Jste zde

Regulátor otáček vrtačky

Regulovatelný zdroj pro vrtačku používající pulsní šířkovou modulaci pro vrtačky s jmenovitým

napětím 12V / max. 6A.

Popis regulátoru:

Síťové napětí přivádíme přes spínač do transformátoru, který je vhodné zvolit podle výkonu vrtačky. Regulátor umožňuje regulovat až do výstupního proudu 6A. Tato hodnota je dána typem tranzistoru, v tomto případě TIP142 (100V, 10A, 125W, SOT93). Z transformátoru je napětí přivedeno na diodový můstek BR1 typu KBU8J (600V, 8A, FB3F) a dále pak na filtrační elektrolytické kondenzátory C1 a C3 s hodnotou 4,7mF/25V. Za kondenzátory je pojistka s hodnotou 6,3A v rychlém provedení. Napětí je vyvedeno na svorkovnici CONN2.

Pomocí tohoto regulačního obvodu lze dosáhnout větší účinnosti, menších ztrát a regulace otáček v širších mezích. Nejčastěji používaná metoda, jak toho dosáhnout, je impulzní šířková modulace. V tomto případě je použita modulace šířkou mezery mezi impulzy.

Generátor obdélníkového napětí postavený na bázi časovače 555 udržuje motor na 0,5ms v pohybu ( dáno R3/C5 ). Během této doby se již určitě všechny stejnosměrné motory rozeběhnou. Jak rychle se motor točí, závisí na délce mezer mezi impulzy dlouhými 0,5ms.

Pomocí R4 a P1 se volí doba mezery mezi 1s a 14ms, což odpovídá frekvenci 14 - 70 kHz.

Pro tranzistor je potřeba chladič s tepelným odporem max. 20K/W při odběrech motoru 6A. Pro větší odběr proudu z regulátoru je potřeba chladiče z nižším teplotním odporem, ale je nutné brát na vědomí parametry tranzistoru TIP142 (100V, 10A, 125W, SOT93).

Regulátor otáček se dá použít pro motory s napětím 12V, ale i vyšším, ovšem na úkor snížení otáček. Zapojení není potřeba oživovat, funguje hned po zapnutí.

Blokové schéma regulátoru:

Schéma regulátoru otáček:

 

(klikni pro velké schéma k tisku)

Nákres desky plošných spojů regulátoru:

 

 


(klikni pro velký obrázek k tisku)

Rozpis součástek regulátoru:

R1 750W/SMA0207
R2 1kW/SMA0207
R3 6k8/SMA0207
R4 270W/SMA0207
C1, C3 4,7mF/25V ELRA
C2 220nF/ker.
C4, C6, C7 100nF / ker.
C5 47µF/25V ELRA
C8 10nF/ker.
   
D1 1N4001
D2 P600B
D3 1N4148
   
BR1 KBU8J
T1 TIP142
IO1 NE555
Q1 LED L53G
P1 250kW/TP160/N,32
CONN1,2 ARK500/2SV
TR1 12V/6A/75VA (podle odběru vrtačky)

Autor konstrukce:
Michal Slánský
Na Orátě 420
Hlubočky  78361
okr. Olomouc

Tel.:  (068) 5359 539
Mobil:  (0604) 469 314
E-Mail: MS.Electronics@seznam.cz

Hodnocení článku: