Jste zde

Programovací adaptér pro ATMEL FLIP-ISP / RS-232

Jedná se o jednoduchý přípravek, s jehož pomocí je možné programovat procesory Atmel ISP (In System Programmable) přes rozhraní RS232 (tj. COM port PC) prostřednictvím freewarového software FLIP téže firmy.

Firma Atmel dala k volnému použití software FLIP, který umožňuje přímé připojení programovaného procesoru k COM portu PC. Protože však rozhraní RS232 nepoužívá signály s napěťovými úrovněmi přímo připojitelnými k programovanému procesoru, je třeba mezi PC a procesor vložit vhodný převodník. Nejjednodušší variantu převodníku Atmel publikoval, viz obr. 1.

Nejjednodužší provedení ISP adaptéru od Atmelu - Kliknutím získáte náhled ve vyšší kvalitě
Obr. 1 - Nejjednodužší provedení ISP adaptéru od Atmelu - Kliknutím získáte náhled ve vyšší kvalitě

Při přímém připojení adaptéru podle obr. 1 k procesoru ale nastane problém v případě, že port procesoru RxD (P3.0) je v aplikaci využit ještě pro jiné účely než jen pro programování - např. pro UART aplikace nebo jako obecný vstup navazující na obvod s výstupem typu push-pull. Stejná situace může nastat na pinu RST procesoru, pokud je pro generování resetu použit externí obvod s výstupem push-pull. Pak dochází ke kolizi napěťových (logických) úrovní mezi výstupy adaptéru a výstupy navazujících obvodů aplikace - viz obr. 2.

Kolize napěťových (logických) úrovní mezi výstupy adaptéru a výstupy navazujících obvodů aplikace
Obr. 2 - kolize napěťových (logických) úrovní mezi výstupy adaptéru a výstupy navazujících obvodů aplikace

Navrhované řešení programovacího adaptéru uvedený problém odstraňuje a navíc umožňuje měnit pracovní režim aplikace (běh programu / programování procesoru) pouhým přepnutím páčkového přepínače bez nutnosti přepojování kabelů apod. To je výhodné např. při odlaďování programu přímo v aplikaci.

Jedinou nevýhodou je nutnost umístění desetipinového konektoru typu MLW nebo dvouřadé jumperové lišty na spojovou desku aplikace.

Schéma zapojení adaptéru - Kliknutím získáte náhled ve vyšší kvalitě
Obr. 3 - Schéma zapojení adaptéru - Kliknutím získáte náhled ve vyšší kvalitě

Adaptér je napájen přímo z aplikace, nepotřebuje tedy žádný externí napáječ. Zapojení je tak jednoduché, že snad nevyžaduje komentář.

Rozmístění součástek na desce plošných spojů ISP programátoru
Obr. 4 - Rozmístění součástek na desce plošných spojů ISP programátoru. Rozměry desky jsou přizpůsobeny pro vestavbu do standardní plastové krabičky typu KM35B.
 
Výkres otvorů, které je třeba vyvrtat v obou panelech krabičky.
Obr. 5 - Výkres otvorů, které je třeba vyvrtat v obou panelech krabičky.
 
Příklad popisu ovládacích a indikačních prvků a konektorů.
Obr. 6 - Příklad popisu ovládacích a indikačních prvků a konektorů.

Použití

Při návrhu spojové desky aplikace je třeba na ni umístit desetipinový konektor typu MLW10 (nebo 10 pinů z dvouřadé jumperové lišty) a k tomuto konektoru přivést zem, napájení a další potřebné signály podle obr. 7. ISP adaptér se pak propojuje s aplikací pomocí desetižilového plochého kabelu připojeného do tohoto konektoru. Příklady připojení ISP adaptéru k procesoru v aplikaci jsou na obr. 7. Příklad a) využívá resetovací signál RST1 (reset úrovní 1), příklad b) využívá resetovací signál RST0 (reset úrovní 0) podle způsobu generování resetu v zapojení aplikace.

Příklady připojení ISP adaptéru k procesoru v aplikaci
Obr. 7 - Příklady připojení ISP adaptéru k procesoru v aplikaci

Pro programování procesoru je třeba přepnout přepínač funkce na adaptéru do polohy "PGM". Všechno ostatní se pak ovládá z PC programem FLIP. Je-li třeba vyzkoušet funkčnost právě nahraného programu, stačí přepnout přepínač funkce do polohy "RUN" a stisknout tlačítko "RESET" - tím se spustí činnost aplikace. Pro opakované programování se přepínač vrátí do polohy "PGM". Tlačítko "INIT" lze použít pro manuální vstup do programovacího režimu - viz popis programu FLIP.

Po definitivním naprogramování procesoru a odpojení adaptéru od konektoru X1 se musí pomocí zkratovacích propojek (jumperů) propojit následující piny programovacího konektoru X1 : pin č.5 (TX-uP) s pinem č. 6 (TX-Ext) a pin č. 7 (Rx-uP) s pinem č. 8 (RX-Ext) podle obr. 8.

Seznam součástek

Označení Množ. Název Hodnota / typ Pozn.
R6, R9
2 ks
odpor 0,5W 100R  
R3, R10
2 ks
odpor 0,5W 1k  
R1, R2, R4, R7
4 ks
odpor 0,5W 10k  
R5, R8
2 ks
odpor 0,5W 100k  
C6
1 ks
keramický kondenzátor 100n  
C1, C2, C3, C4
4 ks
elektrolyt. kondenzátor 2u2  
C5
1 ks
elektrolyt. kondenzátor 10u  
D1
1 ks
dioda univ. 1N4148 náhrada 1N4448
D2
1 ks
LED červená 3 mm / 2 mA  
T1, T2
2 ks
tranzistor NPN BC547C pouzdro TO92
T3
1 ks
tranzistor PNP BC557C pouzdro TO92
IC1
1 ks
převodník RS232 - TTL ICL232CLE pouzdro DIL, náhrada MAX232
SW1
1 ks
páčkový přep. 2x2 polohy KNX236  
SW2, SW3
2 ks
mikrospínač úhlový PHAP3305B  
X1
1 ks
zásuvka DB9 do DPS CANNON 9 Z 90  
X2
1 ks
konektor úhlový, 10 pinů MLW10A  
-
2 ks
konektor samořezný, 10 dutinek PFL10  
-
dle potřeby
plochý kabel, 10 žil AWG28-10  
-
1 ks
deska plošných spojů dle dokumentace  
-
1 ks
pouzdro - plast. krabička KM35B  
-
dle potřeby
spojovací materiál -  
Jan David
david@ chd-el.cz

Download & Odkazy

Hodnocení článku: