost optozávory. Napájecí napětí je 9 V (až 12 V v závislosti na použitém druhém motorku)

Martin Olejár
martin@ elweb.cz

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: