Jste zde

Odstranění šumu a zvlnění v napájecím napětí pomocí MAX495

Schéma zařízení redukujícího šum a zvlnění napájecího napětí o 40dB v pásmu akustických kmitočtů od

100Hz do 20kHz.

Obvod na schématu redukuje šum a zvlnění o 40dB v pásmu akustických kmitočtů od 100Hz do 20kHz. Poskytuje velmi čistý 5V zdroj pro napájení audio obvodů v přenosných aplikacích jako jsou mobilní telefony, multimediální notebooky apod. Většina lineárních regulátorů odstraňuje šum pouze do 1000Hz nebo podobně, přičemž rozměrné nízkofrekvenční pasivní filtry nejsou v přenosných aplikacích vítané.

Obvod na schématu akceptuje zašumněné nebo zvlněné napájecí napětí (Vcc) v rozsahu 4,5V až 6V a produkuje vyhlazené Vcc zmenšené o 7%. Například, obvod dodává 4,65V @ 1A z nominálního napětí 5V s vlastní spotřebou pouze 200uA. Fyzické rozměry celého zapojení jsou navíc velmi malé: jeden SOT23 tranzistor, jeden obvod µMAX (zmenšené SO-8) a několik pasivních součástek. Největším kondenzátorem je 10µF (C2 , C4), rezistory mohou být 0,1W, nebo SMD 0805.


Při provozu se obvod chová jako širokopásmový napěťový sledovač (ne regulátor), jehož výstupní stejnosměrné napětí je o 7% menší než Vcc. R1 a R3 tvoří napěťový dělič s poměrem 0,93 (odtud je zmíněných 7%) a C4 pomáhá formovat o 7% snížené Vcc na invertujícím vstupu IC1. Malý bias operačního zesilovače (25nA typicky) dovoluje použít rezistory R1 a R3 s velkým odporem a omezuje maximální ss chybu na pouhých 20mV. Výsledkem je dolnopropustný filtr s dělícím kmitočtem 2Hz, který má na 20Hz zeslabení rovno 20dB.

Protože vstupní rozsah operačního zesilovače je MAX495 "rail-to-rail", jeho neinvertující vstup může snímat výstupní napětí přímo. Napájecí napětí operačního zesilovače je filtrováno R2 a C5, což snižuje výstupní impedanci a zlepšuje potlačení rušení pro vyšší frekvence.

S využitím materiálů MAXIM    Martin Peška


Katalogové listy ke stažení z HW serveru : 

Hodnocení článku: