Jste zde

Tří-kanálová výkonová aktivní reproduktorová výhybka

Po stavbě svých prvních dvou-pásmových reproduktorových soustav s pasivní LC výhybkou v konfiguraci ARN-226-00/8? (basový reproduktor) a ARV-104-00/8? (výškový reproduktor) jsem se rozhodl pro konstrukci aktivních tří-pásmových soustav.

Po prostudování odborné literatury a spousty článků z internetu jsem nakonec navrhnul následující řešení elektronické výhybky s výstupními zesilovači s obvody TDA2052 o sinusovém výkonu 60W, doplněné o korekční obvod pro frekvenční nastavení reproboxu danému umístění v místnosti. Korekční obvod umožňuje nastavení basů, výšek v rozsahu ± 10dB a celkovou hlasitost reproboxu, dále je možné nastavit citlivost u každého reproduktoru a tím dosáhnout vyrovnaného frekvenčního podání hudebního spektra.

Celá konstrukce se skládá z následujících částí: korekční předzesilovač, tří-kanálová aktivní výhybka, zesilovače s obvody TDA2052 a napájecí zdroj tvořený dvěma bloky pro napájení operačních zesilovačů v korekčních obvodech a výkonovou částí zdroje pro napájení koncových stupňů zesilovačů.

Pro stavbu tří-pásmových aktivních reproboxů jsem zvolil následující osazení reproduktory: ARN-312-00/4Ω (basový reproduktor – 20-1000Hz; 100/300W; 90dB), ARP-150-00/4Ω (středotónový reproduktor – 500-5000Hz; 50/150W; 91dB) a ARV-104-64/4Ω (vysokotónový reproduktor – 2500-18000Hz; 45/200W; 90dB).

Blokové schéma tří-kanálové aktivní reproduktorové výhybky
Blokové schéma tří-kanálové aktivní reproduktorové výhybky

Při návrhu jsem zvolil uzavřenou konstrukci reproboxu bez basového nátrubku (bass-reflex), nemusíme pak příliš zvyšovat objem reproboxu. Basový reproduktor ARN-312-00 umožňuje použití jak v uzavřených ozvučnicích, tak i v ozvučnicích s basovým nátrubkem. V mém případě je vnitřní objem reproboxů 80dm3 a ozvučnice má vnější rozměry 370 x 1100 x 345mm (š x v x h), ve spodní části je možno doplnit otvor pro bassreflexový nátrubek o průměru 100mm, k tomu je i rozměrově přizpůsobena ozvučnice (sloupová konstrukce reprosoustavy).

Materiál pro stavbu reproduktorové skříně, je nejvhodnější z dřevotřísky o šířce minimálně 22mm, samozřejmě můžeme použít i šířku 18mm, ovšem musíme počítat s pracující plochou (zadní stěna reproboxu – největší plocha ozvučnice) při basových pasážích, kdy je přenášen kmitočet v řádu jednotek až desítek Hz, plocha membrány (460cm2) a velký akustický tlak dokáži vytvořit ve skříni velký podtlak, který rozpohybuje materiál skříně (zadní stěna a bočnice) a může způsobovat nežádoucí vibrace a přenos parazitních zvuků.

Nákres reproduktorové soustavy
Nákres reproduktorové soustavy

Dále bylo potřeba vyřešit umístění aktivní výkonové výhybky, nabízeli se dvě varianty: jako externí zesilovač, kdy je potřeba propojit reproduktorovou soustavu trojicí vodičů s reproduktory, nebo interní varianta, kdy umístíme zesilovač do reproduktorové skříně včetně všech prvků, jako je transformátor a chladiče pro aktivní prvky, tento způsob umístění je zvolen v této konstrukci, vzhledem k prostoru v reproboxu. Díky vestavbě zesilovače připojíme reproboxy pouze jedním nízkofrekvenčním kabelem s konektory CINCH a napájecím síťovým kabelem.

S těmito reproboxy jsem naprosto spokojen, jak po stránce zvukové, kdy je především díky zvolenému basovému reproduktoru a velkému objemu ozvučnice přenos nejnižších kmitočtů opravdu dokonalý a celkově reproduktorová soustava působí vyrovnaným zvukovým dojmem a přednesem.

I když zvolená konfigurace reproduktoru dovoluje maximální hudební výkon 150/300W a v konstrukci jsou použity zesilovače s výstupním výkonem 60W, tak i přesto se tato soustava výkonově hodí pro domácí ozvučnění, nebo jako hlavní soustavy pro domácí kino. Vzhledem k použití trojice zesilovačů pro každý frekvenční kanál zvlášť, je výkon srovnatelný s klasickým zesilovačem a reproduktorovou soustavou o výkonu 150W.

Tří-kanálová výkonová aktivní reproduktorová vyhybka

Používání aktivních i pasivních výhybek má samozřejmě i dnes své výhody a nevýhody. Koncové pasivní výhybky jsou skládané z LC filtrů, což vyžaduje použití cívek, u výkonových reproduktorových soustav dosti drahých. Cívky musí být v naprosté většině případu vinuté individuálně podle potřeb reproduktorových soustav a musí být dimenzovány tak, aby byly schopné přenést požadovaný výkon v příslušném kmitočtovém pásmu. Audio signál je navíc od zesilovače k reproduktorům veden s plným výkonem, což vyžaduje kabely dostatečně proudově dimenzované a navíc díky velkým proudům může způsobovat vyzařování silných rušivých signálů.

Naproti tomu aktivní vyhybky, které tyto nevýhody nemají, však vyžadují na druhé straně několik samostatných koncových zesilovačů, z nichž však každý může mít nižší výkon, protože přenáší jen část kmitočtového spektra. Vodič mezi zesilovačem a reproduktorem je tenký a snadno se sním, manipuluje. Naopak reproduktorové soustavy vyžadují chladiče a musí se k nim přivádět napájení koncové stupně, ale pracuje se s nižším výkonem.

Konstrukce tříkanálové aktivní vyhybky představuje kombinaci jednoduchých horních a dolních propustí s operačním zesilovačem. Signál je přiveden do trojice aktivních kmitočtových filtrů, které jsou tvořeny aktivními propustmi druhého řádu s přemostěným T článkem a strmostí 12db/okt. s přenosem 1.

Horní propust HP je tvořena IO1A, C1, C2, R1 a R2, dolní propust DP pak IO6A, R26, R27, C25 a C27. Pásmová střední propust DP+HP je pak vytvořena složením z horní a dolní propusti. Dolní propust propouští všechny kmitočty nižší než 400Hz, pásmová střední propust kmitočty od 400Hz do 4000Hz a horní propust všechny kmitočty vyšší než 4000Hz.

Schéma zapojení ? Horní propust + zesilovač TDA2052
Schéma zapojení – Horní propust + zesilovač TDA2052

Výstupy aktivních filtrů jsou opatřeny sledovači z operačních zesilovačů se zesílením 1 pro proudové posílení výstupu a současně jejich impedanční oddělení od filtrů. Doporučené napájení výrobce OZ NE5533 je ±12V až ±15V.

Při oživování zkontrolujeme ss napětí vůči zemi na výstupech všech OZ, které by mělo být přibližně nulové, napájecí proud, který by měl být v každé větvi asi 10mA.

Na výstupu každého aktivního filtru je zařazen oporový dělič P1 (HP), P2 (HP+DP), P3 (DP), tento dělič slouží pro nastavení výstupní úrovně signálů přiváděného k výkonovým zesilovačům s obvody TDA2052. Změnou úrovně signálu měníme výstupní výkon na jednotlivých kmitočtových spektrech, můžeme tak přizpůsobit citlivost reproduktoru (vysokotónový reproduktor ARV-104-64/4 – 91dB; středotónový reproduktor ARP-150-00/4 – 91dB; basový reproduktor  ARN-312-00/4 – 90dB). V tomto případě musíme snížit citlivost výškového a středového reproduktoru na úroveň basového reproduktoru, tedy 90dB, díky tomu je zajištěna vyrovnaná přenosová charakteristika reproboxu.

Schéma zapojení ? Střední propust + zesilovač TDA2052
Schéma zapojení – Střední propust + zesilovač TDA2052

Vstupy zesilovačů jsou stejnosměrně odděleny elektrolytickými kondenzátory od aktivních výhybek. V zesilovačích jsou použity monolitické výkonové operační zesilovače TDA2052 firmy SGS-Thomson v doporučeném katalogovém zapojení. Integrované obvody jsou vybaveny funkcí STANDBY pro snížení spotřeby zesilovače a funkcí MUTE nabízející tzv. tichý šum.

Není-li na vstup přiveden aktivní signál, přejde zesilovač do režimu MUTE, při kterém odpojí koncové tranzistory. Podle katalogových údajů výrobce je monolitický zesilovač schopen dodat trvalý sinusový výkon až 40W do 4Ω zátěže, špičkově až 60W podle kvality zdroje. Povolené napájecí napětí je až ±25V.

Někdo může namítnout, že 40W je málo pro ozvučení místnosti (bytu), ovšem musíme si uvědomit, že se jedná o výkon sinusový. V dnešní době, kdy při prodeji elektroniky, jsou na přístrojích malých rozměrů uváděny výkony stovek wattů, se není čemu divit, že veřejnost je touto taktikou výrobce ovlivněna.

S vlastní zkušenosti, kdy jsem měl možnost rozmontovat při opravě Hi-Fi věž s udávaným výkonem 2 x 150W, jsem se pousmál nad malým transformátorem s výkonem pouhých 40W a tomu i odpovídající zdroj s filtrační kapacitou 2 x 1000µF.

Schéma zapojení ? Dolní propust + zesilovač TDA2052
Schéma zapojení – Dolní propust + zesilovač TDA2052

Přicházející signál je stejnosměrně oddělen elektrolytickým kondenzátorem C5 (C19, C29) a dále přiváděn na odporový dělič R3, R4 (R15, R16 a R28, R29). Změnou hodnot tohoto děliče lze přizpůsobit koncový stupeň i pro jiná vstupní napětí. S předepsanými hodnotami je vstupní citlivost 1V. Rezistory R5, R8 (R17, R20 a R30, R33) tvoří zpětnou vazbu určujících celkové zesílení IO2 (IO5, IO7). Omezením zesílení lze dosáhnout snížení zkreslení výstupního signálu, které se v tomto zapojení pohybuje pod 5% při plném vybuzení a zátěži 4Ω (tedy cca. 40W). Rezistor R6 (R18, R31) slouží k zamezení kmitání obvodu v režimu STANDBY, který lze zapnout či vypnout změnou napěťové úrovně na pinu3. V tomto zapojení je trvale připojen pin3 k napájecí větvi –Ucc, čímž je zajištěn neustálý provoz zesilovačů, jen v případě nepřítomnosti audio signálu se zesilovač zavede do režimu MUTE, kdy je odběr zesilovače v řádu jednotek mA.  

Seznam součástek tříkanálové aktivní vyhybky

R1, R11 36kΩ/R0207
R2, R26, R27 18kΩ/R0207
R3, R13, R14, R15, R28 27kΩ/R0207
R4, R6, R8, R16, R18,
R20, R29, R31, R33
22kΩ/R0207
R5, R17, R30 910Ω/R0207
R7, R19, R32 10kΩ/R0207
R9, R21, R34, R35 4,7Ω/R0207
R12 12kΩ/R0207
P1, P2, P3 50kΩ/PT10LV
C1, C2 1nF/MKT/CF2
C3, C4, C7, C8, C9, C10,
C13, C14, C17, C18, C21,
C22, C23, C24, C26, C28,
C31, C32, C33, C34
100nF/ker./50V
C5, C6, C19, C20, C29, C30 100µF/25V/ELRA
C11, C12, C16 3,3nF/MKT/CF2
C15 1,5nF/MKT/CF2
C25 10nF/MKT/CF2
C27 22nF/MKT/CF2
IO1, IO3, IO6 NE5534
IO4 NE5532
IO2, IO5, IO7 TDA2052
CONN1, CONN2, CONN3 CZM5/2
CHL1 CHL20B/80BLK

Pasivní korekční předzesilovač s obvody NE5534

U pasivního korektoru je zesílení aktivních prvků zesilovače v celém akustickém pásmu konstantní a korekční obvody jsou zařazeny pouze v přímé cestě nízkofrekvenčního signálu.

Korektor obsahuje vstupní a výstupní zesilovač, mezi které jsou zařazeny pasivní korekční obvody a regulátor hlasitosti. Vstupní zesilovač je zapojen s operačním zesilovačem typu NE5534 (IO8). Nízkofrekvenční signál se přivádí přes oddělovací kondenzátor C35 na neinvertující vstup 3 IO8. Vstupní odpor korekčního předzesilovače je určen odporem rezistoru R36 a je obvyklých 47kΩ. Zpětná vazba je zavedena děličem s rezistory R37 a R39. Jeho dělícím poměrem je nastaveno napěťové zesílení 11x. Napájecí vývody IO8 jsou zablokovány kondenzátory C36 a C38. Vstupní zesilovač také působí jako převodník impedance – jeho velmi malý výstupní odpor je nutný pro správnou funkci následujících korekčních obvodů.

Za vstupním zesilovačem jsou zapojeny pasivní korekční obvody nízkofrekvenčního signálu. Obvod s potenciometrem P4 koriguje hloubky a obvod s potenciometrem P5 koriguje výšky. Pokud jsou běžce potenciometrů P4 a P5 ve střední poloze, není přenos nízkofrekvenčního signálu korekčními obvody nijak frekvenčně ovlivněn.  Jsou-li potenciometry nastaveny mimo střední polohu, uplatní se kmitočtově závislý přenos připojených článků RC a hloubky nebo výšky jsou zdůrazněny nebo potlačeny. V krajních polohách běžců potenciometrů lze na kmitočtech 100Hz a 10kHz dosáhnout změny asi ± 10dB oproti přenosu na kmitočtu 1kHz. Zlomový kmitočet pro korekci hloubek je určen kapacitou kondenzátoru C39 a C40, regulační rozsah je omezen rezistory R41 a R42. Zlomový kmitočet pro regulaci výšek je určen kapacitou kondenzátorů C41 a C42. Rezistor R43 zabraňuje vzájemnému ovlivňování korekčních obvodů. Z korekčních obvodů je nízkofrekvenční signál veden na regulátor hlasitosti – logaritmický potenciometr P6.

Z regulátoru hlasitosti signál postupuje do výstupního zesilovače, jehož úlohou je vyrovnat ztráty zesílení v pasivních korekčních obvodech. Výstupní zesilovač je rovněž zapojen s OZ typu NE5534 (IO9) a zesiluje 11x. Zesílení je určeno zpětnovazebním děličem s rezistory R45 a R47. Napájecí vývody jsou zablokovány kondenzátory C37 a C44. Z výstupního zesilovače je signál dále veden k dalšímu zpracování v třípásmové aktivní vyhybce.

Schéma zapojení korekčního předzesilovače
Schéma zapojení korekčního předzesilovače

Doporučené napájení výrobce OZ NE5534 je ±12V až ±15V. V napájecích větvích jsou vřazeny oddělovací rezistory R38, R40 a R44, R46. Při oživování zkontrolujeme ss napětí vůči zemi na výstupech všech OZ, které by mělo být přibližně nulové, napájecí proud, který by měl být v každé větvi asi 10mA.

Seznam součástek korekčního předzesilovače

R36 56kΩ/R0207
R37, R42, R45 1kΩ/R0207
R38, R40, R44, R46 22Ω/R0207
R39, R43, R47 10kΩ/R0207
R41 4k7Ω/R0207
P4, P5 100kΩ/N/TP160A
P6 50kΩ/G/TP160A
C35, C43, C45 470nF/MKT/CF2
C36, C37, C38, C44 100nF/ker./50V
C39, C40 33nF/MKT/CF2
C41 2,2nF/MKT/CF2
C42 10nF/MKT/CF2
IO8, IO9 NE5534
CONN4 CZM5/2

Napájecí zdroj pro třípásmovou aktivní výhybku

Napájecí zdroj se skládá ze tří hlavních částí, toroidní transformátor 100VA (2x15V/3,5A), napájecí část pro výkonové zesilovače s výstupním napětím 2 x 22V a napájecí stabilizovaná, filtrovaná část pro napájení korekčního předzesilovače a výhybky s výstupním napětí 2 x 15V.

Jako transformátor byl použit toroidní typ, který má menší vyzařování a následné přenášení brumu do audiosignálu, navíc tento typ transformátoru je schopen snášet trvalejší přetížení. Sekundární vinutí má výstupní napětí 15V~ a je schopno dodat do každé větve trvale 3,5A.

Zdroj je rozdělen na dvě napájecí větve. Výkonová část obsahuje usměrňovací můstek složený ze čtveřice výkonových usměrňovacích diod typu P1000K (10A), navíc je ke každé diodě paralelně připojen keramický kondenzátor 100nF, který zamezí pronikání VF rušení při spínaní diod. Následuje filtrační kapacita tvořená dvojicí elektrolytických kondenzátorů s kapacitou 4700µF. Do každé větve je možno doplňkově zařadit LC filtr tvořený toroidní tlumivkou 220µH a dvojicí kondenzátoru 100nF, na výstup je zařazen paralelně k výstupu rezistor s hodnotou 220Ω, který se postará při vypnutí přístroje o rychlé vybití elektrolytických kondenzátoru. Na výstupu zdroje obdržíme stejnosměrné napětí 2 x 22V.

Napájecí zdroj pro třípásmovou aktivní výhybku
Napájecí zdroj pro třípásmovou aktivní výhybku

Napájecí zdroj pro korekční předzesilovač a výhybku je složitější konstrukce z důvodu filtrace a stabilizace výstupního napětí. Střídavé napětí je přivedeno na můstkový usměrňovač tvořený čtveřicí diod typu 1N4007, navíc doplněných paralelně o odrušovací keramické kondenzátory s kapacitou 68nF. Pro lepší odrušení spínaní diod je zvýšen celkový odpor usměrňovače sériově přiřazenými rezistory s hodnotou 2,2Ω ke každé diodě. Za usměrňovačem se nachází filtrační kapacita 2 x 470µF, následuje stabilizátor typu 7815 (7915), který je navíc doplněn o blokovací kondenzátory 100nF na vstupu a výstupu. Dále je pro zlepšení filtrace výstupního napětí zařazen aktivní filtr s násobičem kapacity. Pro spolehlivou funkci stabilizace a je potřeba zajistit minimální odběr z každé větve, proto je na výstupu zařazena LED dioda s omezovacím rezistorem 560Ω, která zajistí odběr 20mA. Na výstupu obdržíme napětí 2 x 15V. Aktivní prvky jako jsou stabilizátory a tranzistory násobiče kapacity jsou umístěny na malých chladičích typu D02-BLK.  

Seznam součástek napájecího zdroje

R48, R49, R50, R51 2,2Ω/R0207
R52, R53 1kΩ/R0207
R54, R55 560Ω/R0207
R56, R57 220Ω/R0414
C50, C51, C52, C53 470µF/35V
C54, C55, C56, C57, C66,
C67, C68, C69, C76, C77,
C78, C79
100nF/ker.
C46, C47, C48, C49, C60,
C61, C64, C65
68nF/ker.
C58, C59 220µF/35V
C62, C63 47µF/50V
C72, C73 220nF/ker.
C70, C71, C74, C75 4700µF/35V
D1, D2, D3, D4 1N4007
D5, D6, D7, D8 P1000K
T1 BD243C
T2 BD242C
IO1 7815
IO2 7915
Q1, Q2 LED 5mm
L1, L2 220µH
CONN5 CZM5/3
TR1 TOR1 2x15V100VA

Hlubokotónový reproduktor ARN-312-00/4

Hlubokotónový reproduktor s velmi nízkým rezonančním kmitočtem a nízkým zkreslením pro náročné aplikace v kvalitních bytových reproduktorových soustavách.

AKUSTICKÁ DATA Hlubokotónový reproduktor ARN-312-00/4

Jmenovitý šumový příkon 100 W
Krátkodobý maximální příkon 300 W
Jmenovitá impedance 4  Ω
Rezonanční kmitočet Fs 24.5 Hz
Jmenovitý kmitočtový rozsah 20 – 1000 Hz
Charakteristická citlivost 90 dB

TS PARAMETRY

Efektivní plocha membrány Sd 460 cm2
Stejnosměrný odpor kmitací cívky Re 3.5 Ω
Mechanický činitel jakosti Qms 1.47
Elektrický činitel jakosti Qes 0.38
Celkový činitel jakosti Qts 0.30
Indukčnost kmitací cívky Le 0.9 mH
Ekvivalentní objem Vas 263.3 l
Celková kmitající hmotnost Mms 47.5 g
Maximální lineární výchylka Xmax 9.5 mm

MECHANICKÁ DATA

Materiál kmitací cívky hliník
Průměr kmitací cívky 51.7 mm
Výška vinutí kmitací cívky 17.5 mm
Průměr jádra 50.8 mm
Výška vzduchové mezery 8 mm
Vnější průměr magnetu 140 mm
Vnitřní průměr magnetu 63 mm
Výška magnetu 17 mm
Hmotnost 4.5 kg

Kmitočtová charakteristika

Kmitočtová charakteristika ARN-312-00/4

Rozměry reproduktoru

Rozměry reproduktoru ARN-312-00/4

Středotónový reproduktor ARP-150-00/4

Středotónový reproduktor pro náročné aplikace v kvalitních bytových soustavách. Kryt o vnitřním objemu cca 0,8 dm3 brání interakci mezi hlubokotónovým a středotónovým reproduktorem v soustavě a je vyplněn tlumícím materiálem, potlačujícím vlastní kmitočty uzavřeného prostoru.

AKUSTICKÁ DATA Středotónový reproduktor ARP-150-00/4

Jmenovitý šumový příkon 50 W
Krátkodobý maximální příkon 150 W
Jmenovitá impedance 4 Ω
Rezonanční kmitočet Fs 227.8 Hz
Jmenovitý kmitočtový rozsah 500 – 5000 Hz
Charakteristická citlivost 91 dB

TS PARAMETRY


Efektivní plocha membrány Sd
87 cm2
Stejnosměrný odpor kmitací cívky Re 3.6 Ω
Mechanický činitel jakosti Qms 1.75
Elektrický činitel jakosti Qes 1.69
Celkový činitel jakosti Qts 0.86
Indukčnost kmitací cívky Le 0.2 mH
Ekvivalentní objem Vas 0.0 l
Celková kmitající hmotnost Mms 0.0 g
Maximální lineární výchylka Xmax 1.7 mm

MECHANICKÁ DATA


Materiál kmitací cívky
hliník
Průměr kmitací cívky 25.4 mm
Výška vinutí kmitací cívky 6.2 mm
Průměr jádra 25 mm
Výška vzduchové mezery 4.5 mm
Vnější průměr magnetu 82 mm
Vnitřní průměr magnetu 33 mm
Výška magnetu 17 mm
Hmotnost 1.3 kg

Kmitočtová charakteristika

Kmitočtová charakteristika ARP-150-00

Rozměry reproduktoru

Rozměry reproduktoru ARP-150-00

Vysokotónový reproduktor ARV-104-64/4

Vysokotónový reproduktor s textilní hemisférickou membránou se stíněným magnetickým obvodem pro aplikaci v TV přijímačích a reproduktorových soustavách u kterých se předpokládá provoz v blízkosti TV přijímačů nebo monitorů.

AKUSTICKÁ DATA

Jmenovitý šumový příkon 45 W
Krátkodobý maximální příkon 200 W
Jmenovitá impedance 4 Ω
Rezonanční kmitočet Fs 0.0 Hz
Jmenovitý kmitočtový rozsah 2500 – 18000 Hz
Charakteristická citlivost 90 dB

MECHANICKÁ DATA

Materiál kmitací cívky kapton
Průměr kmitací cívky 25.5 mm
Výška vinutí kmitací cívky 2.3 mm
Průměr jádra 24.9 mm
Výška vzduchové mezery 3.5 mm
Vnější průměr magnetu 60 mm
Výška magnetu 13 mm
Výška kompenzačního magnetu 13 mm
Hmotnost 0.6 kg

Kmitočtová charakteristika

Kmitočtová charakteristika ARV-104-64/4

Rozměry reproduktoru

Rozměry reproduktoru ARV-104-64/4
Michal Slánský
Michal.Slansky@ seznam.cz

Download & Odkazy

Hodnocení článku: