Jste zde

MAX860 - 5V ze sériového rozhraní RS-232

Příklad zapojení zdroje stabilizovaných 5V z portu sériového rozhraní RS 232. Zapojení je

atypické použitím pouze pinu TxD, z něhož získá cca 8 mA.

Obvod na obrázku slouží k získání "semi-stabilizovaných" 5V z rozhraní RS-232. Na rozdíl od napájení PC myši nebo obdobných zařízení, které jsou závislé na řídících signálech DTR a RTS, tento obvod pracuje s třívodičovým portem (GND = zem, Rx,  Tx) a získává energii pouze z linky Tx. Výstupní proud - okolo 8mA - je dostatečný pro napájení CMOS obvodů a jiných zařízení s malým odběrem. 

MAX860  je spínaná nábojová pumpa a může být konfigurována jako invertor vstupního napětí, nebo zdvojovač.  MAX860 je zde použit jako zdvojovač napětí s tím, že vstupní napětí obvodu je opačné polarity.
V normálním případě je kladné vstupní napětí připojeno mezi GND a výstup z portu RS232 - pin TxD (pin č. 2 na 25. pinovém konektoru a č. 3 ne 9. pinovém konektoru). V tomto zapojení je přivedeno negativní napětí mezi katodu D2 a GND. Dioda D2 je jednoampérová schottkyho dioda pro stabilizátory. Integrovaný obvod MAX860 pak zdvojnásobí záporné VIN nahoru, čímž dostaneme kladné napětí na VDD rovné absolutní hodnotě VIN.
Zenerova dioda D1 pracuje jako regulátor, který "semi-stabilizuje" VIN na -5V (přesně na -4,7V). Kondenzátor C1 (33 uF) je větší než obvykle proto, aby napájel obvod v nejhorším případě (kdy jsou na lince samé nuly) přenosu. Při rychlosti 9600 baudů, přenos nul způsobí pokles výstupního napětí o cca 0,2V.

Pro nižší přenosové rychlosti je vhodné ještě zvýšit kapacitu C1.
Pokud to aplikace umožnuje je vhodné spojit přes diody i signály DTR a RTS a přes diodu je připojit k TxD. Zvýší se tím proudová zatížitelnost výstupu. Ne vždy je ale toto řešení možné.
 
 
 

S využitím materiálů MAXIM Martin Peška


Katalogové listy ke stažení z HW serveru :  MAX860 - Download

Hodnocení článku: