Jste zde

Tester sběrnice DMX-512

Tester výrazně zjednodušuje a urychluje hledání poruch na rozvodech osvětlovacích aparatur ovládaných po sběrnici DMX-512 (dle standardu USITT), což ocení zejména zvukaři a osvětlovači pracující s rozsáhlejšími systémy DMX. Tester lze samozřejmě použít i pro oživování a kontrolu funkčnosti vysílačů DMX dat při jejich vývoji, výrobě a opravách.

Princip činnosti je jednoduchý: Tester monitoruje hodnotu přenášenou na kterémkoli zvoleném DMX kanálu, indikuje nepřítomnost daného kanálu v datovém toku, nebo indikuje úplný výpadek komunikace na DMX sběrnici.

Výroba

Schéma testeru je na obr. 1. Zapojení je co možná nejjednodušší. Vše řídí procesor IC1. Vstupní DMX signál (z konektoru X1) je pomocí IC2 převeden na TTL úroveň pro procesor IC1. Výstupní konektor X2 je paralelně propojen se vstupním, čímž je umožněno vložit tester kamkoliv do DMX rozvodu bez nutnosti používat externí rozbočovač DMX signálu. Vyhodnocovaná data zobrazuje displej (VD1 až VD3) pracující v multiplexním režimu. Uživatelské ovládání se provátí tlačítky SW1 a SW2. Eventuální zákmity na kontaktech tlačítek jsou eliminovány články R3/C4 a R4/C5. Tester má v napájecím zdroji vlastní stabilizátor IC3, pro jeho napájení tedy lze použít stabilizované i nestabilizované stejnosměrné napětí v poměrně širokém rozsahu od 8 do 20 voltů (horní hranice je omezena výkonovou ztrátou na IC3) přiváděné na konektor X3. Odběr ze zdroje je cca 80 mA.

Obr. 1 - Schéma zapojení testeru
Obr. 1 - Schéma zapojení testeru

Všechny součástky testeru jsou umístěny na jedné spojové desce podle obr. 2. Při osazování desky by neměly vzniknout žádné problémy. Procesor IC1 je umístěn v soklu, aby bylo možno jej vyjímat pro programování. Kondenzátory C3 a C9 jsou montovány naležato aby výškově nevyčnívaly nad ostatní součástky ve spodní části desky. Pak ke možné zakrýt displej a tlačítka panelem např. podle obr. 3.

Obr. 2 - Osazení desky plošných spojů
Obr. 2 - Osazení desky plošných spojů

Obsluha

Tester nemá vypínač, začíná pracovat ihned po připojení napájecího napětí. V normálním pracovním režimu je na displeji zobrazována hodnota (0 až 255) přijímaná na nastaveném DMX kanálu. Při resetu je defaultně nastaven kanál č. 1.

Změna čísla přijímacího DMX kanálu se provádí pomocí tlačítek SW1 ("DOWN" - dekrementace) nebo SW2 ("UP" - inkrementace). Vždy při stisknutí některého z tlačítek se na cca 0,75 sec na displeji zobrazí číslo aktuálně zvoleného kanálu (1 až 512). Aby bylo odlišeno zobrazení čísla kanálu od normálního zobrazení přijímané hodnoty, rozsvěcuje se při změnách čísla přijímacího kanálu LED VD4 umístěná mezi tlačítky. Je-li některé tlačítko stisknuto déle než cca 0,75 sec, začne se číslo kanálu inkrementovat resp. dekrementovat s intervalem cca 0,4 sec. Po dalších třech vteřinách trvalého stisku tlačítka se změny zrychlí na čtyřnásobek původní rychlosti a po šesti vteřinách dojde k dalšímu zrychlení na šestnáctinásobek původní rychlosti. Po uvolnění tlačítka se číslo nově nastaveného kanálu zobrazuje ještě cca 1,5 sec (stále svítí LED VD4) a pak se zařízení vrací do normálního pracovního režimu - zobrazuje se hodnota přijímaná na nově nastaveném DMX kanálu.

Pokud není v datovém toku DMX sběrnice aktuálně nastavený kanál obsažen (tzn. v případě že zdroj DMX dat vysílá jen omezený počet kanálů - menší než je aktuálně zvolený kanál testeru), zobrazují se na displeji místo hodnoty 0 až 255 pouze pomlčky. Tato situace může nastat pro kanály již od čísla 2 výše - viz specifikaci USITT (United States Institute for Theatre Technology, Inc. - DMX512 Digital Data Transmission Standard for Dimmers and Controllers) z dubna 1990 nebo novější revizi z roku 1998.

Dojde-li k úplnému výpadku datového toku na DMX sběrnici (např. při poruše vysílače data nebo při přerušení kabelu), zobrazuje se na displeji symbol chybového stavu "Err" (Error). Tento symbol je samozřejmě zobrazován také v případě, že tester není k DMX sběrnici vůbec připojen.

Obr. 3 - Příklad krycího panelu
Obr. 3 - Příklad krycího panelu

Tester reaguje i na datové bloky s nenulovým paketem "Code" (viz specifikaci USITT). Lze tedy zjišťovat i hodnoty přístrojově specifických dat, tj. programovací zprávy atd. V tomto případě se při zobrazování hodnoty na displeji rozsvítí i všechny desetinné tečky.

V programu pro procesor IC1 je implementována funkce testu displeje. Pokud jsou v okamžiku připojení napájecího napětí stisknuta obě tlačítka, začnou se postupně rozsvěcovat jednotlivé segmenty všech segmentovek VD1 až VD3 a současně s desetinnými tečkami se rozsvítí i LED VD4. Ukončení testu displeje lze provést pouze odpojením napájecího napětí.

Seznam součástek

Označení Název
R6, R7, R8 47R
R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18 200R
R2, R3, R4, R19, R20, R21 1k0
R1, R5, R9, R10 10k
C1, C2 33p
C4, C5, C7, C8 100n
C3 10u / 25V
C9 220u / 10V
C6 470u / 25V
Q1 16,0000 MHz
D5 1N4007
D6 1N4148
D2, D3 BZX83V004.7
D1, D4 BZX83V011
VD4 LED červená, 3mm, 2 mA
VD1, VD2, VD3 HDSP-F201
T1, T2, T3 BS250
IC1 AT89C2051
(pro IC1) sokl DIL20
IC2 75176
IC3 7805
(pro IC3) chladič
SW1, SW2 tlačítko - mikrospínač
Jan David
david@ chd-el.cz

Download & Odkazy

Hodnocení článku: