Jste zde

POPIS zakódovaného signálu MMDS

Úterý 1.6.1999 byl den připomínající černý pátek na NewYorské burze všem majitelům přijímačů

MMDS. V tento den společnost KabelNet zakódovala žižkovské vysílání svých programů na 2,5

Ghz.

Úterý 1.6.1999 byl den připomínající černý pátek na NewYorské burze všem majitelům přijímačů MMDS. V tento den společnost KabelNet zakódovala vysílání svých programů a všem nelegálním  posluchačům zbyly jen oči pro pláč, obrazovka plná neidentifikovatelných objektů a krásna anténa nasměrovaná na žižkovský vysílač. Mnoho novin a časopisů již tuto zprávu přineslo. Se čtvercem uplynulých dnů rostl jak počet odhadovaných nešťastných majitelů na stránkách těchto periodik, tak počet zcizených dekodérů instalovaných v místech s rozvodem kabelové televize. 

Formou JPP (jedna paní povídala) se začaly šířit zaručené zvěsti, jak TO je kódované, kde je možné sehnat dekodér. Na stránkách Anonce je možné nalézt inzeráty nabízející pirátské dekodéry. Po vzoru Blesku, Reflexu, Večerní Prahy, Amatérského Rádia a dalších se i náše bulvární částe redakce rozhodla přispět svojí troškou do mlýna. 
 

Kódovaní

 Je použit originální a patentově chráněný systém MultiCipher  americké firmy California Amplifier. Jedná se o poměrně složitý a svou myšlenkou přímo geniální způsob zakódování všech vysílaných kanálů. 

Na straně vysílače jsou videosignály všech kanálů nejprve  přivedeny do zvláštního zařízení - “frame synchronizer”, kde je  zajištěna vzájemná synchronizace všech řádkových i snímkových impulsů  pro všechny kanály. Následně je synchronizační směs z videosignálu odstraněna.  Videosignál je dále běžně zpracován a odeslán do vysílače, kde je odvysílán  až na drobnou vyjímku  - do jednoho kanálu je namodulován speciální datový tok o šíři 140.625 kB, který obsahuje informace potřebné k obnovení synchronizace na straně dekodéru. Kromě informací pro synchronizaci jsou v tomto datovém toku přenášeny i povely, které slouží k odblokování či zablokování každého jednotlivého dekodéru. Každý totiž obsahuje jedinečné výrobní číslo uložené v interní paměti. 
Horlivci, kteří zcizili dekodér někde ze střechy, již jistě chápou proč mají na obrazovce šmouhy a ne oblíbený pořad. Další  přenášenou informací je kód oblasti – dekodér dovezený z USA v Praze určitě fungovat nebude. Jen pro zajímavost: držel jsem  v ruce originál dekodér u kterého majitel tvrdil, že mu byl dovezen ze zahraničí a přitom měl na krabičce nálepku s emblémem  ČTÚ. 
 

Dekódování 

 Nic snažšího, z datového toku je zjištěna informace o poloze synchronizace, procesorem je synchronizační směs vygenerována a pomocí jednoduchého širokopásmového zesilovače s řízeným ziskem amplitudově namodulována na všechny kanály zároveň. Jak prosté milý Watsone.  Ale. Právě to ale. Je nutné vybrat kanál na kterém jsou přenášena data, je nutné data demodulovat a převést do digitální formy. Vlastní přenosová rychlost  je poměrně dost vysoká. Je nutné synchronizovat  vlastní hodinový kmitočet procesoru s přenášenou informací o synchronizaci  videosignálu – rozdíl jedné mikrosekundy představuje na obrazovce s uhlopříčkou 51cm posunutí začátku řádku o téměř jeden centimetr. Takže technicky opravdu nic triviálního. 
 

Dekodéry 

 Ve své podstatě je uvedený princip velmi odolný proti pirátským útokům, ale…
Opět to ale. Ale “ Zlaté české ručičky“ umí a našly hned několik cest jak uvedené problémy vyřešit.. 
 

  1. Rychle se objevily dekodéry zařazené do videocesty využívající skutečnosti, že synchronizační směs je nahrazena konstantní úrovní signálu mezi 30% až 100% bílé. Pomocí jednoduchého okénkového komparátoru, monostabilních klopných obvodů a čítačů je možné regenerovat synchronizaci. Konstrukčně snadné, problematické nastavení a udržení v provozu. A velmi nepohodlné pro uživatele vzhledem k nutnosti zpracování videosignálu.
    Toto řešení najdete například v A Radiu – Praktické elektronice PE 8/99. 
  2. V těsném závěsu následovala zapojení detekující “burst“ a na základě výše uvedeného popisu kaskády MKO a čítačů opět generující synchronizaci. Konstrukčně opět nijak náročné a také se všemi nedostatky uvedenými výše. 
  3. Konstrukce využívající do důsledků uvedený popis kódování a zpracovávající přenášenou digitální informaci. Technicky velmi náročné řešení, ale pro uživatele prostě jen černá krabička  zařazená do anténího svodu , naprosto transparentní, nepřinášející žádné problémy.


V dalším dílu v průběhu příštího týdne se pokusíme přiblížit řešení právě podle posledního bodu. 


Upozornění pro právníky KabelNetu :

Uvedené údaje jsou získané z volně dostupných zdrojů, nedošlo zde k žádnému úniku informací ani nelegálnímu použití vašeho hardwaru. 
Kosťa
Jan Řehák
Hodnocení článku: