Jste zde

Otáčkoměr pro spalovací motory

Konstrukce představuje přesné a rychlé měření otáček spalovacích motorů. Otáčkoměr pracuje na

principu měření periody mezi dvěma výboji na zapalovací cívce a vyhodnocení je realizováno pomocí mikroprocesoru

89C2051.

Otáčkoměr je navržen pro trvalé umístění v automobilu. Proto je také vybaven automatickým řízením jasu displeje. Použitím metody převodu kmitočtu na napětí se dosahuje dobré rychlosti, avšak přesnost není velká. Přímým číslicovým měřením kmitočtu lze dosáhnout vyhovující přesnosti jen při dlouhé době měření. Tato konstrukce pracuje na principu měření periody mezi dvěma výboji na zapalovací cívce. Perioda je měřena 8x za sebou a jako výsledek se bere průměr z těchto osmi měření. Displej přístroje je řízen multiplexně spolu s regulací jasu dle vnějšího osvětlení. Osvětlení interiéru je měřeno pomocí jednoduchého integračního převodníku realizovaného procesorem. Kalibrace přístroje, vzhledem k použitému krystalovému oscilátoru není nutná, je dána pevnou konstantou v programu.Schéma zapojení otáčkoměru. Kliknutím na obrázek získáte náhled ve vyšší kvalitěPlošný spoj a jeho osazení


K dispozici je výpis programu v souboru *.bin i komentovaný zdrojový text *.asm .

 
Tomáš Brožek
brozek.tom@ post.cz

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: