Jste zde

Konstrukce MP3 CD a DVD přehrávače

Formát MP3 je dnes již standardní formát kompresované hudby. Tato konstrukce přehrávače MP3 souborů

načítaných z CD nebo DVD je řízena procesory AVR. Za 3.500 Kč lze objednat SET všech důležitých součástek.

 • Připojeno ke standardní  CD-ROM nebo DVD-ROM 
 • Software je kompatibilní s ATAPI CD-ROM Specification
 • Lze připojit přímo k palubní síti automobilu 12V 
 • Obsahuje zesilovací stupeň - stačí připojit reproduktory
 • Plná podpora a zobrazní češtiny v názvech i popiscích souborů.
 • Možno ovládat IR dálkovým ovladačem
 • MP3 dekodér - STA013
 • Dvouprocesorové řešení - snadné rozšíření

Základní vlastnosti a omezení přehrávače


 • Použitý formát médií musí splňovat normu ISO 9660 a formát JOLIET, Na DVD-RAM formát UDF 1.02. 
 • V názvech souborů lze používat dlouhé názvy souborů a háčky a čárky v nich. 
 • Jako CD-ROM mechanika se velmi osvědčila TOSHIBA XM-6702B 48x, jedná se o otřesuvzdorný model.
 • ATAPI rozhraní nemá zcela pevné standardy jako například SCSI, takže některé mechaniky CD-ROM zatím s přehrávačem nefungují např. BTC. Pokud získáme popis BTC komunikace, jejich podporu doplníme.
 • Přehrávač je možno ovládat dvanáctitlačítkovou klávesnicí nebo infračerveným dálkovým ovládáním. 
 • Součástí ovládání přehrávače je LCD displej 2 x 16 znaků. 
 • V ID3-Tagu (název, album atd.) lze používat diakritiku, kterou displej zobrazuje.
 • DVD mechanika byla zatím testována s medii CD-R, CD-RW a DVD-RAM. Na medium DVD-RAM 9.4GB  lze zapsat i více než 150 audio CD při mp3 kompresi 44.1kHz, 128kb/s a vyšší, STEREO. Na přání lze media se zapsanými mp3 soubory (pouze!) otestovat. 
 • DVD vypalovačky mohou vypalovat média DVD-R, DVD-RW, DVD+RW a DVD-RAM. Software přehrávače podporuje DVD-RAM, odzkoušeno s formátem UDF 1.02. mely by fungovat také DVD-R, DVD-RW a DVD+RW, ale zatím nebylo odzkoušeno. 
 • Na CD a DVD můžou být mp3 soubory i v podadresářích, měla by jich být většina a přehrávač vybere jen mp3 soubory.

HW MP3 PLAYER je samostatná nezávislá jednotka, určená k přehrávání audio záznamů zkompresovaných do formátu MP3 :

 • Mpeg 1 layer 3
 • Mpeg 2 layer 3 
 • Mpeg 2.5 layer 3 

Data jsou elektronikou čtena přes ATAPI (IDE) rozhraní, software podporuje 

 • CD-ROM (nejlépe novější, s podporou CD-RW medií, Podpora 650MB i 700MB CD-R a CD-RW)
 • DVD-ROM ATAPI mechaniky. (např. TOSHIBA SD-M1612, která čte i DVD-RAM media. DVD samozřejmě přehrává i CD-R a CD-RW media).


Technické řešení HW MP3 Playeru


 • Přehrávače je navržen pro použití v automobilu, má všechny potřebné DC/DC převodníky pro napájení elektroniky a CD ROM. V automobilu jej lze připojit přímo na palubní síť 12V.
 • Pro domácí použití je možno použít pro napájení zdroj 230V/12V-14V/2A. 
 • Základní deska přehrávače již obsahuje nízkofrekvenční koncový zesilovač 2 x 20W/ 4ohmy. 
 • Jádrem elektroniky je procesor z řasy AVR - AT90S8515 
 • Jako dekodér MP3 používáme STA013

Dekodér Mp3 STA013 je zapojen podle doporučení výrobce. Nastavení parametrů STA013 ovládá CPU AT90S8515 po I2C sběrnici a data se posílají po SPI sběrnici. Výstupem STA013 je digitální seriový PCM formát, který se v D/A převodníku převádí na stereo audio nf signál. Převod mezi 5V a 3V logikou je realizován odpory R15 až R19 a taky R23, přes který se posílají řídící hodiny pro STA013. Vstupy STA013 jsou chráněny ochrannými diodami. 

Řídící AT90S8515 komunikuje tedy s dekodérem STA013, CD-ROM nebo DVD-ROM mechanikou, RAMkou a s pamětí EEPROM 24C65, ve které jsou uložena data, která se nevešla do AT90S8515, kvůli rozsáhlému řídícímu software. Paměť RAM je realizována 628128, do které jsou při inicializaci přepsána data z EEPROM a část paměti je využita jako cache paměť, při načítání z CD nebo DVD medií. 

Druhý CPU - AT90S2313 obsluhuje komunikační periferie. Načítá stavy tlačítek klávesnice, dekoduje signály z dálkového 
infra ovládání a posílá data na LCD displej. S hlavním procesorem AT90S8515 komunikuje obousměrně po seriové lince která se jinak používá pro RS 232. 

Oba AVR procesory mají na spec. konektory vyvedenou sběrnici ISP pro přeprogramování v aplikaci.
 

Schéma celého přehrávače - verze pro tisk (100 kb)


Kvůli lepšímu odstupu signálu od šumu, nebo lépe k odstupu signálu od digitálního rušení, je zdrojová část řešena z poněkud většího počtu stabilizátorů. K napájení 12V pro CD-ROM nebo DVD-ROM mechaniky, je využit měnič 
podle PE12/98. Nf signál z D/A převodníku je zesílen ve výkonovém zesilovači TDA7374B. 
 

Schéma zdrojové částiMechanická konstrukce


Téměř celá elektronika přehrávače je na jedné desce dvouvrstvého plošného spoje s prokovenými otvory. K desce jsou připojeny : 

 

 • LCD displej 2x16
 • Klávesnice 2x6 tlačítek
 • Infra čidlo SFH506
 • CD-ROM nebo DVD-ROM
 • Reproduktory 
 • Zdroj DC 12V - 14V. 

Stabilizátory U2, U15 a U16, MOSFET Q2 a zesilovač TDA7374B jsou přišroubovány na chladiče (dle možností co největší). Součástky U15 a Q2 je nutno připevnit k chladiči přes slídové podložky. 

Softwarové řešeníČást řídícího programu AT90S2313 pro čtení klávesnice najdete ve vypsaném programu - keyboard.txt.
Architektura umožňuje řízení samotného přehrávače i z jiného procesoru, nebo obecné ovládání pres sériovou linku.
 
 

FUNKCE PŘEHRÁVAČE 

Po zapnutí Mp3 přehrávače se na chvíli na displeji zobrazí: 

  "++**  Mp3   **++" 
  "-* přehrávač  *-" 

Po ukončení inicializace, je-li vložen disk, se začne přehrávat nultá skladba a displej obsahuje tyto údaje:

                   číslo přehrávané skladby 
                   |   celkový počet skladeb na CD 
                   |   |       mód displeje 
                   |   |       | 
                " 000,238    TIME" 
                "STEREO  0h00m05s" 
                   |    |    | 
                   |    |    odehraný čas skladby nebo zbývající 
                   |    čas zbývající do konce skladby je indikován znaménkem - 
                   nebo MONO 

U DVD-RAM medií je jeden mp3 soubor rozdělen na několik bloků (můžou být uloženy na různých místech na mediu, ale neovlivňůje to přehrávání) a číslo právě přehrávaného  bloku je indikováno na pozici čísla přehrávané skladby, při znaménku "-" před časem. 

Módy displeje

  " 000,238   Title" a ve druhém řádku je název skladby, při délce delší 
  "                " než 16 znaků scroluje, stéjně tak i dále 
  " 000,238  Artist" 
  "                " 
  " 000,238   Album" 
  "                " 
  " 000,238 Comment" musí být vyplněn ID3-Tag 
  "                " 
  " 000,238    File" název podadresáře a souboru 
  "                " 
  " 000,238    Info" parametry Mp3 souboru 
  "                " 
  " 000,238   Error" 
  "Year: 1966 / 000" 
           |     | 
           |     počet chyb pří čtení CD 
           rok z ID3-Tagu 
  " 000,238 Volume " 
  "        -24,0 dB" 
  " 000,238 Bass   " 
  "          0,0 dB" 
  " 000,238 Treble " 
  "          0,0 dB" 
  " 000,238PlayMode" 
  " continous      " , " repeat all     " a "repeat one track" 
  " 000,238   Light" osvětlení displeje 
  "on after command" , "   always off   " a "   always on    " 

OVLÁDÁNÍ PŘEHRÁVAČE 

Klávesnice obsahuje znaky "1" až "9", "_/" a "*". Např. *+0 znamená stisknout klapku "*" a pak "0". "0" i třeba vícekrát, při současném držení "*". Některé klávesnice stejného zapojení mají místo znaku "_/" znak "#". 

Přímá volba čísla skladby: 0 - 9, potvrzení volby _/+0 a touto volbou se rovněž přepína mezi odehraným časem skladby a zbývajícím časem. Stiskem _/+9 se navolená skladba  neaktivuje. 

 *+9 UP - VOLUME, Bass, Treble, PlayMode, Light 
 *+0 DOWN - VOLUME, Bass, Treble, PlayMode, Light 

_/+7 posun módu displeje 
TIME-Title-Artist-Album-Comment-File-Info-Error-TIME- atd. 

_/+8 posun módu displeje 
TIME-Error-Info-File-Comment-Album-Artist-Title-TIME- atd. 

_/+5 posun módu displeje 
TIME-Bass-Treble-PlayMode-Light-TIME- atd. 

 *+7 číslo skladby + 1, u DVD-RAM posun o blok 
 *+8 číslo skladby - 1, u DVD-RAM posun o blok 
 *+5 posun skladby o + 5s 
 *+6 posun skladby o - 5s 
 *+1 PLAY 
 *+2 STOP 
 _/+2 PAUSE 
 *+4 vysunutí šuplíku s CD 
 *+3 zasunutí šuplíku s CD 
 _/+3 RESET počítače - nastaví přehrávač na stav po zapnutí 

Dálkové ovládání mívají více tlačítek, tak každá funkce má své tlačítko. 
Používám nejčastěji dálkové ovládání s kódovou kombinací YAMAHA CD 097, kterou lze navolit na univerzálních ovladačích. 

Kompletní verze přehrávače pro domácí použití

SEZNAM POUŽITÝCH SOUČÁSTEK


Podrobný seznam součástek včetně objednacího čísla z GM najdete v textovém souboru - components.txt

 

Nejdříve je nutné osadit, oživit a nastavit obvody zdrojů napětí. 3.3V se nastaví odpory R11 a R29, 17V odporem R43 a 12V odporem R45 - vše při napájecím napětí 12 - 14V DC. Teprve po tomto nastavení a kontrole zdrojů 5V je možno osazovat další součástky.
 

DOWNLOAD a Odkazy


 


Autor : Jan Merenda
0656/783322 v 7 - 14 hod. 
                   &n bsp;        0656/750372 po 18 hod. 
Hodnocení článku: