Jste zde

Přijímač pro bezdrátový mikrofon

Popisovaný přijímač je určený pro použití ke kameře ve spojení s bezdrátovým mikrofonem a tomu je

přizpůsobeno i jeho blokové uspořádání na obrázku. Předem upozorňuji, že do stavby by se měl pustit pouze ten, komu

nevadí složitější mechanika. V krabičce, která se ještě vejde na kameru, je málo místa a musí se

improvizovat.

Signál z přijímače je v nastavitelném poměru doplněn signálem z mikrofonu umístěného na přijímači. Tento mikrofon zajišťuje přirozený zvukový obraz, kdy je alespoň částečně slyšet to, co je v záběru blízko. Vestavěný mikrofon v kameře je pro tuto funkci nedostupný. Výstup přijímače je přes dělič zaveden do mikrofonního vstupu kamery. Výstup AUDIO OUT z kamery je přiveden do sluchátkového zesilovače v modulu přijímače, kam jsou připojena sluchátka. Šňůra ke sluchátkům slouží zároveň jako anténa přijímače. Ve sluchátkách je již signál upravený záznamovou automatikou kamery a při přehrávání slyšíme zvuk ze záznamu. Přijímač je mechanicky přizpůsobený pro kamery SONY, kde je přímo nasunut na konektory AUDIO OUT a na napájení pro TV modulátor.


Blokové schéma přijímače

Pro přijímač byl vybrán obvod Temic U2510B, který obsahuje kompletní AM/FM přijímač a NF zesilovač. FM část má dobrou citlivost, obsahuje AFC a umožňuje použití keramického rezonátoru v detektoru. Slabší stránkou tohoto obvodu je NF část. Zkreslení pod 0,5% je dosahováno jen při větším vybuzení a pro malé signály stoupá až na 2%. Frekvenční charakteristika má na 10 KHz pokles cca 5dB, což je asi dáno vestavěnou dolní propustí, kterou lze napětím přeladit v rozsahu 1 až 10 KHz. Při použití sluchátek se již projeví značný šum zesilovače. V této aplikaci se však nevyžaduje plné výstupní napětí zesilovače, proto bylo zmenšením blokovacího kondenzátoru zpětné vazby C7 zmenšeno zesílení ze 100 na 1. Částečně tím byl korigován i pokles na výškách a zvětšení zpětné vazby se příznivě projevilo i na zkreslení.

Technické parametry

 • napájecí napětí ................... 3 až 9 V
 • spotřeba ............................. 8 mA
 • frekvenční rozsah ............. 85 až 90 MHz
 • citlivost pro s/n 26dB ........ 1,8 µV
 • citlivost pro s/n 50dB ........ 10 µV
 • rozměry ........................... 42x32x21 mm

  Popis zapojení

  Zapojení přijímače vychází z doporučeného zapojení výrobce. Změna je pouze u NF zesilovače, kde pro snížení zesílení byla místo blokovacího elektrolytu na místě C7 použita kapacita 1 nF. Kapacitu C7 nelze zcela vynechat, zesilovač by se rozkmital. Výstup zesilovače je spojen s anténou a proto z něj bylo nutno odfiltrovat VF složky šumu a zkreslení. Výstup však při přímém připojení kapacity kmitá a proto musel být zařazen odpor R14, který zároveň chrání nízkoohmová sluchátka před přetížením.


  Schéma zapojení přijímače

  Vzhledem k menší přeladitelnosti je vstup přijímače naladěn pevně na střed pásma. Pokud by byl oscilátor je naladěn o mezifrekvenci níž, zabránilo by to zrcadlovému příjmu silných vysílačů z rozhlasového pásma. V tom případě by se obrátila polarita AFC a bylo by jej nutno odpojit. Při oscilátoru nastaveném do rozsahu 95,7 - 100,7 MHz může být pásmo 85 - 86,6 MHz zarušeno zrcadlovým příjmem 106,4 až 108 MHz a pásmo 86,8 až 87,5 by mělo být čisté.

  Nastavení přijímače by nemělo dělat potíže. Cívky L1, L2 (vinuty společně) a L4 je výhodné ladit při vypnutém napájení přijímače pomocí generátoru a VF sondy. Cívky L1+L2, L4 a L5 jsou vzájemně kolmé a nevyžadují stínění. Cívky jsou bez jádra, samonosné a ladí se roztahováním závitů. Rozsah kmitočtu oscilátoru lze kontrolovat čítačem nebo generátorem, jehož signál zachytíme přijímačem. Po naladění zakápneme cívky vteřinovým lepidlem.

  Nastavení optimálních úrovní NF signálu se může lišit podle konkrétní elektretové vložky a podle typu kamery. Kamera má sice záznamovou automatiku, ta však při nižších hlasitostech nepracuje. Je proto nutné zkontrolovat, zda je pro nízkou hlasitost stejná citlivost mikrofonu v kameře, na přijímači a bezdrátového mikrofonu. Celkovou úroveň signálu do kamery lze měnit změnou odporu R8 a zesílení mikrofonu na přijímači odporem R4.  Osazení plošného spoje přijímače (plošný spoj ke stažení)

  Mechanická konstrukce


  Sestavený přijímač

  Přijímač byl navržen tak, aby se vešel do krabičky U-KM1 (všechna označení jsou z katalogu GM). Při montáži přijímače je nutné upravit konektor CINCH K29522 použitý pro výstup z kamery a JACK 2,5 mono SCP2001T použitý pro napájení z kamery tak, abychom je mohli upevnit do panelu. Pájecí vývody konektoru CINCH zkrátíme na minimum a z kovového krytu odřízneme kroužek vysoký cca 4 mm. Z konektoru JACK ulomíme vývod stínění a střední vývod ohneme tak, aby konektor byl co nejnižší. Do krabičky vyvrtáme díry dle obrázku. Pozor na konektory JACK 2,5, mám tři s různými průměry závitů. Díry musí být o málo menší než průměr závitu konektorů a konektory bez krytu do děr trochou násilí zašroubujeme. JACK necháme vyšroubovaný o cca 2 mm, CINCH zašroubujeme na doraz a zajistíme uříznutým kroužkem. Pro snadnější vyříznutí závitu je možné krabičku v místě díry ohřát. Je též možné ohřát konektor. Ten je však ohřátím "obětován" pouze na vyříznutí závitu, obvykle se při ohřátí v konektoru zdeformují izolace. Ke konektoru CINCH připájíne tenkou dvojlinku utrženou z šedého plochého kabelu, nebo z nejtenšího kabelu PNLY, ke konektoru JACK pouze jeden vodič. Závity konektorů můžeme z vnitřní strany krabičky zajistit vteřinovým lepidlem.


  Příklad mechanické sestavy

  U konektoru pro sluchátka, typ SCJ-0354-U ohneme vývody a připájíne tenkou dvojlinku. Na konektoru propojíme levý a pravý kanál. Konektor zašroubujeme do krabičky tak, že vývody leží na dně. Konektor tvoří plochu, na které bude ležet plošný spoj.

  U mikrofonu umístěného v přijímači máme tři možnosti:

 • mikrofon nepoužít (konstrukčně nejjednodušší)
 • pro mikrofon zabudovat konektor (používáme-li přídavný mikrofon)
 • mikrofon připevnit na krabičku

  První možnost nám ušetří spoustu práce, protože odpadne také míchací potenciometr a na desce není třeba osazovat mikrofonní zesilovač. Pro druhou možnost použijeme stejný konektor jako pro sluchátka a též umístěný na dně krabičky. Stereo zásuvka je použitelná i pro mono konektor, jen vývod pro pravý kanál pro lepší spolehlivost spojíme se zemí.

  Při montáži mikrofonu potřebujeme elektretovou vložku s vývody z drátu cca 0,8 mm. Pro vývody v krabičce vyvrtáme díry 0,8 mm a po zasunutí konce uvnitř krabičky ohneme. Po připájení dvojlinky zatavíme vývody do stěny krabičky. Mikrofon, který nyní leží na krabičce, můžeme ještě zajistit vteřinovým lepidlem. Na mikrofon je dobré dát alespoň dvě vrstvy kovové síťky, která zlepšuje odolnost proti větru. Tu lze získat rozebráním perlátoru k vodovodu. Síťky natvarujeme přes vhodný trn, nasadíme na mikrofon a zajistíme jednou nebo více vrstvami smrštivé bužírky. Při ohřívání bužírky je nutné dát pozor, aby se mikrofon nepřehřál.


  Odkrytovaný přijímač

  Na míchací potenciometr už nad deskou zbývají jen 3 mm místa, při tom potenciometr musí být umístěn nad integrovaným obvodem. Protože jsem tak nízký potenciometr nikde nesehnal, použil jsem pro tuto funkci trimr PT6H a ovládací kolečko od trimru PT15. Pro ovládání trimru je potřeba např. z drátu od kola vybrousit hranolek, který dle obrázku zatavíme do uříznuté hřídelky knoflíku. Vyžaduje to šikovnost, hranolek musí být uprostřed hřídelky a rovně. Po zatavení vývodů trimru do víčka vše sestavíme a připájíme vývody.


  Detail konektoru se zmenšeným krytem

  Pro vývod signálu do mikrofonního vstupu kamery je použit miniaturní stíněný vodič ze stíněné dvojlinky RG-MD111. U kamery SONY TR511 je pro konektor málo místa (ostatní kamery SONY vypadají podobně), takže není možné použít běžný konektor s krytem. Lze však použít úhlový konektor bez krytu a s ustřiženým držákem na kabel. Po připájení vodiče ke konektoru stočíme konec vodiče do spirály a vteřinovým lepidlem přileíme k plošce konektoru. Do kousku smrštivé bužírky šířky 7 mm vystřihneme 3mm díru. Díru nasadíme na konektor tak, že bužírka obepíná plošku s připojenou šňůrou a ohřejeme. Konce bužírky lze ohřátím a stisknutím v kleštích svařit.

  Ing. Vladimír Anděl

  DOWNLOAD & Odkazy

 • Download souborů plošného spoje - deska.zip
 • Hodnocení článku: