Jste zde

MMDS aneb skákající obraz 2

Jak jsme slíbili, zde jsou další informace o systému MMDS. Dnes o tom, jak funguje originál

dekodér, který stojí 5000 Kč zálohy a 500 Kč / měsíc.

V minulém týdnu jsme slíbili popis dekódování vysílání programů TV firmy KabelNet v pásmu MMDS. Nepřinášíme zatím konstrukční popis vlastního dekóderu – snad až příště (nejdříve za měsíc, jsme zavaleni prací). Prozatím tedy jen popis originálního dekóderu 

Blokové schéma dekóderu :

Vstupní signál z přijímače MMDS – kabelového rozvodu vstupuje do dekóderu přes vstupní zesilovač-atenuátor 1
Ten slouží k zeslabení vstupního signálu, aby detekční obvody falešně neidentifikovaly úroveň vymazání synchronizační směsi jako úroveň synchronizačních pulsů.  Signál dále postupuje na  atenuátor 2, kterým je společně pro všechny kanály obnovována úroveň zatmívání. Následuje další atenuátor 3, který obnovuje opět pro všechny synchronizační směs. Za vstupním atenuátorem 1 je signál odbočen do vf zesilovače 4. Zesílený signál je přiveden do směšovače 5, kde je směšován ss signálem z místního oscilátoru 6

Výsledkem směšování je první mezifrekvence 186Mhz. Oscilátor 6 slouží k naladění kanálu s přimíchanou datovou informací. Oscilátor je laděn frekvenční syntézou 7 procesorem 18. Signál první mezifrekvence je ze směšovače 5 veden přes pásmovou propust 8 na druhý směšovač 9, do kterého je přiváděn signál z druhého místního oscilátoru 10. Výsledným produktem je druhá mezifrekvence 10.7 Mhz. Oscilátor 10 je opět laděn frekvenční syntézou 11 procesorem 18. Ve své podstatě je zbytečný, stačil by oscilátor s pevným kmitočtem, ale je to jednodušší a levnější než použít krystal se speciální, nestandardní frekvencí. Signál druhé mezifrekvence je prochází klasickými keramickými filtry 12 a 14 a je zesílen v zesilovačích 13 a  15. Následuje kvadraturní detektor 16 a úprava úrovní v komparátoru 17

Signály RSSI z kvadraturního detektoru a DATA jsou přivedeny na řídící mikroprocesor 18. Hodinový kmitočet pro procesor 18 je generován pomocí VCOX 20, ten je pomocí AD převodníku 19 dolaďován na přesnou frekvenci. Nutnost tohoto dolaďování je dána skutečností, že procesor generuje kompletní synchronizační směs a tu je nutno přesně synchronizovat s dekódovanými daty. 

V dalším díle zhruba během měsíce se k tématu ještě vrátíme. 
 

Kosťa
Jan Řehák
Hodnocení článku: