Jste zde

Modul měřiče kmitočtu 1Hz až 1,3GHz

Modul k měření kmitočtu s pevným výběrem požadovaného rozsahu, po doplnění přepínačem jej lze

používat i jako levný měřič kmitočtu v celém jeho rozsahu.

Technické údaje


 
napájecí napětí: 5V 
napájecí proud: max. 105mA
rozsah měření: vstup A    1Hz až 40MHz
vstup B 30MHz až 1,3GHz
vstupní citlivost: vstup A    100mV
vstup B      30mV
rychlost měření: vstup A     1s / 0,1s
vstup B    2,7s / 0,27s
displej:  LED 4-místný, 8mm
rozměry modulu:  40 x 65 x 70mm

Po výběru vhodného vstupu nastavíme propojkami odpovídající dělící poměr, tak , aby kmitočet byl zobrazen odpovídajícím způsobem. To stejné platí pro rozsvícení desetinné tečky. Při měření na vstupu B je třeba propojkou spojit výstup B (OUT B) se vstupem A (IN A). 

Propojkou J1 se nastavuje měřící čas, který je pro každý vstup rozdílný.
Vf dělička na vstupu B dělí v poměru 1:64 a proto je třeba upravit měřící čas tak, aby byl srozumitelný. 

Propojkou J2 pak volíme rychlost vzorkování a to buď desetkrát nižší nebo vyšší.

Na desce displeje je umístěna i LED dioda „GATE“ která bliká v rytmu vzorkování. Úmyslně je ukryta pod rámečkem, neboť by v některých případech mohla působit rušivým dojmem. 

 

Zapojení modulu, umístění a význam propojek


Napájení:   plošky GND a +5V
Vstup A: pin „vstup A“
Vstup B: pin „vstup B“
(při měření vstupem B spojit „výstup B“ a „vstup A“)
Měřící zem označena M GND.

Rozsah: nastavením děličky

  1 – 1:1
  2 – 1:10
  3 – 1:100
  4 – 1:1 000
  5 – 1:10 000
Desetinná tečka: 

Volba vstupu: propojkou J1
spojeno = vstup B
rozpojeno = vstup A

Rychlost měření: propojkou J2
spojeno = 1s(A), 2,7s(B)
rozpojeno = 0,1s(A), 0,27s(B)
 

Nastavení propojek v závislosti na požadovaném rozsahu


Rychlejší měření (J2 rozpojen)

p.č
Požadovaný měřící rozsah 
vstup
propojky na děličce
des. tečka
1) 10Hz až 99,99kHz, rozlišení 10Hz A 1 (1)
2
2) 100Hz až 999,9kHz, rozlišení 100Hz A 2 (10)
1
3) 1kHz až 9 999kHz, rozlišení 1kHz A 3 (100)
--------
4) 10MHz až 40MHz, rozlišení 10kHz  A 4 (1000)
2
5) 30MHz až 1300MHz, rozlišení 1MHz B 4 (1000)
--------
U rozsahu 6) spojit výstup B se vstupem A a spojit J1.
 
 
p.č
Požadovaný měřící rozsah 
vstup
propojky na děličce
des. tečka
1) 1Hz až 9 999Hz, rozlišení 1Hz A 1 (1)
--------
2) 10Hz až 99,99kHz, rozlišení 10Hz A 2 (10)
2.
3) 100Hz až 999,9kHz, rozlišení 100Hz A 3 (100)
1
4) 1kHz až 9 999kHz, rozlišení 1kHz A 4 (1000)
--------
5) 10MHz až 40MHz, rozlišení 10kHz A 5 (10000)
2
6) 30MHz až 1300MHz, rozlišení 1MHz B 5 (10000)
--------
U rozsahu 6) spojit výstup B se vstupem A a spojit J1.
 

Návod na sestavení stavebniceNa začátku je třeba upozornit na použití součástek CMOS a na nutnost dodržet všechny zásady s tím související. K pájení používejte zásadně mikropájku.
Mikroprocesor je umístěn v patici. 

Čítač se skládá ze dvou desek plošných spojů – z hlavní desky a z desky displeje. Aby byla cena stavebnice co nejnižší, zvolili jsme jednostranný plošný spoj. Před samotným osazováním součástek umístěte drátové propojky: 10 na desce displeje a 6 na hlavní desce.

Potom osaďte součástky dle obrázku. Po osazení překontrolujte zda nedošlo při pájení ke zkratům cínem (zejména na desce displeje). Oba plošné spoje připájejte kolmo k sobě pomocí kontaktních plošek:

Osazený čítač


Po připojení napájecího napětí musí začít blikat LED dioda „GATE“. Připojte generátor a jiný, přesný čítač. Údaj na displeji by měl odpovídat vstupnímu kmitočtu.  Pozor na přepólování napájecího napětí.  Napájení je nutno držet v rozsahu 5 – 6V.
Kapacitní trimr C10 je zde pouze pro případ, že by jste chtěli měřit „za rohem“, tj. posunout údaj o jedno místo vlevo. Při normální měření v rámci 4 místného displeje prakticky nepoznáte změnu.

Schéma zapojení čítače - schéma ve větším rozlišení


Rozmístění součástek na plošném spoji 

Seznam součástek:
 

R1    10k
R2    1M
R3    560-680
R4    ------
R5    ------ 
R6    1k5
R7    100
R8    470  
R9    10k  
R10   10k 
R11   10k 
R12   470 
R13   1k
R14   1k
R15   1k
R16   1k
C1   M1
C2   100pF
C3   1nF-1n5
C4   1nF-1n5
C5   1nF-1n5
C6   1nF-1n5
C7   10M
C8   33pF
C9   22pF
C10  trimr 1,5 – 22pF
C11  M1
C12  100M
 

T1   BF245C
T2   BF324 
T3 – T6   BC557––

IO1   74HC14
IO2   74HC390
IO3   74HC390
IO4   U664B v SIL pouzdru 
IO5   AT89C2051  „COUNTER.U66“

D1, D2  1N4148
Krystal 12MHz
LED 3mm
Displej LQ425 4 kusy
Patice DIL20
Kolíky + 5 x jumper
Plošný spoj CIT1

DOWNLOAD a Odkazy


  • www.Flajzar.cz - dodavatel této stavebnice číslo 532 
     
  • Hodnocení článku: