Jste zde

Konstrukce

Ochrana síťových halogenových lamp

K návrhu tohoto obvodu mě vedla častá výměna halogenových žárovek na síťové napětí 230V o výkonu 50W. Během roku jsem byl donucen žárovky vyměnit z důvodu prasknutí vlákna. Vzal jsem multimetr a změřil odpor za studena, naměřená hodnota se pohybovala v řádu desítek ohmů (50 ? 60?) to znamená, že studeným vláknem při spuštění protéká proud 3,8A. Vlákno je velmi namáháno těmito proudy a proto dochází k předčasnému přerušení vlákna a zničení žárovky.

Alarm ovládaný rádiově

Tato konstrukce má univerzální použití. Je ji možné použít jak k hlídání budov, tak i k hlídání vozidel. K zařízení je možné připojit libovolný počet snímačů. Je jen nutné, aby snímače spínaly do nuly. Hlídání je možné aktivovat, resp. deaktivovat skrytým tlačítkem nebo pomocí rádiového vysílače. Při vyvolání alarmu začne zařízení vysílat varovný signál na radiový přijímač a poté, s krátkým zpožděním, sepne relé pro sirénu.

Spínač halogenových lamp 12V/50W

Nastala doba mohutného používání nízkovoltových halogenových sytému, díky příjemné barvě osvětlení a také vysoké účinnosti. Tak i já jsem vybavil kuchyň těmito svítidly. Ovšem po krátké době začali odcházet jednotlivá svítidla. Až když jsem změřil tyto halogenové žárovky (tedy odpor vlákna za studena) tak jsem byl zděšen, protože vlákna žárovek mají za studena odpor 0,1R.

Chránič vysokotónového reproduktoru

K vytvoření této konstrukce mě vedla skutečnost, že jsem si postavil reproduktorové soustavy o celkovém výkonu 100W, které jsou připojeny k výkonovému zesilovači 2 x 150W. I přesto, že výrobce výškového reproduktoru ( TVM ) udává, že trvalý výkon je 30W a krátkodobý 120W, tak špičky, které se při plném vybuzení zesilovače dostanou do reproduktoru, mohou být několikanásobně vyšší.

Kódový zámek

K jednoduchému zabezpečovacímu zařízení je vždy potřeba kódový zámek, pomocí kterého přepínáme stavy systému. Pochopitelně je možné jeho mnohem širší použití. Tento článek popisuje jednoduchou konstrukci kódového zámku s využitím mikrokontroléru PIC.

Autotester - digitální otáčkoměr 0 – 7000 ot./min.

Jde o jednoduchý převodník frekvence na napětí za pomocí známého integrovaného obvodu NE555. Zdrojem signálu pro měření otáček jsou kontakty přerušovače v automobilu. Signál je zpracován v integrovaném obvodu NE555 a dále pak integrován v RC obvodu. Výstupní napětí převodníku se měří 4 ? místným digitálním multimetrem (DMM), přepnutým na rozsah 2V, jehož údaj má význam počtu otáček za minutu.

Kvalitní symetrický napájecí zdroj s možností volby napětí

Byl jsem postaven před problém s napájením symetrickým napětím při stavbě elektronických korekcí k zesilovači. Zkoušel jsem zapojení s klasickými stabilizátory řady 78xx a 79xx, při jednoduchém zapojení s jedním usměrňovacím můstkem a jednoduchým filtrem. Po připojení ke korekcím se v audio signálu začal objevovat brum a docházelo k rušení samotného signálu.

Stránky