Jste zde

Knihy z nakladatelství BEN - technická literatura

BEN - technická literatura zaujímá již řadu let přední postavení na poli české odborné, resp. technické literatury. V oboru vydávání knih o elektronice a elektrotechnice pak zaujímá bezkonkurenčně čelní místo. Článek popisuje některé ze služeb, které nakladatelství svým zákazníkům nabízí.

Názory na elektronické obchody se stále různí a zejména v prostředí knih je jejich použití nepříliš obvyklé. Knihy se tradičně nakupují tak, že v obchodě („kamenném“) si nechám předložit pár knih pojednávajících o daném tématu, nebo si je postupně vybírám ze samoobslužného regálu a prolistováním či přečtením záložky si udělám představu a nakonec se rozhodnu. Takové prolistování je jakýsi obřad, který si málokterý kupující odpustí, a mnohdy je tento fyzický kontakt tím pravým impulzem pro koupi. To všechno u neosobního elektronického obchodu neexistuje. A protože těchto skutečností si byli v BENu vědomi, není jejich elektronický obchod jen suchým seznamem položek s cenami. Na druhou stranu, chtěl-li by si zákazník knihy prohlédnout až přímo v obchodě, často by tam strávil neúměrně mnoho času.

www.ben.cz

Webová prezentace firmy BEN - technická literatura nabízí návštěvníkům kromě obvyklých „komerčních“ informací také řadu zajímavých informací o vydávání knih, kontaktech na autory publikující prostřednictvím BENu, o připravovaných titulech a novinkách, edičních plánech a další. Budoucí autoři zde naleznou informace o tom, v jaké formě či formátu by měl být rukopis nakladatelství dodán, aby se předešlo zbytečné dvojí práci či vzniku chyb, jaká témata jsou momentálně nejžádanější a na která chybí autoři a jak vlastně vypadá celý proces od dodání první verze rukopisu až po umístění hotové knihy na pulty prodejen. Bez zajímavosti není ani popis problémů spojených s vydáváním knih, jako je distribuce, honoráře autorům a podobně. Zejména tyto „zákulisní“ informace by si měl přečíst každý, kdo se rozčiluje nad cenou knih.

shop.ben.cz

Firma BEN - technická literatura připravila svoji webovou prezentaci tak, aby měl každý návštěvník možnost pohodlného prohlížení nabízených titulů včetně krátké anotace knihy, jejího obsahu (stručného i podrobného v PDF), vybrané ukázky z textu a nechybí pochopitelně ani možnost stažení tiskových oprav či případného software.

V katalogu nabízených titulů lze vyhledávat pomocí klíčových slov v názvech, anotacích titulů nebo podle jmen autorů. Např. kliknutím na jméno autora se otevře nejen přehledné okno s jeho dosavadními tituly, ale i přímý kontakt na dotyčného autora (e-mail, www adresa). Lze také klasicky procházet v jednotlivých kategoriích:

 • Novinky
 • Počítačová literatura
 • Elektro literatura
 • Auto-moto-kolo-železnice a doprava
 • Technická literatura
 • Ostatní literatura
 • Učebnice
 • CD & DVD - multimédia
 • PC hry
 • Playstation 2
 • Software
 • Cizojazyčná

Pochopitelně je vše dále členěno do podrubrik.

Obsah každé rubriky či podrubriky pak představuje zkrácený výpis informací o knize, tedy vedle názvu titulu jen jméno autora, datum vydání, cenu a objednací číslo. Velmi příjemná je informace, zda-li je či není titul k okamžitému odběru. Aby se tato webová aplikace mohla nazývat e-shopem, nechybí pochopitelně ani tlačítko pro objednání. Klinutím na název titulu se návštěvník dostane na podrobný popis knihy obsahující již výše zmíněné podrobné informace.

Závěr

O tom, že nakladatelství BEN - technická literatura vydává kvalitní tituly, nelze pochybovat, stejně jako o tom, že za jedenáct let svého působení na trhu si zajistilo pevnou pozici.

Jako pozitivum bych vyzdvihl kvalitu a úroveň zpracování webové prezentace, což jen dokazuje, že firma chápe dilema zákazníků, zda koupit či nekoupit drahý titul a snaží se jim rozhodování co nejvíce usnadnit poskytnutím co nejpodrobnějších informací o každém titulu tak, aby zákazník „nekupoval zajíce v pytli“.

Jako drobné negativum bych nakladatelství mírně vytknul občasné posouvání termínů vydání některého připravovaného titulu. Ale to je zřejmě daň za vydání každé kvalitnější knihy.

Oldřich Mrázek
mrazek@ HW.cz

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: