Jste zde

Chcete se stát autorem HW serveru?

Vážení potencionální autoři, v současné době hledáme další, pravidelné i občasné autory pro psaní článků na HW.cz. Chcete-li se stát naším autorem, přečtěte si následující řádky, které Vám dají nejdůležitější informace a následně nás kontaktujte.

Na této stránce najdete odpovědi na tyto dotazy : 

Co psát a v jaké formě

 • HW server obsahuje několik rubrik, v každé z nich zveřejňujeme jiný typ příspěvků. 
 • Největší zájem je buď o stručné články popisující nápad, novou součástku, atypické zapojení atd.. nebo přesně naopak o příspěvky popisující kompaktnější celky. V případě takovýchto rozsáhlých článků doporučujeme rozdělit příspěvek na teoretický popis problému a oddělený popis konstrukce.   

Korektury a autorizace článků ?

HW server si zakládá na tom, že publikujeme většinou přesné a ověřené informace. Občas se sice vloudí tiskový šotek (nebo spíš trójský kůň), ale ve většině případů jsou publikované informace několikrát ověřeny. Jsme si vědomi faktu, že většina autorů-techniků má problémy s jazykovou stránkou věci, a jsme proto schopni zajistit i jazykovou kontrolu článků. U známých ?hrubkařů? je jazyková korektura článku provedena vždy.

Pokud nám pošlete jakýkoli příspěvek, budete včas obeznámeni s jeho konečnou podobou předtím, než jej budeme publikovat. Nepublikujeme žádný článek, pokud autor nedá výslovný souhlas k publikování ve výsledné podobě.

Mohu svůj článek zveřejnit ještě jinde ?

Tento bod je pro většinu redakcí papírových časopisů dost ožehavý. Protože HW server je internetovým periodikem, nevadí nám publikování v papírových časopisech, naopak, například ve Sdělovací technice máme stálou přílohu.  Pokud tedy máte zájem výsledný článek ještě publikovat jinde, oznamte nám to prosím předem, nebo s nějakým předstihem. Podle autorského zákoníku ČR vám to samozřejmě nemůže nikdo zakázat, ale považujeme za slušné, abychom na tento fakt byli upozorněni předem. Ušetříte nám pak případy, kdy v několika časopisech najednou vyjde podobný článek na stejné téma.

Celkově lze tedy říci, že není nejmenší problém publikovat článek zároveň v papírových časopisech. Je však lepší se předem o tomto zmínit. U zvlášť zajímavých článků Vám rádi poskytneme přiměřený diskový prostor na našem WWW serveru pro případný download nebo doplňující informace.

Jak psát - všeobecná pravidla

 • Odrážky lze v zájmu přehlednosti strukturovat, nejvýše však do tří vrstev.
 • Může-li obrázek ušetřit čtení složitého popisu, použije se obrázek.
 • Důležité pojmy, vzorce a vlastnosti se zdůrazňují výhradně pomocí řezů písma (tučné-bold a kurzívy-italica).
 • Používají se jen dvě vrstvy nadpisů. Nadpis a podnadpis. Velký nadpis lze použít jen zcela výjimečně. Snažte se vyvarovat speciálních stylů.
 • Podtržení se používá ve výjimečných případech, kdy jako zdůraznění nestačí BOLD. Jinak je vyhrazeno odkazům.
 • Obrázky dodávejte v samostatných souborech.
 • Obecně lze říci, že příspěvky by neměly obsahovat zbytečně mnoho povídání. Na internetu není nikdo zvyklý číst příliš dlouhé texty. Každý si může okamžitě stáhnout jakýkoli katalogový list a články nejsou určeny úplným začátečníkům. Díky těmto předpokladům lze popis příspěvků omezit na minimum. 
 • Vzhledem k tomu, že máme zájem získávat články od opravdových odborníků, které sepisování rozsáhlých statí často příliš zaměstnává, nabízíme potenciálním autorům verzi, kdy rozsáhlejší článek píšeme sami, na podnět autora a s jeho spoluprací. 
  Autor nám potom pošle například schéma, plošný spoj a velmi stručný popis zapojení. My napíšeme teoretický úvod a popis konstrukce podle bodů, které nám poslal autor konstrukce. Současně je vhodné zaslat nám seznam důvěryhodných zdrojů, z nichž můžeme čerpat informace. Po několikanásobné oboustranné korektuře vznikne publikovatelný článek například s popisem konstrukce. 

V jaké formě posílat data ?

Textová data lze posílat téměř ve všech dostupných formátech. Od klasického DOSového editoru T602 po Word97 nebo Unixový TeX. 

Pokud se týká obrázků pro schémata a  DPS, je situace trochu složitější. Pro WWW je sice zapotřebí převod obrázků do bitmapové podoby, avšak pro archivní účely je zapotřebí výrazně vyšší kvalita. Ideálním formátem je proto dodání ve vektorových formátech PS, EPS či PDF, jejichž použití ve spojení s kompresním programem (ZIP, RAR...) umožní snadnou archivaci a přenos a bitmapové obrázky z nich lze snadno vytvořit. . 

Schémata a plošné spoje z návrhových systémů lze posílat ve všech běžných programech s uvedením jejich verze. Současně je však zašlete i exportované do některého z běžných formátů obrázků. Většina návrhových systémů již v sobě obsahuje podporu pro export do PS či osvitové jednotky.

Posílejte prosím zvlášť obrazec DPS a zvlášť slepou pokládačku - barevný nebo šedý podtisk spojů si vyrobíme sami. Toto rozdělení není samozřejmě nutné v případě souborů, u nichž je obrazec spojů a pokládačka v různých vrstvách, které lze snadno oddělit. Obrázky posílejte jako zvláštní soubory. Neposílejte obrázky vložené jen do Wordu!! Pokud jsou ve Wordu vloženy, nevadí, pošlete je však také jako samostatný soubor. Obrázek velmi často nelze z Wordu vyexportovat v původním rozlišení. Pokud jsou součástí souboru textového editoru, lze je zpravidla už jen pouze vytisknout.

Eagle ? existuje několik verzí programu Eagle, které nejsou vzájemně kompatibilní. Posíláte-li soubor z Eagle, napište verzi, případně obrázek rovnou vyexportujte. Ideálním řešením je export formou tisku do souboru přes některou z osvitových jednotek (např. ovladač pro Linotronic 530 je součástí každé instalačky Windows95 a vyšších). V nastavení tisku Eagle zvolte ?Black? pro jednobarevný obrázek a ?Rotate? pro formát na výšku. V nouzi lze použít export do BMP či PCX.

Eagle v.3.xx převádí obrázky do formátu PCX programem CAM procesor. Při exportu desky s plošnými spoji nastavte měřítko 2, u schématu stačí 1. Chce-li program obrázek uložit na více listů, je třeba zvětšit "sheet". U Eagle v.4.xx se obrázek ukládá přímo z kreslicího programu příkazem File-Export-Image do formátu BMP.

Digitální fotografie posílejte tak, jak je stáhnete z fotoaparátu, upravíme si je sami. Fotografie přístrojů je nejlépe pořídit při rozptýleném světle. Osvědčilo se fotografování venku, když je slunce za mrakem. Při fotografování s bleskem je třeba jeho světlo rozptýlit, např. kusem pauzovacího papíru. Pokud fotografujete makro, velmi se nám osvědčilo fotit plošné spoje i krabičky na podkladu, který není jednobarevný. Ideální je například svetr nebo barevná látka, případně černá hmota pro posílání integrovaných obvodů. Obrázek je sice třeba ručně ořezat v grafickém programu, ale fotka je neporovnatelně kvalitnější a ostřejší. Osvětlení žárovkou není moc vhodné, chybí modrá barva. Fotografie by měla být ostrá - je lepší fotka z větší vzdálenosti a ostrá než zblízka a rozmazaná. Je-li to možné, nastavte větší clonu (5,6) a delší čas a foťte se stativem. Emailem posílejte obrázky ve formátu JPG; TIFF a BMP jsou zbytečně velké a kvalitu nevyužijeme..

Chcete se stát naším pravidelným autorem?

Řešení je jednoduché:

 1. Vyplňte formulář
   
 2. Obratem Vám e-mailem zašleme podrobnější návod jak psát články spolu s tématickými okruhy, z nichž si vyberete námět pro Váš první článek.  

Shrnutí :

Tyto poznatky většinou vycházejí z dlouhodobé praxe a tisícovky článků, které již na HW serveru vznikly. Neberte je prosím jako dogma.

HW server obsahuje několik rubrik, v každé z nich zveřejňujeme jiný typ příspěvků.  Největší zájem je buď o stručné článečky popisující nápad, novou součástku, netypické zapojení atd., nebo přesně naopak o příspěvky popisující kompaktnější celky. V případě takovýchto rozsáhlých článků doporučujeme rozdělit příspěvek na teoretický popis problému a oddělený popis konstrukce a oba články prolinkovat. 

Pokud máte zájem o podrobnější informace, kontaktujete nás emailem na adrese redakce@ hw.cz

Vít Olmr & Jan Řehák
za HW group s.r.o
Hodnocení článku: