Jste zde

Budoucnost bezdrátových sítí: wi-fi zdarma jako zdroj příjmu

Wi-fi překonává dosavadní limity a pomáhá snižovat zátěž mobilních sítí. Klíčem k dalšímu rozvoji jsou i nové služby, založené na vyhodnocování polohy uživatele.
Wi-fi technologie sice běžně používáme řadu let, ale teprve nyní u nich nastupuje docela silný trend. Na jedné straně prudký rozvoj využívání mobilních zařízení vyžaduje od firem a institucí, aby svým pracovníkům poskytly dostatečně kvalitní a bezpečné bezdrátové připojení. Na druhé straně dramaticky roste rozšíření a způsob využití veřejných wi-fi sítí. Zatímco dnes už existuje na řadě míst možnost wi-fi připojení zdarma, klíčovou otázkou zůstává, jak může vlastník wi-fi sítě jejím prostřednictvím nabídnout nové služby svým klientům a získat tak další zdroj příjmu.
 
Společnost Cisco v této věci představila novou platformu Connected Mobile Experiences, nabízející služby zaměřené na vyhodnocování polohy uživatele wi-fi sítě, analýzu získaných dat a vývoj souvisejících mobilních aplikací. Wi-fi sítě, jejichž význam roste v souvislosti s prudkým rozvojem mobilních zařízení, totiž mohou v oblasti datových přenosů částečně nahradit tradiční sítě mobilních operátorů, a to zejména v místech jako jsou letiště, hotely, obchody, stadiony nebo jiná veřejná místa (na HW serveru čtěte též Silné zážitky si žádají silné sítě. Ericsson optimalizuje Wi-Fi pro stadiony).
 
Uživateli se tak například dostane rychlé navigace v prostorách letiště, personalizované prohlídkové trasy v muzeu, případně si též usnadní nákupy v obchodě. Systém zároveň dokáže poskytnout analytická data o chování uživatelů, díky nimž lze třeba optimalizovat rozmístění personálu nebo vyhodnocovat nákupní zvyklosti zákazníků.
 
 

Nový standard Hotspot 2.0

 
Limitem stávajících wi-fi sítí je nutnost opakovaného přihlašování, zadávání vstupního hesla nebo výběru správné sítě. Všechna tato omezení chce nyní odstranit standard Hotspot 2.0, jehož rozvoj iniciovalo Cisco spolu s dalšími předními firmami oboru v rámci organizace Wi-Fi Alliance. Wi-fi sítě budované podle tohoto standardu mimo jiné zajistí:
 

automatické připojení k wi-fi síti

  • mobilní zařízení samo vyhledá a automaticky vybere správnou síť, která je v daném místě dostupná
 

přístup bez nutnosti zadávání hesla

  • identifikace uživatele v síti bude založena například na informacích o SIM kartě, která je běžnou součástí dnešních mobilních zařízení; uživatel nebude muset zadávat žádná hesla
 

vysoký stupeň bezpečnosti

  • veškeré přenosy dat v bezdrátové síti budou automaticky šifrovány a uživatelům by tak neměla hrozit možnost zachycení jinou osobou
 
Novinkou představenou v rámci platformy Connected Mobile Experience je také řešení Mobile Concierge. Provozovatelům lokálních wi-fi sítí umožňuje nabídnout svým zákazníkům aplikaci pro chytrý telefon, která jim poskytne funkcionalitu vázanou na dané místo – ať již v obchodě, univerzitním kampusu, sportovním stadionu nebo na letišti. Cisco k tomuto produktu nabízí kit, který vývojářům umožňuje snadné vytvoření mobilních aplikací podle konkrétních potřeb provozovatelů wi-fi.

 

Letiště, muzeum i nemocnice – praxe napoví

 
Analytickou platformu Cisco Mobile Experience s technologií Location Based Services využívá například letiště v Kodani. Konkrétně mu pomáhá zjišťovat pohyby lidí a optimalizovat vytížení personálu letiště či zvýšit bezpečnost. Návštěvníci letiště mohou kromě připojení k internetu navíc získat celou řadu dalších služeb včetně kratší čekací doby při odletu či příletu.
 

Co nás čeká v roce 2016

  • Podle studie Visual Networking Index bude již v roce 2016 na světě 10 miliard připojených mobilních zařízení, která ročně vyprodukují 130 exabajtů dat – to odpovídá 33 miliardám DVD. Více než pětina (22 %) těchto dat proteče právě přes wi-fi sítě, které tak pomohou snižovat zátěž tradičních sítí mobilních.
Fernbank Museum of Natural History v Atlantě je zase průkopníkem ve využívání wi-fi technologie k populárně naučným účelům – vytvořilo totiž platformu pro návštěvníky, která je jakýmsi interaktivním průvodcem. Zákazníci díky svým mobilním zařízením a speciální aplikaci mohou zábavnou formou získávat další informace. Na základě polohy jsou například zpřístupňovány informace a úkoly pro návštěvníky, aniž by je museli sami vyhledávat. Z prohlídky se tak stává zábavná hra. Muzeum kromě spokojených návštěvníků získává navíc informace o jejich preferencích, které pomohou s vylepšením expozic.
 
Příklad využití technologie wi-fi pro lokalizaci polohy má už i Česká republika. V Masarykově onkologickém institutu v Brně byl nasazen systém, který za využití technologie RFID čipů a bezdrátové sítě wi-fi umožňuje zjistit aktuální polohu vybraných zdravotnických přístrojů a zařízení, ale i hospitalizovaných pacientů, kteří jsou vybaveni speciálními náramky. Ti si tak v případě potíží mohou stiskem tlačítka na náramku okamžitě přivolat pomoc zdravotnického personálu, který pacienta snadno lokalizuje i v případě, že se nachází mimo lůžko.

 
Zdroj: Cisco Systems
 
Hodnocení článku: