Jste zde

Aerosol Jet Printing aneb když tranzistor prochází tryskou

Inkousty ano, inkoustová tiskárna nikoli. K soustředění aerosolu nanášeného na přesně definovanou plochu zde poslouží nosný plyn. Jak to celé funguje a co lze od technologie tisku elektronických součástek očekávat?
Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE), výzkumné centrum Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni, zakoupilo v loňském roce v červnu unikátní přístroj založený na technologii Aerosol Jet Printing, který umožnuje realizaci tištěných propojovací struktur, elektronických součástek (např. tranzistorů a senzorů), nanášení nanouhlíkových struktur a bioaktivních látek pro senzorové aplikace či systematické testování nově vyvinutých organických materiálů s vodivými, polovodivými a nevodivými vlastnostmi. Jedná se o jediné zařízení tohoto typu v České republice i v celé východní Evropě, které je pracovníky RICE využíváno pro aplikovaný výzkum.
 
Obr. 1: Schéma systému AJP
 
Aerosol Jet Printing (AJP) je unikátní patentovaná tisková technologie v současnosti vyráběná pouze společností Optomec (USA - Nové Mexiko). Jedná se o aditivní, selektivní, depoziční techniku, která umožňuje miniaturizaci elektronických systémů, realizaci jemných vodivých motivů a integraci pasivních součástek bez nutnosti přípravy masek a filmových předloh. Patentované řešení selektivní depozice, které je zcela odlišné od principu inkoustové tiskárny, využívá aerodynamického proudu nosného plynu pro soustředění aerosolu deponovaného materiálu na přesně definovanou plochu substrátu.
 
Obr. 2: Systém Aerosol Jet Printing
 
Na obr. 1 je znázorněno celé schéma systému včetně stručného popisu jeho jednotlivých částí. Z použitého inkoustu je pomocí pneumatického nebo ultrazvukového atomizéru vytvořen inkoustový aerosol, který je transportován a fokusován dusíkem a dále bezkontaktně nanášen na substrát.
 
Na obr. 2 je zachycen celý systém Aerosol Jet Printing včetně tlakových lahví s dusíkem. V zařízení je integrován kamerový systém s možností měření a online kontroly depozice materiálu. Blízko tiskové hlavy je také umístěn 700 mW laser s vlnovou délkou 830 nm, který pracuje v kontinuálním režimu a slouží pro selektivní vytvrzování inkoustů. Je-li laser využíván pro sintrování, bude obsluha před laserovým paprskem chráněna speciálním sklem ve výplních dvířek (viz obr. 2).
 
Obr. 3: Systém Aerosol Jet Printing (popisky dle obr. 1)
 
Na obr. 3 a 4 jsou pak vyfoceny hlavní prvky systému, které máme popsány zkratkami a vysvětleny na obr. 1. Na těchto obrázcích je systém připraven k tisku v konfiguraci s pneumatickým atomizérem a širokou tryskou (obdélníkový otvor 1 500 x 500 µm). Celá sestava systému je z důvodů zajištění vysoké stability a odolnosti proti vibracím fixována na podkladové granitové desce.
 
Obr. 4: Systém Aerosol Jet Printing (popisky dle obr. 1)
 
Velkou předností zařízení AJP je jeho schopnost vytvářet velmi jemné motivy s šířkou dráhy od 8 µm. Dalšími výhodami budou potřeba malého vstupního množství inkoustu (1 ml), jeho nízká spotřeba a také bezkontaktní průchod inkoustu tryskou, který zajištuje, že téměř nedochází k jejímu ucpávání.
 
Obr. 5: Detail keramické trysky a stavítka (shutter) při tisku interdigitálních elektrod
 
Na obr. 5 máme v detailu zachycenu keramickou trysku s otvorem o velikosti 150 µm při tisku interdigitálních elektrod stříbrným inkoustem. Velmi dobře je zde patrné stavítko, tzv. shutter, který umožňuje bezprostřední přerušení tisku u nespojitých motivů a ukládání přebytečného materiálu v případě přemisťování trysky na jinou pozici.
 
Obr. 6: Detail široké trysky s odsávaným shutterem (lze vidět proud aerosolu)
 
Na obr. 6 je detailně zachycena široká tryska s průměrem otvoru o velikosti 750 µm. Shutter u širokých trysek má jiný tvar a je odsávaný, aby se v něm nehromadil přebytečný materiál. Na obrázku si povšimněte proudu aerosolu stříbrného inkoustu, který je nanášen na PET fólii.
 
Obr. 7: Natištěná vodivá dráha (tloušťka 30 µm) z Ag inkoustu na 3D PMMA substrátu (pod UV osvětlením)
 
Výhoda oproti klasickým technologiím (sítotisk, šablonový tisk) spočívá v možnostech tisku funkčních materiálů ve formě inkoustů bez nutnosti příprav tiskových formulací. Lze přitom použít široké spektrum viskozit inkoustů a tudíž i nové perspektivní materiály jako jsou například uhlíkové nanotrubice nebo bioaktivní materiály.
 
Obr. 8: Miniaturní 3D objekt z Ag inkoustu – kužel (substrát keramika)
 
Zařízení dovede bez problémů nanášet materiál i na velmi hrubé a flexibilní substráty či strukturované 3D objekty, viz obr. 7. Výškový rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším bodem byl při tisku cca 1 cm. AJP umožňuje také tisknout miniaturní 3D struktury, viz natištěný kužel ze stříbrného inkoustu o výšce 150 µm, který je zobrazen na obr. 8. Na dalších obrázcích jsou pak zachyceny příklady elektronických struktur a prvků realizovaných pomocí AJP.
 
Obr. 9: PEDOT:PSS elektrodový systém s kanálem pro organický, elektrochemický tranzistor (substrát keramika)
 
Obr. 10: Detail cívky pro RFID tag, Ag inkoust, sintrováno laserem (substrát PET fólie)
 
Návrh tiskového motivu je vytvářen v programu AutoCAD a do požadovaného formátu pro tiskárnu konvertován nástrojem Optomec VMTools. Na popsaném zařízení se v současné době nejčastěji používají následující inkousty:
 
  • Ag inkoust: Paru Ag 60% wt., rozpouštědlo glykol + alkohol, viskozita 70 mPa·s při 20 °C
  • Au inkoust: Fraunhofer IKTS Au 20% wt., rozpouštědlo voda, viskozita 8 mPa·s při 20 °C
  • PEDOT:PSS (organický vodivý inkoust): 1% wt., rozpouštědlo voda, viskozita 15 mPa·s při 20 °C
 
Obr. 11: Kontaktní plocha z Au inkoustu (substrát PET fólie)
 
Obr. 12: Meandr z Ag inkoustu se šířkou dráhy 20 µm (substrát PEN fólie)
 
Zařízení AJP je využíváno ve výzkumném centru RICE v mnoha projektech aplikovaného výzkumu se zaměřením na tištěnou elektroniku a smart textilie. Jedním z klíčových projektů je například FLEXPRINT, který zkoumá právě aplikace zaměřené na nízkonákladovou tištěnou flexibilní elektroniku, zejména pro oblasti inteligentních obalů, chytrých textilií a holografických bezpečnostních prvků. Zařízení je průmyslově využíváno i ve světě, např. pro tisk antén do mobilních telefonů.
 
 
Hodnocení článku: