Jste zde

Datové centrum odpojené od sítě? Praha vrací úder opravdovým úletem

Bez přístupu k veřejné rozvodné síti se datová centra ve světě klidně obejdou. U nás ale nepotřebují ani kontakt se zemí.
Jedno takové centrum uvedla koncem loňského roku do provozu trojice společností Siemens, Microsoft a FuelCell Energy. Pointa samozřejmě nespočívá v tom, že by se centrum obešlo bez elektřiny – tu, kterou spotřebuje, si však samo vyrábí. Centrum se nachází v americkém státě Wyoming a namísto k veřejné rozvodné síti je připojeno k čističce odpadních vod. Z ní však do centra neproudí elektřina, ale metan vznikající v průběhu čištění vody, konkrétně při anaerobním digesčním procesu.
 
Během něj jsou pomocí několika různých skupin mikroorganismů bez přístupu vzduchu postupně metabolizovány organické látky v odpadním materiálu až například na molekuly vodíku, oxidu uhličitého a dalších jednoduchých sloučenin. V poslední fázi digesčního procesu pak vstupují do hry tzv. metanogenní bakterie, které tyto sloučeniny zpracovávají na metan, který je hlavní složkou bioplynu produkovaného čističkami.

 

Elektřina bez spalování

 
Na bioplyn, respektive na metan, ovšem počítače pracovat nemohou. V centru jsou proto instalovány palivové články, které elektrochemicky, tedy bez spalování, zužitkovávají metan k výrobě elektřiny (na HW.cz jsme psali též Zakopejte baterie, palivové články jsou zde).
 
 
Z celkových 300 kW přitom datové centrum využívá jen jednu až dvě třetiny, zbylá část je spotřebovávána v čističce. Stabilní přísun energie serverům pak zajišťuje speciální kontrolní systém společnosti Siemens (zdroj), který monitoruje zásobování plynem, množství produkované energie, činnost palivových článků a distribuci energie serverům.
 
Smyslem projektu je ukázat, že i tak citlivé provozy, jakými jsou datová centra, mohou bez potíží pracovat s napájením zajištěným čistě obnovitelnými zdroji. Právě u podobných systémů je totiž naprosto nezbytné, aby byla dodávka energie co nejstabilnější (viz také článek Nejvýkonnější stejnosměrné datové centrum na světě v provozu). Nicméně vývojáři na vavřínech neusínají. Jejich další metou nyní bude převést celý systém do měřítka několikanásobně většího.
 
 

Budoucnost datových center? Konference Storage Vision 2015

 
V datacentrech se ve virtuální podobě realizuje značná část našich moderních životů. Chcete být v obraze? V pořadí již devátý ročník konference Storage Vision bude společnost Proact Czech Republic, s.r.o. společně se svými partnery pořádat první dva říjnové dny. Nahlédněte spolu s námi do programu.
 
Ten účastníkům poskytne ucelený přehled trendů a novinek ve vývoji storage technologií pro datová centra s vyhlídkou do budoucích tří let. Letos svůj pohled na problematiku představí manažeři a vývojáři ze společností, jako jsou NetApp, EMC, Symantec, IBM, Overland Storage, HDS, Imation (Nexsan), Cisco a VMware. Rovněž zazní přednášky na téma zlepšování kvality servisních a podpůrných služeb.
 
Mezi nejzajímavější témata patří např. inteligentní diskové systémy, zálohování a obnova dat, archivace, budování datových center, softwarově definovaná storage zařízení, cloud, blade servery a LAN/WAN/SAN, konvergované a hyperkonvergované infrastruktury. Společnost Proact na konferenci představí nové služby z oblastí HealthCheck a Monitoringu.
 
Akce se uskuteční v prostorách školicího centra zámeckého pivovaru v Litomyšli a pořadatelé lákají též na neformální část programu. Účast je zdarma pro všechny, a to včetně ubytování, pohoštění a doprovodného programu. Více na www.storagevision.cz. Stále je však co zlepšovat.

 

Když do cloudu, tak doslova

 
V únoru 2012, kdy žižkovská televizní věž slavila dvacet let od svého otevření, procházela pražská dominanta výraznou modernizací. České Radiokomunikace zde totiž budovaly své první datové centrum (na HW serveru jste mohli číst Po 20 letech: analog je mrtvý, ať žijou unikátní datacentra). Uplynuly tři roky a podle ČRa práce nadále pokračují. „Kosmodrom Žižkov“ má totiž namířeno hodně vysoko...
 

 
V rámci svého největšího datového centra DC Tower firma otevřela nový datový sál, kde došlo k navýšení kapacity o dalších 110 racků, a současně se zapracovalo i na zabezpečení. Byly nainstalovány nové čtečky a posílena kontrola požadovaných biometrických prvků – otisky prstů a skeny obličeje pro vstup do jednotlivých částí.
 
Součástí zajištění fyzické bezpečnosti je rovněž ochrana proti přírodním katastrofám a haváriím, umístění mimo záplavové zóny a také letecké koridory (což ovšem podle škodováckých virálů zase tak neplatí...). Centrum dále disponuje třemi nezávislými přívody elektrické energie a přednostním právem dodávek nafty do dieselagregátů v případě výpadku sítě. Po nezbytnou dobu zajistí napájení soustava záložních baterií. V případě zájmu existuje také možnost zřízení odděleného privátního datového sálu, o které mívají zájem třeba státní organizace nebo bankovní sektor.
 
Z výzkumu ČRa vyplývá, že cloud již využívá více než 40 % oslovených společností a dalších 21 % o přechodu do cloudu právě uvažuje. Dotázáno bylo 130 firem působících v České republice s více než 45 zaměstnanci a obratem větším než 50 milionů Kč. Osloveni byli IT ředitelé nebo lidé, kteří o investicích v této oblasti rozhodují.
 
Za zmínku stojí též využití cloudu v konceptu „internetu věcí v průmyslu“, kdy ukládáme, sdílíme a efektivně zpracováváme nastřádané informace, tj. obrovské množství dat ze senzorů a čidel. Na HW.cz jsme o jednom takovém příkladu psali v článcích Internet věcí pro techniky aneb proč sdílet data z měřicích přístrojů a Fluke Connect: naměřit, uložit, sdílet a spolupracovat.
 

 

Hodnocení článku: