Jste zde

Chytré sítě, chytrý region: laboratoř napoví víc

Společnost ČEZ spustila laboratorní testování komunikačních technologií, které následně použije pro demonstrační aktivity v pilotním projektu Smart Region ve Vrchlabí.
Cílem laboratoře komunikačních technologií, umístěné v areálu TTC TECHKOM CENTRA v Praze, je prověřit koncepty i samotné nové technologie a prvky, které budou následně nasazeny v reálném prostředí distribuční sítě pilotního projektu Smart Region ve Vrchlabí. Pracovníci laboratoře se zaměří na simulaci různých typů komunikačních kanálů a protokolů, které se využívají v souvislosti s „chytrými sítěmi“ (Smart Grids). Smyslem je zajistit vzájemnou slučitelnost použitých technologií a prvků a odstranit případná slabá místa před jejich instalací v reálném prostředí.
 
V laboratoři se budou testovat také produkty, které se dosud v distribučních sítích v České republice nepoužívaly. Jedná se například o automatiku ostrovního provozu nebo nové telekomunikační technologie např. WiMAX. Laboratoř ověří i nejrůznější komunikační prvky. Důležité bude sledovat například komunikaci ochran s nadřazeným lokálním řídicím systémem, řídicího systému s automatikou ostrovního provozu a řídicího systému s dobíjecí stanicí elektromobilů. Otestovány budou rovněž prvky plné automatizace sítě nízkého napětí, stejně jako různé typy telekomunikačních technologií, které se pak ve Smart Regionu nově použijí.
 
Na laboratorním testování se významnou měrou podílejí také průmysloví partneři z konsorcia projektu Grid4EU, jehož je pilotní projekt Smart Region součástí. Grid4EU je nejvýznamnější evropský demonstrační projekt zabývající se použitím nových technologií v distribuční soustavě. Provoz laboratoře je naplánován do poloviny roku 2013. Do té doby se očekává odladění všech klíčových komponent a následné nasazení do distribuční sítě ve Smart Regionu Vrchlabí.

 

 
Pilotní projekt Smart Region, realizovaný Skupinou ČEZ ve Vrchlabí v rámci koncepce FUTUR/E/MOTION, se zaměřuje na použití inovativních technologií a prvků v distribuční síti. Vizí konceptu inteligentních distribučních sítí (Smart Grids) jsou spolehlivé, automatizované a efektivně řízené distribuční sítě. Principem je interaktivní komunikace mezi výrobními zdroji, distribuční sítí a zákazníky o aktuálních možnostech výroby a spotřeby energie.
 
Zdroj: ČEZ
Hodnocení článku: