Jste zde

Propojení LPT s obvody TTL

Program ulehčuje za pomocí vybraného LPT portu komunikaci s TTL obvody. Maximální rychlosti jsou omezeny průchodností paralelního portu a také výkonností procesoru PC, neboť program silně používá přerušení 8h. To může dělat problémy u PC se starším datem výroby či pod Windows. Pod některými systémy se takový přístup na LPT nedoporučuje vůbec.

1) Konečný automat

Konečný automat může sloužit jako řídící jednotka TTL obvodu. Na základě vyhodnocení 5 vstupních signálů trvale ovládá 12 signálů výstupních. Funkci automatu definuje uživatel. Celkem 32 stavů. Každý program pro konečný automat lze uložit do souboru a takto automat operativně měnit. Nezapojené vstupní piny je vhodné připojit na definovanou úroveň, aby na nich vlivem rušení nevznikaly změny, které by automat přivedly do nepředvídaného stavu. Jeho rychlost je omezena pouze nutností přepisovat aktuální vstupní stav na obrazovce.


2) Generátor TTL

Generátor TTL lze nastavit v rozsahu přibližně 37-85000Hz. Krok odpovídá možnostem nastavení delícího poměru programovatelného časovače 8253 v PC. Kmitočet ostatních pinů LPT za běhu generátoru je postupně dělen dvěmi, což nahrazuje nízké kmitočty (které generátor přímo neumí) nebo simuluje několikabitový binární dělič dvěmi. Rutina je naprogramována jako rezidentní v assembleru. Dle požadovaného kmitočtu je nalezen nejbližší možný dělící poměr pro přerušení 8H od časovače 8253 v PC. Při vyšších kmitočtech rostou nároky na rychlost procesoru a absenci dalších obsluh (Windows, síťový klient a podobně). Na hardware záleží přesnost generovaného kmitočtu. Střídy všech generovaných kmitočtů jsou 1:1.


3) Čítač TTL

Čítač TTL pracuje na principu počítání impulsů po definovanou dobu. Měřený signál lze připojit na kterýkoli ze vstupních pinů, kdy ostatní nesmí po dobu odečtu měnit své hodnoty. Odečet trvá 2 vteřiny, příslušná rutina je naprogramována v assembleru. Maximální kmitočet nesmí převýšit 15ti bitové číslo, to je 32767. Jinak by došlo k přetečení a program vracel nesmysly. Měřený signál lze připojit na kterýkoli ze vstupních pinů, ostatní však nesmí po dobu odečtu změnit hodnotu. Nejsou-li někam připojeny, je dobré je třeba ukostřit. Střída by se měla blížit 1:1.


4) Přímý přístup k pinům

Užitečnou pomůckou je i přímý přístup k pinům nastaveného LPT.

Paralelní port (LPT) se zapojuje jako obvody TTL. Logická úroveň I je dána napětím 5V, které se získává přes kolektorový rezistor (např. 4k7) z napájení 5V. Pin nesmí být nikdy připojen na zdroj přímo! Logická úroveň O se získava zkratem pinu (tranzistorem nebo jiným spínačem) na zem. Některé piny jsou konstrukčně uvnitř LPT negovány. Přijme-li LPT na takovém vstupním pinu logickou I, zaznamená program logickou O a naopak. Stejně tak některé výstupní piny. Nastaví-li program logickou O, bude na vývodu úroveň logické I a naopak. Výstupy LPT jsou s otevřeným kolektorem, což výrazně omezuje délku propojovacího kabelu.


5) Download

Zde je uveden obslužný dosovský programek ka.exe pro propojení LPT s obvody TTL.


6) Závěr

Obsluha LPT portu je i pro méně zkušeného věc jednoduchá, pozor jen na jiz zmíněné propojení některého výstupního pinu na jiný zdroj napěti nebo zem. Používáni a šíření uvedeného programu je zcela volné. Ulehčí Vám práci při testováni, nastavování nebo oživování různých obvodů TTL logiky. Autorovi pro uvedený učel plně postačuje, proč tedy programovat již naprogramované, pokud Vám bude svými parametry vyhovovat také?


 

Obsah:
Konečný automat
Generátor TTL
Čítač TTL
Přímý přístup k pinům
Download
Závěr

 Autor návrhu : Petr Faltus
http://www.qsl.net/ok1cfp/

 

Hodnocení článku: