Jste zde

Konstrukce

Robot v1.1

Již dlouhou dobu se zajímám o elektrotechniku, ale také o velmi rychle se rozvíjející obor, kterým je robotika. Proto jsem chtěl vyrobit robota a zároveň se naučit programovat mikrokontroléry ve vyšším programovacím jazyce C. Rozhodl jsem se tedy, že se ve svých 17 letech pustím do výroby svého prvního jednoduchého robota, postaveného na 8bitovém a pro vyšší jazyky vhodném mikrokontroléru s jádrem HC08.

Co stojí za nízkou spotřebou el. obvodů a zařízení ?

Cena elektřiny neustále roste a s ní se stále více do zájmu uživatelů a elektronických zařízení dostává jejich spotřeba. Protože tento
trend bude určitě pokračovat i v budoucnu, nehledě na zvýšené ekologické požadavky,
snaží se většina velkých výrobců elektronických komponent a obvodů nacházet
další a další způsoby snížení nároků jejich produktů na množství elektrické
energie při zachování alespoň stejného výkonu. Mezi špičku v tomto směru patří
i Freescale, který i zároveň radí, jak postupovat a na co brát ohled při návrhu
zařízení s nízkou spotřebou.

Spínané zdroje s integrovanými obvody Freescale

Pro napájení většiny současné moderní elektroniky s větším proudovým odběrem
se nejvíce hodí spínané zdroje, poskytující výrazně větší účinnost a tím i generování
menšího tepla. Využívá se jich nejen jako převodníků ze střídavých 230 V na stejnosměrné nižší napětí, ale i pro stabilizace napětí a generování
různých přesných výstupních napětí v DC/DC konvertorech. Podobně jako v ostatních
elektronických částech zařízení, i zde se výrobci snaží o maximální integraci
všech prvků do jednoho obvodu na jeden chip.

Audio DAC převodník

Popisovaný přístroj slouží k převodu digitálního signálu ve formátu S/PDIF (AES3) na analogový signál. Lze jej použít pro jakékoli zařízení s výstupem digitálního nekomprimovaného audiosignálu (stolní přehrávač CD nebo DVD, minidisk, zvuková karta PC, mechanika CD-ROM). Zařízení nemá signálový procesor, a proto není schopné přehrát komprimovaný, vícekanálový či zakódovaný signál (AC3, mp3, resp. mpeg).

Stránky