Jste zde

LPT LOG-GEN - Logický analyzátor a generátor pro paralelní port

LOG-GEN je modul, který umožňuje udělat z paralelního portu PC logický analyzátor pro nízké

kmitočty, nebo programovatelný generátor. Navíc obsahuje generátor obdélníkových signálů s rozmezím 10 MHz až cca

2Hz v 63 stupních.

Objednat LOG-GEN  - 966 Kč

Základní vlastnosti LOG-GENu

 • Logický analyzátor pro paralelní port - V závislosti na použitém SW až 8 sledovaných vstupů
 • Programovatelný generátor obdélníkového až 8bitového signálu TTL
 • TTL Čítač do 60kHz
 • Konečný automat – Monitorováním až 5 vstupů lze ovládat až 12 výstupů
 • Nezávislý přepínatelný generátor obdélníkového signálu 2Hz-10MHz v 63 kombinacích

Příklady použití LOG-GENu :

 • Sledování průběhů signálů na portech číslicových obvodů a mikroprocesorů.
 • Čtení scan-kódů klávesnice počítače - klávesnice komunikuje s PC pomocí dvou vodičů, jeden slouží pro generování dat, druhý pro generování hodinového signálu.
 • Čtení scan-kódů klávesnice počítače - klávesnice komunikuje s PC pomocí dvou vodičů, jeden slouží pro generování dat, druhý pro generování hodinového signálu.
 • Orientační měření kmitočtu.
 • S IR přijímačem a demodulátorem pro dálkové ovladače spotřební elektroniky (např. obvodem SFH 5110) lze zjistit kódy jednotlivých tlačítek - nosný signál tohoto způsobu přenosu dat má kmitočet zhruba 38kHz (záleží na výrobci), modulační je pak několikrát nižší.

Popis HW řešení

Logický analyzátor

Vlastní logický analyzátor připojený k paralelnímu portu PC by byl schopen bez problémů pracovat i bez použití tohoto modulu, avšak hrozilo by zde poškození paralelního portu. Proto tento modul obsahuje převodník TTL, který odděluje měřený obvod od PC.


Schéma zapojení LPT LOG-GANu - Kliknutím získáte náhled ve vyšší kvalitě

 

Měřený obvod se připojuje ke konektoru Canon 25 X1, případně na konektorovou vidlici X4. Paralelní port PC se připojuje k modulu pomocí prodlužovacího kabelu LPT ke konektoru X2. Aby nebyl vyžadován speciální kabel, osazený dvěma shodnými konektory, je X2 osazen vidlicí Canon 25, ačkoli vzhledem k charakteru výstupu by byla na místě zásuvka. Proto je třeba při manipulaci s nezapojeným kabelem pro připojení počítače a zapnutým napájením manipulovat s modulem jen velmi opatrně, aby nemohlo dojít ke zkratování konektorových špiček.

Aby bylo možné zapojení používat též jako 8kanálový generátor obdélníkových signálů ovládaných počítačem, má integrovaný obvod IO1 možnost přepnutí směru toku dat na signálech D0-D7 pomocí zkratovací propojky JP3. Připojením vývodu DIR IO2 na GND je umožněno odesílání dat z paralelního portu.


Osazení desky plošného spoje LOG-GENu

 

Kdykoliv lze využít interní generátor modulu k otestování funkce převodníků nebo softwaru prostým přepojením zkratovací propojky JP4 do pozice TEST, kdy je jeho signál přiváděn na stavovou linku ERR paralelního portu. Naopak trojici výstupních signálů z LPT lze využít pro potřeby generátoru.

Generátor

Generátor obdélníkového signálu lze využít pro zkoušení měřeného obvodu či testování a kalibraci samotného logického analyzátoru. Zdrojem hodinového signálu je krystalový oscilátors frekvencí 10MHz., který je dále dělen. Zkratovacími propojkami si lze vybrat, zdali chceme využívat kmitočet základní, nebo již některým dělícím poměrem snížený.

Základní parametry LOG-GENu

 • Napájecí napětí : 9-15V
 • Spotřeba : max. 200mA
 • Počet vstupů : 8 (datové vstupy/výstupy) + 5 (řídící signály)
 • Vstupní úrovně : TTL
 • Počet výstupů : 8 (datové vstupy/výstupy)
 • Výstupní úrovně : TTL
 • Max. výstupní proud : 5mA
 • Výstupní frekvence generátoru : 2Hz-10MHZ v 63 kombinacích
 • Výstupní úroveň generátoru : TTL
 • Výstupní proud generátoru : 5mA 

 

 

Co najdete na LOG-GEN CD

 • Manuál
 • Programy pro využití paralelního portu
  • Logan 2.0 - Logický analyzátor pro paralelní port (Windows) Popis programu
  • Digitrace - Logický analyzátor pro paralelní port (Windows)
  • PGV - Logický analyzátor / generátor pro paralelní port (DOS)
  • KA - Stavový automat pro LPT - Generátor, čítač, Konečný automat - (DOS) Popis programu
  • Parallel - Softwarový analyzátor paralelního portu (DOS)
  • LPT_CLK - Generátor frekvence na LPT (DOS) Popis programu
 • Offline verze stránek o I/O portech PC
  • www.fapo.com - Stránky věnované paralelnímu portu
  • www.beyondlogic.org - Snad vše, co můžete při práci s I/O porty PC potřebovat vědět
  • www.lvr.com - Spousty ukázkových příkladů využití portů a odkazů na zajímavé stránky

Ukázky obslužných SW

Softwarový logický analyzátor LoganQ2.0

Jedná se o velmi jednoduchý 8kanálový logický analyzátor pro Windows. Slovy „velmi jednoduchý“ je myšleno, že je to jen program pro PC, který v podstatě nepotřebuje žádné externí součástky. Program čte v těsné smyčce stav portu a ukládá jej do připraveného bufferu. Až se buffer naplní, zobrazí se na monitoru naměřené průběhy. Uživatel pak má možnost si prohlížet i detaily těchto průběhů, zjišťovat časové údaje v průbězích a ukládat je na disk. K dispozici je možnost čtení na 8datových vstupech nebo 5stavových linkách a nechybí ani možnost detailního zobrazení průběhů.

Detailní popis ...

Digitrace

Jednoduchý logický analyzátor pro Windows umožňující sledovat 8 datových linek a vybavený lupou pro detalní zobrazení průběhů. .

Digitrace umožňuje:

 • Záznam až 8 kanálů.
 • Rychlost vzorkování až 1 milionu vzorků za sekundu, závisí na hardwaru.
 • Záznam až 32768 vzorků.
 • Ukládání a čtení záznamu na disk.
 • Používá "Advanced Trigger". Vzorkování je zahájeno až při první změně na sledovaném kanále.

 

 

KA - Stavový automat na LPT port

Program pro DOS, který integruje do jednoho celku několik užitečných funkcí, jež PC umožňuje přímo přes paralelní port. Nejsou to žádné zázraky, ale proč mít 5 utilit, když vše umí uspokojivě jeden program.

 • Přímý přístup k signálům portu - Umožňuje v reálném čase sledovat stavy všech signálů paralelního portu a měnit jeho stavy
 • Generátor TTL - Generuje udanou frekvenci na pinech D0-D8. Ostatní piny jsou použity jako děliče zadané frekvence. Odvozuje frekvenci od 8250 bez dalších korekcí, takže pro nízké kmitočty to může být problém.
 • Čítač TLL - Pracuje na principu počítání impulzů po definovanou dobu. Odečet trvá 2 vteřiny, příslušná rutina je naprogramována v assembleru. Maximální kmitočet je někde okolo 60 kHz.
 • Konečný automat - V uložitelném souboru je definován stav 5 vstupů, které má obecný LPT k dispozici a 12 výstupů. Pokud program zjistí změnu na některém ze vstupů, nastaví podle definiční tabulky výstupy.

Detailní popis ...

PGV

Jedná se o grafický monitor paralelního portu, který nevyžaduje žádný přídavný hardware.

Možnosti PGV

 • 5 vstupních kanálů (piny 10, 11, 12, 13, 15 LPT portu)
 • 3 výstupní kanály ovládané z klávesnice (piny 1, 14, 16)
 • 4 pracovní režimy: single sweep, continuous, with manual stimuls, with fast stimuls
 • Maximální rychlost je přibližně 1MHz (je silně závislá na rychlosti počítače)
 • Paměť pro 64k vzorků
 • serial data decoding, trigger, real time display, start delay, zoom in/out, ...

Software MS-DOS, ale funguje i pod Win9x/2000/XP.

 

LPT_CLK

Pro aplikace, ve kterých nepotřebujete vysokou přesnost lze elegantně využít paralelní port PC ke generování obdélníkových průběhů přibližně dané frekvence.

Jedná se pouze o funkční rutinu, pro pravidelné použití bude třeba program „obalit luxusem“ jako je třeba menu nebo nějaké rozumné ovládání. Pro praktické použití by nemělo být ani od věci, doplnit program rutinou, která podle čítače zkalibruje čekací smyčku a tím se na vyšších frekvencích výrazně zvýší přesnost.

Detailní popis ...

 


Hodnocení článku: