Jste zde

FM vysílač - úprava generátoru

Modifikace generátoru z předešlého článku.

<

i>Po zveřejnění kostrukce FM vysílače jsem dostal několik dotazů na možnost úpravy zapojení pro přelaďování pomocí tlačítek či různých předvoleb. Čtenáři chtěli využívat vysílač jako generátor pro nastavování různých přijímačů, vstupních jednotek apod. Jako indikátor kmitočtu je možné použít některé publikované zapojení čítačů a stupnic "alá Zajíc". Nová verze programu nastaví kmitočet po zapnutí na 87.5MHz. Tlačítky NAHORU a DOLU lze měnit kmitočet po 100kHz krocích. K dispozici jsou předvolby 1 až 4, které nastaví pevně zvolené kmitočty 92 MHz, 96 MHz, 100 MHz a 104 MHz, viz. obrázek níže
Jediným problémem může být oscilátor, který je potřeba přeladit v rozmezí 87.5 - 108MHz s napětím 5V. Možností jak to vyřešit je několik, například za filtr smyčky C1,C2, R4, R5 zařadit operační zesilovač připojený na vyšší napájecí napětí. Dalším řešením může být připojení paralelní kapacity k oscilátoru pro nižší kmitočty. Proto mikroprocesor kontroluje nastavený kmitočet a je-li nižší než 96MHz, je na pinu P3.5 +5V, které mohou spínat tranzistor nebo diodu. Na pinu P3.7 je k dispozici signál o kmitočtu 1kHz, který se dá zavést přes dělič a oddělovací kondenzátor do modulačního vstupu. Tento článek neměl z cíl celou konstrukci generátoru, pouze pomoci zájemcům, kteří sice zvládnou vysokofrekvenční obvody, ale nemohou modifikovat program mikroprocesoru. Výpis upraveného programu v HEX.

Hodnocení článku: