Jste zde

Robot NAO: nový přítel pro lidi s autismem i seniory

Humanoidní robot se zaměřuje na zlepšení řeči a motorických dovedností u dětí s autismem, nakročeno však má mnohem dál.
S pokračujícím stárnutím populace a rostoucím počtem dětí se speciálními potřebami vyžaduje stále více lidí každodenní pozornost a pravidelnou lékařskou péči. Zvláštní pozornost vyžadují například lidé postižení autismem. V České republice se v roce 2011 narodilo téměř 109 tisíc dětí a zhruba u 500 z nich se ve vývoji projeví porucha autistického spektra. Sen o osobním robotovi, který dokáže nabídnout pomoc i společnost, se nyní stává skutečností díky francouzské společnosti Aldebaran Robotics. Humanoidní robot NAO byl vyvinut pro pomoc starším lidem a osobám s autismem, které vyžadují speciální péči a pozornost.
 
 
NAO je kompletní platformou, která může být využívána pro získávání praktických zkušeností, v rámci výuky přírodovědných a technických předmětů i při výzkumu v oblastech robotiky, interakce mezi člověkem a robotem, psychologie a medicíny. NAO je využíván na více než 350 prestižních univerzitách a v laboratořích po celém světě, včetně Harvard University či Stanford University. Výzkumné programy na University of Notre Dame a University of Connecticut v Americe dosáhly úspěšných výsledků využitím robotů NAO při nácviku napodobování u dětí s autismem
 
Dr. Murat Sarisoy, psycholog a autor řady studií týkajících se dětí s autismem a jinými vývojovými poruchami, je humanoidním robotem fascinován. Myslí si, že se okouzlující vzhled robota NAO zalíbí mnoha dětem s autismem, které se často zajímají o elektronické a mechanické nástroje, nebo jsou jimi dokonce posedlé. „Věřím, že NAO bude dětem s autismem užitečný při vývoji jazykových a komunikačních schopností, jako jsou rozvoj slovní zásoby, relevantního a smysluplného používání slov a výrazů i doby trvání očního kontaktu. Může dokonce pomoci rodinám a komukoli dalšímu při vývoji jemné motoriky, a to díky své schopnosti držet míč.“
 
 
„Počítače nebo tablety se ukázaly při výuce dětí s autismem jako velmi užitečné. Přístroje se – na rozdíl od lidí – chovají předvídatelně a nejsou unaveny z mnohočetného opakování, které osoby s autismem potřebují,“ říká Kateřina Thorová, psycholožka a autorka řady publikací týkající se autismu. „Věřím, že NAO by u dětí s autismem našel svoje využití. Mohl by jim pomoci rozvíjet komunikační a napodobovací schopnosti, slovní zásobu nebo třeba oční kontakt. Sociální chování lidí je velmi složité, u robotů ho lze rozčlenit na dílčí elementy, což by dětem s autismem velmi pomohlo v učení například sociální reciprocitě.“
 
Robot NAO byl navržen s využitím konstrukčního softwaru SolidWorks®, který využívají i přední strojírenské a výrobní podniky v České republice. NAO, jehož se prodalo již více než 2 000 kusů ve 40 různých zemích, je zajímavým technologickým výrobkem s 1,6 GHz procesorem Intel Atom. Dokáže rozpoznávat tváře a snadno rozlišovat objekty díky svým dvěma HD kamerám. Obsahuje také funkce pro rozpoznávání hlasu, které mu umožňují mluvit a odpovídat na otázky. NAO může chodit, držet a přenášet lehké objekty. Vzhledem k zásadním hardwarovým a softwarovým vylepšením poslední generace může NAO Next Gen dokonce sám vstát, pokud upadne.
 
Pro osoby s autismem a seniory bude snadnější vést plnohodnotný život právě díky práci na podobných projektech, které patří mezi jedny z nejdůležitějších v následujících desetiletích. Nakonec se NAO vyvine v robota pomáhajícího široké veřejnosti: zastane třeba prospěšnou roli v domácnosti, kde pomůže nejen s každodenními činnostmi, ale poskytne též pobavení a společnost.
 
Zdroj: TZ
Hodnocení článku: