Jste zde

MAX713 - nabíječ akumulátorů s proudem 5A

Doplnění rychlonabíjecího obvodu externím tranzistorem pro dosažení maximálního nabíjecího

proudu 5A.

Rychlonabíjecí obvod MAX713 (IC3) v normálním případě dodává proud do baterie přes externí PNP tranzistor. V tomto zapojení je tranzistor nahrazen 5A spínaným regulátorem IC1, který dodává požadovanou energii s vyšší účinností.

IC1 je 5A snižující regulátor konfigurovaný jako zdroj proudu. Jeho vnitřní výkonový spínač (tranzistor NPN) je relativně účinný, neboť VCE(SAT) je malé ve srovnání se vstupním napětím 15 až 40V. Pro aplikace vyžadující 2A a méně, je výhodnější MAX726 s vnitřním spínačem s menší saturací (zde se nejedná o Darlingtonovo zapojení).

Odpor R6 snímá velikost nabíjecího proudu a umožňuje IC3 generovat analogový řídící signál na vývodu DRV. Tento signál je nejprve zeslaben operačním zesilovačem kvůli zajištění stability řídící smyčky. Po této úpravě je signál veden do kompenzačního vstupu (VC) obvodu IC1, čímž je zajištěn přímý vstup do vnitřního komparátoru PWM (pulsně šířková modulace). IC3 tímto způsobem řídí nabíjecí proud tak, že upravuje střídu signálu na výstupu IC1. Tranzistor Q1 pak napájí vstup DRV.

Stabilita smyčky závisí také na kondenzátoru C4 na vývodu CC obvodu IC3. Dojde-li ke zvýšení filtrační kapacity C5, měl by se odpovídajícím způsobem zvýšit také C4. Nižší hodnoty pochopitelně zajistí lepší dobu odezvy.

Obvod na schématu poskytuje, stejně jako standardní zapojení s MAX713, kromě nabíjení akumulátorů současně také napájecí napětí pro případnou zátěž. Je-li charakter zátěže proměnlivý, je nutné vycházet při návrhu regulační smyčky (resp. její odezvy) z nejhorší (z hlediska celkového proudu) situace.
Pro zajištění spolehlivého ukončení rychlonabíjení by napětí na baterii nemělo kolísat v průběhu 2ms o více než 5mV krát N (kde N je počet článků baterie).

S využitím materiálů MAXIM Martin Peška


Katalogové listy ke stažení z HW serveru : 

Hodnocení článku: