Jste zde

Jednoduchý měřič životnosti baterií pomocí MAX921

Úsměvný nápad jak měřit životnost baterie, aneb i americké filmy jsou k něčemu

dobré.

Měření doby životnosti baterie pro přenosné zařízení je časově náročný úkol a metody, které urychlují vybíjení baterie, nepřináší spolehlivé výsledky. Obvykle se jednoduše měří čas, který uplynul po dobu chodu zařízení, dokud nedojde k vybití baterie. Použije-li se více shodných systémů, lze samozřejmě nashromáždit více 
údajů (a tím zpřesnit měření).
Lze také určit životnost baterie na základě katalogových údajů baterie, spolu s uvažovaným zařízením, ale vypočítaná hodnota je obvykle velmi vzdálena od skutečné  doby životnosti. Údaje v katalogových listech jsou totiž opatrné v případě malých vybíjecích proudů nízkopříkonových integrovaných obvodů. Je to proto, že baterie  jsou testovány rychlými metodami , kdy nelze používat malých proudů. Narozdíl od jiných elektrických parametrů je lepší uvádět životnost baterií jako realisticky  "typickou" než "zaručenou minimální".

Americký film "Čínská čtvrť" byl inspirací jednoduché alternativy k drahým měřícím systémům a zapisovačům, které jsou obvykle potřeba pro tato měření. (Jack Nicholson položil laciné hodinky pod pneumatiku zaparkovaného automobilu, takže si mohl po navrácení na místo přečíst čas odjezdu auta) Podobný trik spolu s 
elektronickými, lacinými (ale nízkopříkonovými) hodinami a nízkopříkonovým komparátorem/referencí je použit u následujícího zapojení.

Použity mohou být jakékoli ne-digitální bateriově napájené analogové hodiny. IC1 - MAX921 je CMOS  komparátor/ reference, který řídí napájení hodin. Malý klidový proud  komparátoru (4uA) dovoluje odběr energie přímo z obvodu, který je použit k testu. Proč nejsou hodiny napájeny přímo ze vstupních svorek? Je to z toho důvodu, že hodiny obsahují krokový motor, který je napájen proudovými impulsy s amplitudou až 100mA. U obvodu na schématu, ani velký filtrační kondenzátor nevyřešil tento problém.

Když napětí na baterii poklesne pod nastavený threshold, výstup komparátoru přejde do nuly a vypne tranzistor Q1, tím se přeruší napájení hodin. Odpojené hodiny tak ukazují čas, uplynulý od počátku měření (kdy byly nastaveny na 12:00).

Threshold se nastaví tak, že se připojí napájení na vstupní svorky a zvolí se takové minimální napětí, při kterém obvod ještě pracuje. Poté se R1 nastaví tak, aby se hodiny právě zastavily. Pak se odpojí napájecí zdroj, hodiny se nastaví na 12:00, připojí se testovaný obvod s baterií a jde se domů.

 


Poznámka redakce :
Toto zapojení berte spíš jako nápad, v praxi by se myslím lépe osvědčil čítač typu 4020 a jeho výstup sčítaný pomocí několika LED diod. 

Pro opravdu profesionální měření spotřeby doporučujeme použít MAX 471viz podrobný článek..


S využitím materiálů MAXIM Martin Peška


Katalogové listy ke stažení z HW serveru : 

Hodnocení článku: