Jste zde

Vývojové prostředí pro LAB 51

Zdají se vám prodávananá integrovaná prostředí pro psaní vašich programů příliš drahá? My vám

nabízíme jedno zcela zdarma.

Programový balík vývojového prostředí pro LAB 51 je složen z několika samostatných balíčků a opatřen jednoduchým instalačním programem. Přečtěte si prosím licenční podmínky jednotlivých programů.

Stručný popis prostředí

 
bin Veškeré spustitelné soubory
doc Dokumentace k jednotlivým programům
info Soubory s nápovědou ve formátu info
manifest  Informace o jednotlivých instalovaných součástech
share Konfigurační soubory pro setedit

Po úspěšné instalaci se editor a s ním v návaznosti celé prostředí spouští dávkovým souborem LAB51.BAT z hlavního adresáře systému. (pokud byl  použit předvolený-  C:LAB51LAB51.BAT)

Základní částí prostředí je editor pro psaní zdrojových kódů. Tento editor umožňuje uživatelské nastavení menu, barevného zvýraznění syntaxe, klávesová makra a jednoduchý makrojazyk. Právě pomocí maker se ovládá celé prostředí spouštěním externích programů z editoru.
Pro složitější projekty je použita z UNIXu známá utilita program make. Pro majitele zvukových karet je součástí editoru přehrávač souborů ve formátu mp3.
Do celého systému je možno samozřejmě použít jakýkoli překladač. V originální verzi používáme náš vlastní překladač, protože umožňuje základní includy i makra a je zdarma. Bohužel není plně dodělaný, takže ne velké projekty je nutno použít některý komerční překladač. Hlavně kvůli nemožnosti rozdělit program na více souborů spojovaných pomocí linkeru a absenci segmentů. 
 

Celé prostředí je vlastně balík samostatných programů. které není příliš jednoduché nakonfigurovat, takže to dělá instalační program. 

Co zbývá dodělat

Nebudeme se tvářit jako některé jiné softwareové firmy, že tento produkt je poslední a nejlepší. Uvítáme jakékoliv připomínky a náměty na další vývoj. Následující věci by mohli být součástí příštích verzí. Pevně doufáme, že bude alespoň trochu zájem.

 • Podpora segmentů v assembleru
 • Česká nápověda
 • Možnost použití knihoven v assembleru - linker
 • Linux verze
 • Jiné programovací jazyky - Pascal, Basic, C
 • Podpora pro jiné procesory


Podrobný popis

Instalace

Instalaci vývojového prostředí je možné provést z diskety nebo z pevného disku. Instalace se spouští příkazem install (např. A:install). Poté je nutné zvolit adresář, ze kterého bude prostředí instalováno. Předvolen je adresář ve kterém se nachází program install. Zvolit adresář do kterého bude celé prostředí instalováno (předvolen C:LAB51). A vybrat komponenty které mají být nainstalovány. Po provedení všech těchto kroků se tlačítkem Ok spustí vlastní instalace.

Instalační program v cílovém adresáři vytvoří několik dalších podadresářů:
 

bin Obsahuje veškeré spustitelné soubory
doc Obsahuje dokumentaci k jednotlivým programům
info Obsahuje soubory s nápovědou ve formátu info
manifest  Obsahuje informace o jednotlivých instalovaných součástech
share Obsahuje konfigurační soubory pro setedit

Po úspěšné instalaci se editor a s ním v návaznosti celé prostředí spouští dávkovým souborem LAB51.BAT z hlavního adresáře systému. (pokud byl  pou6it předvolený-  C:LAB51LAB51.BAT)


Popis jednotlivých komponentů

Editor

Jako editor pro psaní zdrojových kódů je použit freeware editor setedit verze 0.4.17. Tento editor umožňuje uživatelské nastavení menu, klávesových zkratek a barevného zvýraznění syntaxe. Dále disponuje možností nahrát klávesová makra a jednoduchým makrojazykem. Pomocí tohoto makrojazyka je možné spouštět externí programy. Aby bylo jednoduše možné jednoduše překládat i projekty skládající se z více souborů a zajistit aktualizaci před odesláním výsledku do programátoru, používá se program make. Pro majitele zvukových karet je součástí editoru přehrávač souborů ve formátu mp3. Více informací najdete na domácí stránce.
Licence: Freeware
 

Make

Program make byl vytvořen pro překlad rozsáhlých projektů skládajících se z mnoha souborů, určených pro různé překladače. Obecně lze říci, že program Make je univerzální program pro k sestavení cílových objektů na základě jistých předpokladů. Cílovým objektem může být spustitelný program, binární soubor, dokument v PS, případně nainstalovaný program, dokument vytištěný na tiskárně a podobně. Předpokladem jsou většinou zdrojové texty.

Program Make po svém spuštění čte soubor Makefile. Tento soubor se skládá z pravidel říkajících: "Pokud chceš vytvořit soubor A, potřebuješ soubory B a C. A pak to uděláš takhle." Soubor A je však vytvřen pouze v případě, že neexistuje, nebo je starší než soubor B nebo C (ty jsou nejprve kontolovány stejným způsobem). Pokud soubory B a C neexistují, program Make se pokusí nalézt pravidlo pro jejich vytvoření.

Implicitně program Make začíná prvním pravidlem v souboru. Bývá zvykem toto pravidlo pojmenovávat All. Lze mu však při spuštění, uvedením jména pravidla na příkazovém řádku, předepsat jiné. Úplný anglický manuál je možné najít třeba zde.

Makra v editoru předpokládají tato jména cílových objektů:

   
  compile Přeloží program. Výsledkem je většinou obj soubor
  debug Spustí debuger s přeloženým programem
  prog Spustí programátor, nebo simulátor EPROM
  clean Smaže všechny znovupřeložitelné soubory (.hex, .bin, .obj)
  rebuild provede clean s následným compile. Tento krok většinou není nutný.

Příklad jednoduchého souboru pro přeložení programu:

# Vstupni soubor pro program make
  # Je urcen pro GNU make (z distribuce DJGPP).
  # Je mozne je ale pouzit i pro Borland make, jen je nutne
  # zmenit vsechna / v cestach na
  # Prvni pravidlo ktere se vykona, nezadate-li jinak
  compile : program.bin
  program.bin : program.a51
          c:/lab51/bin/a51 program.a51 -l -s -m
  # Pravidlo pro spusteni simulatoru
  debug : program.hex
          c:/lab51/bin/emily52 program.hex
  program.hex : program.bin
          c:/lab51/bin/hexconv program.bin program.hex
  # Smazani vsech vytvorenych souboru
  clean : 
          del program.bin
          del program.hex
          del program.lst
  Licence: GNU General Public Licence (neoficiální český překlad)


A51

Assembler A51, který je dodáván spolu s vývojovým prostředím je jednoduchý assembler pro procesory rodiny MCS-51. Assembler umožňuje použití vkládaných souborů, maker bez parametrů a podmíněný překlad. Zatím není k dispozici použití segmentů a to ani datového.

Makra

Ve zdrojovém kódu je možné používat jednoduchá makra bez parametrů a lokálních proměnných a návěští. Makra je možné vnořovat. Příklad jednoduchého makra na nastavení sériového portu:

Spustit EQU 1
  MAKRO SerialInit
    mov  SCON, #52h       ; inicializace, rezim 1 - 8bitovy UART
    mov  TMOD, #20h       ; casovac 1 mod 2
    IFDEF Spustit = 0
      EXITM               ; 

vyskocit z makra
    ENDIF
    setb  TR1             ; spusteni 

casovace 1
    clr   RI              ; 

vynulovani priznaku prijmu
    clr   TI              ; 

vynulovani priznaku vysilani
  ENDM

Podmíněný překlad

Assembler A51 umožňuje ovlivnovat průběh překladu podle potřeb a prostředí tak, že jeden zdrojový text je možné přeložit různě, aniž by bylo třeba provádět v něm velké úpravy. Pro tvorbu podmíněného překladu je základním nástrojem příkaz IF. Jeho syntaxe je následující:

IF výraz
    ; blok IF
  ELSE
    ; blok ELSE
  ENDIF

Kde výraz může být konstanta, nebo výraz složený z konstant. Pokud je hodnota výrazu rovna 0 (FALSE), není blok IF proveden a přechází se na nejbliží nepovinný příkaz ELSE nebo ENDIF. Hodnota různá od 0 je považována za pravdu (TRUE). Ve složeném příkazu je možné použít operátorů <, >, = a závorek.

Modifikace příkazu IF

IFDEF symbol
Povoluje vyhodnocení bloku pokud je symbol definován
IFNDEF symbol
Povoluje vyhodnocení bloku pokud není symbol definován

Další direktivy

Někdy je výhodné, aby assembler při překladu vypisoval nějaká programátorem definovaná hlášení. Někdy je ve spojení s podmíněným překladem vhodné překlad ukončit s chybou, např. v případě že chybí definice a podobně. Toto umožňují následující direktivy.

DISPLAY "Text"
 Při překladu zobrazí na obrazovku Text
ERROR "Text"
 Při překladu se assembler zachová stejně jako by narazil na chybu a jako její popis použije Text.Další nástroje

Součástí balíku vývojového prostředí jsou další užitečné nástroje a pomocné programy

CWSDPMI

Většina programů požitých v prostředí vyžaduje ke své činnosti DPMI ovladač. Aby bylo možné tyto programy spouštět i na počítačích bez ovladače DPMI je přidán program CWSDPMI. CWSDPMI je 32 bitový DPMI ovladač, umožňující programům použít veškerou dostupnou pamět a navíc ještě disk, podobně jako Windows. Služby DPMI poskytují také ovladače EMM386, QEMM386 a Windows 95.
Licence: GNU General Public Licence (neoficiální český překlad)

Hexconv

Program HEXCONV slouží ke konverzi mezi intel hex formátem a binárními daty. Konverze dat je obousměrná. Pokud binární data pocházejí přímo z paměti, jejich délka je obvykle větší než délka užitečného kódu. V tomto případě program umí data zkrátit, přičemž používá hodnoty prázdné instrukce (NOP). Typické použití programu je při převodu výstupu z assembleru 51 na binární formát pro programátor, nebo naopak z programátoru pro disassembler, nebo emulátor. Automatické rozpoznávání vstupního formátu dat je podle prvního znaku souboru, čímž tereticky může dojít k chybnému rozpoznání, potom je nutné vstupní formát určit explicitně.
Licence: Freeware


DOWNLOAD softwarového balíku s instalačním programem (zabaleno). 

Zdrojáky pro GNU programy je možné získat na www.delorie.com nebo na ftp.vse.cz

Hodnocení článku: