Jste zde

GSM Pager II - Turbo Lite Uniboard II

První verze desky nazvané GSM Pager I - Turbo Lite Uniboard I byla představena přibližně před rokem. Z této základní verze desky vychází tato druhá, rozšířená varianta, která má 3 vstupy a 10 výstupů, které lze ovládat pomocí SMS zpráv nebo prozvoňením. Pokud jste se již setkali s předchozí verzí této desky (viz zde ), jedná se prakticky o totožné zařízení, s tím rozdílem, že je rozšířeno na 10 výstupů a je lépe konstrukčně řešeno.

Osazená deska Turbo Lite Uniboard II
Osazená deska Turbo Lite Uni Board II - bez modulu Bladox Turbo Lite

Základní vlastnosti GSM Pager II - Turbo Lite Uniboard II ve spojení s modulem Bladox Turbo Lite (I&II) a mobilním telefonem

 • 3 galvanicky oddělené vstupy
 • 10 galvanicky oddělených výstupů (výkonové přepínací relé na každý výstup)
 • zasílání definovatelných SMS zpráv v závislosti na změně stavu kontaktu nebo logické úrovně na vstupu (individuální nastavení pro každý vstup zvlášť)
 • ovládání výstupů pomocí definovatelných SMS, případně prozvoňení (závisí na tipu použitého mobilního telefonu) včetně zpětných potvrzovacích SMS (individuální nastavení pro každý výstup zvlášť)
 • indikace stavů vstupů i výstupů pomocí LED
 • kompatibilní s moduly Bladox Turbo Lite 1 a Bladox Turbo Lite 2
 • konfigurace prostřednictvím nové položky menu v připojeném mobilním telefonu
 • autentizace prostřednictvím mobilního čísla, skupiny priorit
 • základní přepěťová ochrana
 • snadná a rychlá montáž díky použitým pružinovým svorkovnicím wago
 • napájení spínaným adaptérem 230V/50Hz/12V 1A DC
 • otevřená dokumentace

Technická data

 • rozměry osazené desky: 250 x 120 x 50 mm (š x d x h)
 • rozměry doporučené skříňky: 380 x 300 x 130 - SCAME 686.210 (š x d x h) (ve skříňce je dostatek prostoru pro připojení vodičů do všech svorkovnic desky)
 • napájecí napětí: 12V/0,6A (doporučený spínaný adaptér 100 - 230VAC / 12V/1A)
 • maximální proudový odběr: 0,5A@12V (všechna relé sepnuta, vstupy aktivní)
 • pracovní teplota: -20° - +60° C
 • krytí IP 56 (s doporučenou skříňkou)

Popis zapojení

Schema zapojení základní desky je na následujícím obrázku. Stejně jako u první varianty se nejedná o nic převratného - veškerou "chytrost" zajišťuje modul Turbo Lite, který je rozebiratelně upevněn pomocí konektoru v pravém horním rohu desky. Napájení je zprostředkováno přes svorkovnici X1. V napájecí cestě je ještě vratná polovodičová pojistka, transil a ochranná dioda, jako základní ochrana proti přepěťovým špičkám, nebo chybnému připojení.

 

Schema zapojení
Celkové schema zapojení (po kliknutí se obrázek otevře do nového okna/tabu ve větším rozlišení)

Filtrační PI články slouží k potlačení rušení, které produkuje GSM telefon při vysílání. Na schematu si povšimněte důsledného oddělení zemí modulu Turbo Lite, potažmo mobilního telefonu a zbytku obvodů. Turbo Lite je totiž napájen přímo z mobilního telefonu a je nepřípustné na jeho vstupy připojovat vyšší napětí než cca 2,5V. Pokud je připojeno vyšší napětí, dojde zpravidla ke zničení modulu nebo alespoň zničení příslušného portu uC AT mega na desce Turbo Lite. Proto jsou všechny vstupy a výstupy odděleny od napájení Turbo Lite, respektive mobiního telefonu, optočleny.

zdroj
Schema zapojení zdrojové části
vstupni obvody
Řešení vstupních obvodů
vystupni obvody
Řešení výstupních obvodů - optočlen PC452 je proudově dimenzován pro přímé spínání cívky použitých relé
rele
Zapojení indikace a výstupních relé
tl2
Připojení k modulu Bladox Turbo Lite 2

Stavba a oživení

Stavbu začneme vyvrtáním otvorů v plošném spoji na příslušný průměr, pokud si desku vyrábíte sami. Při osazování součástek je zachován obvyklý postup od nejnižších po nejvyšší, začneme SMD součástkami ze strany spojů. Před připojením napájecího napětí zkontrolujeme vizuálně plošný spoj. Zvláště v oblasti připojení Turbo Lite jsou spoje poněkud zhuštěny a hrozí vznik cínových můstků (pokud nepoužijete desku s nepájivou maskou a potiskem). Pokud je vše v pořádku, bez osazeného modulu Turbo Lite připojíme napájecí napětí. Měla by se rozsvítit pouze zelená LED14 (na potisku desky označena jako "napajeni"), indikující přítomnost napětí. Je možné zkusit spínat jednotlivá relé připojením cizího napětí cca 2V na konektor, kam má být připojen modul Turbo Lite (je nutné připojit i zem tohoto napětí). Zároveň zkratováním vstupních svorek (X3 - X5) ověříme funkčnost vstupů - musí se rozsvítit příslušná červená LED. Je - li vše v pořádku, odpojíme napájení a můžeme osadit modul Turbo Lite (s osazenou pinovou lištou) do dutinkové lišty. Po definitivním odzkoušení funkce je vhodné očistit plošný spoj od zbytků po pájení a opatřit ho ochranou vrstvou izolačního laku na plošné spoje, např. PLASTIK 80 z produkce Kontakt chemie. Věřím, že zkušení tyto informace přeskočí, ale začátečníkovi určitě usnadní řadu problémů.

osazeni ze strany spoju
Osazení ze strany spojů
osazeni detail
Osazení ze strany spojů - detail
DPS
Plošný spoj - podklady pro výrobu ve formátu PDF ke stažení pod článkem
osazeni
Plošný spoj - osazení (ve formátu PDF ke stažení pod článkem)
oszeni SMD
Plošný spoj - osazení ze strany spojů (SMD) (ve formátu PDF ke stažení pod článkem)

Mechanická konstrukce

Zařízení je jednodeskové konstrukce s dobře přístupnými pružinovými svorkovnicemi. Modul Turbo Lite se připojuje pomocí dvouřadé lámací lišty, kterou zapájíme přímo na desku modulu do dvojité dutinkové lišty na základní desce. Mobilní telefon, který je s modulem Turbo Lite propojen prostřednictvím ohebného vodiče s konektorem SIM karty na konci, je třeba upevnit v těsné blízkosti desky (jiné umístění ani délka vodiče neumožňuje). Provedení upevnění záleží na konkrétním typu mobilního telefonu. Celek je umístěn na distančních sloupcích délky 20mm v elektroinstalační krabici o rozměrech 380 x 300 x 130 - SCAME 686.210 (š x d x h), v případě potřeby s ohledem na případné okolní obvody je možné použít samozřejmě krabici větší. Typ a počet průchodek je třeba zvolit s ohledem na konkrétní aplikaci. Distanční sloupky jsou připevněny lepidlem (kvalitní sekundové lepidlo nebo epoxid) bez provrtání dna krabice, aby bylo zachováno krytí. Je nutné použít všechny distanční sloupky, kvůli zamezení průhybu desky při připojování vodičů do pružinových svorkovnic

deska
Hotová deska v doporučené skříňce
detail upevneni MT
Detail upevnění mobilního telefonu

Propojení s okolím

Základem je připojení napájecího napětí 12V na konektor X2.

Konektory X3 - X5 - vstupní - jsou připraveny k přímému připojení obecných kontaktů, což bývá nejčastější požadavek (např. výstupů různých senzorů, koncových spínačů nebo přímo přepínačů atd...). Stačí tedy spojit vždy dvě svorky vedle sebe a příslušná LED dioda indikuje aktivaci konkrétního vstupu. Akce v závislosti na úrovních na vstupu je třeba nastavit v nastavovacím menu. Viz odstavec nastavení aplikace Pager.

Konektory X6 - X15 - výstupní - jsou zde připojeny zdvojené přepínací kontakty výstupních relé pro obecné použití. Plošný spoj od svorkovnic k relé je dimenzován na proud cca 4A při napětí 230V AC. V případě většího proudového zatížení je lepší ovládat relátkem na desce externí stykač (např při aplikaci spínání výkonnějšího čerpadla nebo elektrického topení).

Nastavení aplikace Pager v menu mobilního telefonu

Veškeré úkony jsou popsány v katalogovém listu aplikace pager, který naleznete na stránkách společnosti Bladox , konkrétně zde .

Obecný postup je následující:

 • propojte modul Bladox Turbo Lite (s vloženou SIM kartou) s mobilním telefonem prostřednictvím konektoru nahrazující SIM
 • po zapnutí telefonu vyhledejte v menu položku Turbo (např. u Siemens M55 menu -> Extra -> Turbo->Pager)
 • proveďte nastavení vlastností jednotlivých vstupů a výstupů

Odpovídající I/O linky modulu Turbo Lite jednotlivým prvkům na desce

Pro pohodlnější nastavování je potisk desky opatřen indexy P1 - P13 přímo u svorkovnic vstupů a výstupů - tyto indexy odpovídají označení v menu aplikace Pager.

Vstup/Výstup Označení v aplikaci Pager
Vstup 1 - svorkovnice X3
P11
Vstup 2 - svorkovnice X4
P9
Vstup 3 - svorkovnice X5
P7
Výstup 1 - svorkovnice X6, relé K1
P13
Výstup 2 - svorkovnice X7, relé K2
P4
Výstup 3 - svorkovnice X8, relé K3
P3
Výstup 4 - svorkovnice X9, relé K4
P1
Výstup 5 - svorkovnice X10, relé K5
P2
Výstup 6 - svorkovnice X11, relé K6
P12
Výstup 7 - svorkovnice X12, relé K7
P10
Výstup 8 - svorkovnice X13, relé K8
P8
Výstup 9 - svorkovnice X14, relé K9
P6
Výstup 10 - svorkovnice X15, relé K10
P5

 

Testované telefony

Turbo Lite by měl obecně fungovat s každým telefonem s podporou technologie SimToolKit. Bohužel výrobci někdy chápou implementaci této normy dosti svérázně. Zde uvedený seznam mobilních telefonů by měl zájemci usnadnit výběr často i staršího přístroje pro tuto aplikaci. Případné dotazy k funkčnosti telefonů s produkty Bladox lze směřovat na jejich forum .

Siemens MT50

Siemens M55 (podporuje i EVENT MT Call - možnost ovládat výstupy prozvoňením, trvalé připojení nabíječky bez problémů)

Nokia 3310 (nepodporuje EVENT MT Call - nelze ovládat výstupy prozvoňením, ale pouze SMS zprávou, trvalé připojení nabíječky bez problémů)

Philips Fisio 120 (nefunguje - výrobce řeší některé problémy firmware telefonu resetem SIM za chodu, velmi nespolehlivá funkce ve spojení s TurboLite)

Obecně platí: starší Nokie nelze ovládat prozvoňením, starší Siemensy mají problémy s trvalým připojením nabíječky.

 

Dokumentace

Podklady pro výrou jsou ke stažení pod článkem.

Download a odkazy

Domovská stránka projektu: http://www.puhy.eu , konkrétně http://www.puhy.eu/content/view/41/43/

Koupit modul Bladox Turbo Lite II v HW shopu - 1184 Kč včetně DPH.

 

detail

Seznam součástek

 

LED1 – LED10, LED14 LED 5mm zelená (11ks)

LED11 – LED13 LED 5mm červená (3ks)

R18 0R (SMD 1206) (1ks)

D1 – D10 1N4007 (SMD DO-214AC) (10ks)

D11 – D13 1N4148 (SMD SOD-80) (3ks)

D14 Transil P6KE18C (1ks)

D15 1N4007 (1ks)

 

R3, R6, R9, R12, R15, R32, R34, R38, R42, R46, R48, R50, R52 1k (SMD 1206) (13ks)

R1, R4, R7, R10, R13, R16, R17, R19, R22, R25, R28, R31, R37, R41 2k2 (SMD 1206) (14ks)

R36, R40, R44 10k (0207) (3ks)

R2, R5, R8, R11, R14, R33, R35, R39, R43, R45, R47, R49, R51 75R (SMD 1206) (13ks)


C1 - C4, C6 - C33 27p (SMD 1206) (32ks)

C34 470uF/25V (1ks)

C35 100n RM 5mm keramický (1ks)

C5 100n (SMD 1206) (1ks)


K1 – K10 Relé Finder 4052 – 12 (RELEF4052-12) (10ks)


OC1 – OC13 PC452 (SMD) (13ks)


X1 neosazovat

X2 – X15 WAGO 255 – 401 svorkovnice šedá 38ks + 14ks WAGO 255 – 100 bočnice šedá


F1 Polyswitch 1,1A (1ks) (vratná PTC pojistka 1,1A 60V)


Distanční sloupek pro upevnění desky na dno krabičky 20mm, oboustranný vnitřní závit (16ks)

Pinová lišta, dvouřadá

Dutinková lišta, dvouřadá

Napájecí zdroj 12V/1A

Plošný spoj

Bladox Turbo Lite II + mobilní telefon

PřílohaVelikost
PDF icon Podklady_pro_vyrobu_DPS_TLUBII.pdf315.75 KB
PDF icon Schema_TLUBII.pdf236.54 KB
Hodnocení článku: 

Komentáře

je sice fajn, pokud se zverejnuji podobne clanky, ale pokud nekdo nepozna rozdil mezi kontrolovat a ovladat...

"které lze kontrolovat pomocí SMS zpráv"
Co se kontroluje ?
- velikost napeti na vstupech..

Si vsimnete jak v posledni dobe vsichni neco kontroluji
"xy kontroluje puk/balon", kontrolovane vladou.., pod kontrolou....,
perly typu: kontrolni panel, kontrolni mistnost, kontrolovany vybuch.........

"control" NIKDY neni kontrolovat

Vytaci me to uplne stejne, ale mam spis obavy, ze misto aby lidi zacali prekladat control jako rizeni objevi se casem control - kontrolovat ve slovnicich :-(

Leží mě tady pár dílů z průmyslového PC. Mezi nimi je i releová deska, deska s opticky oddělenými I/O a podobně, tak kdyby se to někomu hodilo, napište