Jste zde

Konstrukce

Nízkofrekvenční usměrňovač k digitálnímu multimetru

Měření střídavého napětí, a tedy i nízkofrekvenčních signálů, bývá nejen v amatérské praxi problém. Provádíme-li tato měření často, vyplatí se pořídit si nízkofrekvenční milivoltmetr (případně vysokofrekvenční), který, pokud stojíme o profesionální přístroj, je poměrně drahý. Pro občasné měření je tedy výhodnější použít obyčejný multimetr doplněný o přípravek pro měření NF signálů.

Regulace otáček motorů s obvodem U2008B

Řada elektrických spotřebičů v domácnosti nebo dílně je poháněna elektrickým motorkem. Většina jednodušších zařízení má pouze jednu rychlost, výjimečně přepínání dvou nebo několika přednastavených rychlostí, obvykle řešené jednoduchým přepnutím vinutí motorku. V mnoha případech by byla žádoucí plynulá změna otáček.

Indikátor napětí autobaterie s LM3914

Toto zařízení se připojí do rozvodné sítě automobilu. Zařízení je z rozvodné sítě přímo napájeno a také rovnou měří napětí. Jedná se vlastně o voltmetr, který velikost měřeného napětí signalizuje pomocí deseti LED diod. Úrovně od které začne svítit první LED a kdy se rozsvítí poslední lze nastavit.

Přepínač vstupů 5.1 zesilovače

Většina zesilovačů má dnes přepínače vstupů. To znamená, že na jeden zesilovač lze připojit více (zpravidla čtyři) zdroje signálu a vybírat který z nich nám bude hrát. Obvykle se ale jedná jen o čtyři stereo vstupy. Některé zesilovače pak mají jeden vstup 5.1 a tři stereo. Když jsem si stavěl zesilovač 5.1, tak jsem chtěl mít čtyři vstupy 5.1. Proto vznikla tato konstrukce.

Pasivní korekční Hi-Fi předzesilovač s obvody NE5534AN

U pasivního korektoru je zesílení aktivních prvků zesilovače v celém akustickém pásmu konstantní a korekční obvody včetně potenciometrů jsou zařazeny pouze v přímé cestě nízkofrekvenčního audio signálu. Tento typ pasivních korekčních obvodů preferují před aktivním korektorem (zpětnovazebním), především nadšenci pro kvalitní nízkofrekvenční techniku.

Napájecí stabilizovaný regulovatelný zdroj s obvodem L200

Abych dosáhl co nejjednodušší konstrukce napájecího zdroje a zároveň snadného nastavení výstupního napětí a proudového omezení, rozhodl jsem se použít známý integrovaný monolitický stabilizátor řady L200(CV) v pouzdře Pentawat s pěti vývody firmy ST MicroElectronics.

Optický oddělovač nízkofrekvenčního audio signálu

K této stavbě tohoto zařízení optického oddělovače NF signálu mě vedla skutečnost, neustálé pronikajícího brumu do audio signálu. Tato situace vznikala především v případě pokusu propojit počítač s ostatní audio technikou. Opojit uzemnění některé strany přenosového řetězce, je hazard s vlastním životem.

Jednoduchý kvalitní zesilovač pro sluchátka

Byl jsem postaven před problém, jak dodatečně vyřešit kvalitní sluchátkový zesilovač pro CD přehrávač. Po prolistování spousty elektronických katalogů, jsem nalezl zajímavé integrované obvody přímo určené pro konstrukci sluchátkových zesilovačů, ale žádný obvod mě nenadchl svými parametry výstupního signálu, proto jsem se pustil do návrhu zesilovače s diskrétním koncovým stupněm a integrovaným budičem koncového stupně.

Stránky