Jste zde

Zkoušečka vodivosti s malým napětím

Zkoušečka vodivosti s malým napětím je určena pro vyhledávání zkratů nebo pro ověřování vodivosti spojení na osazených deskách plošných spojů.

Hlavní výhodou tohoto řešení je velmi malé zkušební napětí, takže polovodičové přechody zůstanou uzavřeny. Rovněž odpory větší než 10 Ohmů nejsou indikovány. K poškození součástek na testované desce nemůže dojít, zkušební napětí je menší než 5mV a zkušební proud do 0,5mA.

V klidovém stavu vzniká na rezistoru R1 úbytek 4,5mV. Ten je přes rezistory R2 a R4 přiveden na vstupy operčního zesilovače, který se chová jako komparátor. Protože napějí na neinvertujícím vstupu je větší než na invertujícím, výstup operačního zesilovače se blíží napájecímu napětí a dioda D1 nesvítí.

Jestliže dojde ke zkratu testovacích hrotů, napětí na odporu R1 je nulové. Správné nastavení trimru R3 nyní způsobí, že napětí na invertujícím vstupu je nyní větší a výstup operačního zesilovače přejde k nule, takže indikační LED se rozsvítí.

Před prvním použitím je třeba nastavit trimr R3. Pri zkratovaných hrotech ho nastavíme tak, aby dioda D1 nesvítila a pak s ním otočíme pomalu zpět, aby se dioda D1 právě rozsvítila.

Poznámky


  • Místo svítivé diody je možné použít beeper (bzučák) pro akustickou indikaci.
  • Pro hledání zkratů v kabelech je vhodné za operační zesilovač doplnit monostabilní obvod, který prodlužuje dobu indikace.
  • Baterii je nutno vypínat.


Konstrukce byla převzata ze stránek firmy PaPouch - www.PaPouch.com

Hodnocení článku: