Jste zde

Profesionální kytarové kombo - výroba

V minulém článku jsme si poměrně detailně popsali parametry kytarového komba, nyní nastal čas ta mechanickou konstrukci, protože máme-li jakékoliv kombo označit za kvalitní či dokonce profesionální, je mechanická sestava pro slušné akustické parametry možná ještě důležitější než samo zapojení.

Mechanické díly bloku zesilovače

Všechny součásti bloku zesilovače jsou montovány na šasi z polotvrdého hliníkového plechu tl. 1,5 mm. Jeho výkres je na obr. 8. Povrchová úprava by měla být provedena kvalitním lakem (např. práškovým vypalovacím lakem), pozor však na uzemnění - v okolí uzemňovacího šroubu je třeba lak z vnitřní strany odstranit, aby spojení očka zemního vodiče síťového kabelu s plechem šasi bylo dokonale vodivé.

Obr. 8 - Šasi kytarového komba
 
Obr. 8 - Šasi kytarového komba
Obr. 8 - Šasi kytarového komba

Popis ovládacích prvků, konektorů atd. je nejlepší sítotiskem, může ale být použita i předem potisknutá samolepící fólie. Příklad popisu je na obr. 9.

Obr. 9 - Popis ovládacích prvků a konektorů kytarového komba
Obr. 9 - Popis ovládacích prvků a konektorů kytarového komba

Druhý potřebný díl je krycí plech, jehož výkres je na obr. 10. I tento kryt by měl mít povrchovou úpravu kvalitním lakem.

Obr. 10 - Krycí plech kytarového komba
Obr. 10 - Krycí plech kytarového komba

Kompletace bloku zesilovače

Deska plošných spojů výkonového zesilovače je k šasi zesilovače připevněna přes čtyři distanční sloupky délky 8 mm. Deska plošných spojů předzesilovače je na šasi připevněna maticemi potenciometrů a vstupního konektoru Jack, pro zamezení mechanických vibrací je deska uchycena ještě dvěma distančními sloupky délky 45 mm. Spojová deska konektorů je k šasi zesilovače připevněna pouze maticemi konektorů Jack. Toroidní síťový transformátor se zalitým středem je k šasi přišroubován pomocí zápustného šroubu M6.

Obr. 11. - Sestava bloku zesilovače
Obr. 11 - Sestava bloku zesilovače

Na zadním panelu je pak připevněno pojistkové pouzdro a pomocí samosvorné úhlové průchodky i přívodní síťový kabel.

Do obdélníkového otvoru v horním panelu je zasunut prosvětlený síťový vypínač. Dále je do otvoru nad vstupním konektorem přišroubován páčkový přepínač s připájeným kablíkem ukončeným dvoupinovým konektorem.

Po mechanické instalaci všech dílů je možné propojit je elektricky. Blokové schéma propojení je na obr. 12. Signálové rozvody jsou řešeny kabelovými svazky s konektory. Síťový rozvod je proveden pájenými spoji. Očko zemního vodiče síťového kabelu (PE) je připevněno pod distanční sloupek desky předzesilovače - v místě, kde je odstraněn lak ze šasi zesilovače. Vodiče sekundárního vinutí síťového transformátorů a výstupní kabel k reproduktoru jsou opatřeny konektory typu faston.

Obr. 12. - Elektrické propojení bloku zesilovače
Obr. 12 - Elektrické propojení bloku zesilovače

Kompletace bloku zesilovače se dokončí připevněním krytu z děrovaného plechu (viz obr. 10) - přišroubováním pomocí osmi šroubů M3 s většími podložkami.

OZVUČNICE

Ozvučnicová skříň

Skříň je vyrobena z dřevotřísky tl. 18 mm. Výkresy jednotlivých dílů jsou na obr. 13. Jednotlivé díly jsou spojeny slepením disperzním lepidlem přes kolíčky. Sestava skříně je vidět na obr. 14. Po slepení ozvučnice je vhodné zaoblit (obrousit nebo ohoblovat) všechny venkovní hrany skříně (radius cca 4 mm), aby bylo později možné namontovat na skříň ochranné rohy.

Obr. 13 - Díly ozvučnicové skříně
  Obr. 13 - Díly ozvučnicové skříně
 
Obr. 14 - Sestava ozvučnicové skříně
Obr. 14 - Sestava ozvučnicové skříně

Povrchová úprava skříně

Povrchová úprava závisí plně na vkusu uživatele. V originálním provedení je zvenku skříň potažena černou koženkou a vnitřní plochy jsou nalakovány matným černým lakem. Rohy skříně jsou opatřeny plastovými krycími rohy, na horní stěně je připevněno ucho pro přenášení a na spodní stěnu jsou přišroubovány čtyři gumové nožky. Vzhled je patrný z obrázku komba na titulní straně návodu k používání.

Reproduktor

Doporučený typ je EMINENCE - LEGEND 10, zakoupit jej lze u firmy K-Audio (www.k-audio.cz). Je to reproduktor určený přímo pro elektrické kytary. Je samozřejmě možné použít jakýkoliv jiný desetipalcový typ, musí však mít impedanci 8 Ohm a RMS výkon alespoň 80 W.

Reproduktor je do ozvučnicové skříně montován zepředu a k přední stěně je připevněn pomocí silnějších vrutů nebo šroubů (s maticemi), které procházejí přední stěnou. V každém případě musí být spojení reproduktoru s ozvučnicí pevné - musí vydržet značnou mechanickou zátěž způsobenou vibracemi.

Krycí mřížka reproduktoru

Aby byla membrána reproduktoru chráněna před mechanickým poškozením, je celá přední stěna ozvučnice kryta mřížkou z děrovaného ocelového plechu podle obr. 15. Povrchová úprava mřížky by měla být mechanicky odolná, vhodný je např. práškový vypalovací lak. Mřížka je k přední stěně ozvučnice připevněna čtyřmi vruty v rohových otvorech mřížky.

Obr. 15 - Krycí mřížka reproduktoru
 

Montáž bloku zesilovače

Blok zesilovače se zasune zezadu do ozvučnicové skříně a připevní se k její horní stěně čtyřmi samořeznými šrouby se sedlářskými podložkami. Pak je ještě třeba připojit vodiče vycházející ze zesilovače (vodiče jsou protaženy jedním z otvorů v krytu bloku zesilovače) k reproduktoru - buď připájením přímo na svorky reproduktoru nebo pomocí konektorů faston.

POUŽITÍ

Připojovací, ovládací a indikační prvky na panelech zesilovače
Připojovací, ovládací a indikační prvky na panelech zesilovače
[1] Přepínač zisku předzesilovače
[2] Vstup pro kytaru
[3] Regulace hlasitosti čistého kanálu
[4] Indikátor aktivity čistého kanálu
[5] Tlačítko přepínače kanálů
[6] Indikátor aktivity zkresleného kanálu
[7] Regulace úrovně zkreslení
[8] Regulace hlasitosti zkresleného kanálu
[9] Regulace hloubek
[10] Nastavení frekvence parametrických středů
[11] Regulace úrovně parametrických středů
[12] Regulace výšek
[13] Hlavní vypínač
[14] Síťový kabel
[15] Síťová pojistka
[16] Linkový výstup
[17] Efektová smyčka - návrat signálu
[18] Efektová smyčka - výstup signálu
[19] Dálkové ovládání - nožní přepínač
 

INSTALACE

Příklad zapojení komba do ozvučovací soustavy
Příklad zapojení komba do ozvučovací soustavy

Připojení k síti

K síti se kombo připojuje pomocí standardního třížilového síťového kabelu [14] vyvedeného ze zadního panelu zařízení. Kombo smí být připojeno pouze k síťovému rozvodu, který vyhovuje všem platným bezpečnostním předpisům. Síťový přívod je jištěn tavnou pojistkou (T 1 A / 250V) umístěnou v pouzdru [15] vedle síťového přívodu.

Připojení kytary

Kytara se zapojuje do nesymetrického monofonního vstupu komba GUITAR [2] pomocí kabelu zakončeného běžným konektorem Jack 1/4". Impedance kytarového vstupu je cca 300 kOhm. Napěťová úroveň na vstupu se může měnit v poměrně velkém rozsahu (asi 80 mVrms až 2 Vrms), přizpůsobení se provádí pomocí přepínače zisku IN LO / HI [1] - viz dále.

Připojení nožního přepínače

Pro volbu kanálů pomocí dálkového ovládání je určen konektor FOOT SWITCH - REMOTE CONTROL [19] typu Jack 1/4". Pro správnou funkci je třeba pro dálkové ovládání použít nožní spínač s funkcí spínacího tlačítka. Vždy při sešlápnutí pedálu (tj. při stisku tlačítka) dojde k přepnutí kanálu.

Efektová smyčka

Pro možnost připojení externích efektových zařízení je kombo je vybaveno konektory monofonní sériové efektové smyčky. Výstupní signál pro externí efekty je k dispozici na konektoru FX LOOP SEND [18] - jmenovitá úroveň signálu na tomto výstupu je cca 0,5 Vrms (-6 dBu) a výstupní impedance je cca 600 Ohm. Zpětný signál z externích efektů se přivádí na konektor FX LOOP RETURN [17] - jmenovitá úroveň signálu na tomto vstupu by měla být opět cca 0,5 Vrms (také -6 dBu, tzn. zesílení externího efektového zařízení je 1), vstupní impedance je cca 40 kOhm.

Linkový výstup

Pro připojení ke vstupu dalšího zesilovače nebo mixážního pultu je určen nesymetrický monofonní linkový výstup LINE OUTPUT [16] - jmenovitá úroveň signálu na tomto výstupu je cca 0,63 Vrms (-4 dBu) a výstupní impedance je cca 600 Ohm.

OBSLUHA

Po zapojení do sestavy a připojení k síti se kombo zapíná hlavním vypínačem PWR [13]. Zapnutý stav je indikován rozsvícením červené doutnavky pod hmatníkem vypínače. Pokud se po zapnutí tato doutnavka nerozsvítí, může být přerušená tavná pojistka v pouzdru [15] - poškozenou pojistkovou vložku je vždy bezpodmínečně nutné nahradit pouze předepsaným typem, tj, T 1 A / 250V (Pozor ! Před výměnou pojistkové vložky zařízení vypněte a odpojte od sítě, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem !)

Volba vstupní úrovně

Přepínačem IN LO / HI [1] se volí zisk vstupního předzesilovače komba podle výstupního napětí připojené kytary. V poloze "HI" je zisk vstupního předzesilovače vyšší (tj. pro kytary s menším výstupním napětím), v poloze "LO" je zisk vstupního předzesilovače nižší (tj. pro kytary s větším výstupním napětím).

Volba kanálu

Přepínání mezi čistým (CLEAN) a zkresleným (LEAD) kanálem se provátí pomocí tlačítka SELECT [5]. Zelená LED [4] resp. červená LED [6] vedle tlačítka SELECT [5] indikují, zda je právě aktivní čistý (CLEAN) resp. zkreslený (LEAD) kanál. Současně s manuálním ovládáním z panelu lze kanály přepínat dálkově např. pomocí nožního spínače (tlačítka) připojeného do konektoru FOOT SWITCH - REMOTE CONTROL [19].

Kanál "CLEAN"

V tomto kanálu je vstupní signál z kytary pouze zesilován bez jakéhokoliv zkreslení. Požadovaná hlasitost kanálu "CLEAN" se nastavuje regulátorem LEVEL [3].

Kanál "LEAD"

V tomto kanálu je možné vstupní signál z kytary zkreslovat. Zkreslovač přimíchává k signálu z kytary liché i sudé harmonické, takže výsledný zvuk se podobá zkreslení vznikajícímu v elektronkových zesilovačích. Úroveň zkreslení se nastavuje regulátorem DISTORTION [7], požadovanou hlasitost kanálu "LEAD" lze nastavit regulátorem LEVEL [8].
Korekční obvody

Kombo je vybaveno třípásmovými korekčními obvody s parametrickými středy (blok "PARAMETRIC EQUALIZATION"). Korekční obvody jsou společné pro oba kanály. Potlačení či zesílení nízkých kmitočtů se nastavuje regulátorem LOW [9], potlačení či zesílení středů se nastavuje regulátorem MIDDLE LEVEL [11], potlačení či zesílení vysokých kmitočtů se nastavuje regulátorem HIGH [12]. Regulátorem MIDDLE FREQ [10] se volí požadovaný kmitočet pásma středů. Průběhy regulace kmitočtových pásem jsou znázorněny v grafech na následujících obrázcích.

Kmitočtová charakteristika korekcí hloubek a výšek
 Kmitočtová charakteristika korekcí hloubek a výšek
 
Kmitočtová charakteristika korekcí středů
Kmitočtová charakteristika korekcí středů

Závěr

Uvedené kytarové kombo již bylo postaveno, vyzkoušeno a provozováno v několika desítkách kusů a při pečlivém sestavenjí jsou jejich výsledky překvapivě dobré. Pokud máte zájem o podrobnosti či některé díly, kontaktujte mne na adrese http://www.chd-el.cz/ .

Jan David
david@ chd-el.cz

Download & Odkazy

Hodnocení článku: 

Komentáře

dobrý den , neměl by jste někdo zvukovou nahrávku tohohle komba ?