Jste zde

Po nehodě promluví auto za vás. Někteří by však raději sami

Ministerstvo dopravy poprvé předvedlo v praxi, jak funguje po srážce auta s bariérou nový automatický systém tísňového volání, kterým budou muset být od října 2015 vybavena všechna nová osobní auta a dodávky.
Minulý týden totiž uspořádalo národní seminář k problematice systému automatického tísňového volání osobních vozidel eCall 112. Teorii v podobě odborných přednášek a diskuzí doplnil crash test, řízená srážka osobního vozidla s pevnou překážkou (na HW serveru jste mohli číst Pomoc si vaše auto přivolá samo. Již brzy už nebude příliš pozdě).
 
Zavedení systému eCall si klade za cíl zachránit stovky lidských životů ročně a u dalších tisíců nehod alespoň zmírnit jejich následky
 
Technologie, poskytovaná na bázi jednotné evropské linky 112, bude nejen v ČR, ale také ve všech ostatních státech EU, implementována do konce roku 2014. Od října 2015 pak bude eCall povinně instalován do nových osobních a lehkých užitkových vozidel. Samotnému zavedení systému eCall 112 předcházel tříletý evropský pilotní projekt HeERO, kterého se Česká republika účastnila a jehož cílem bylo ověřit provoz služby v mezinárodním měřítku. V rámci pilotního projektu se testoval jak samotný přenos dat o nehodě, tak spojení s tísňovým centrem 112.
 
První reálný crash test vozidla, které bylo vybaveno systémem eCall 112, ukázal, že navržené řešení je schopné plnit svou funkci. Vůbec první simulace závažné dopravní nehody prokázala spolehlivost jednotky při nárazu, řádné odeslání datové zprávy, její přijetí centrem tísňového volání 112 a navázání hlasového spojení s operátorem. Reálná ukázka fungování systému eCall 112 se uskutečnila v prostorách Státní zkušebny zemědělských, potravinářských a lesnických strojů v Praze - Řepích a kromě Ministerstva dopravy se na něm podílelo Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, ŠKODA AUTO a.s., Telefónica Czech Republic, a.s., ÚAMK a Fakulta dopravní ČVUT.
 
Mezi přínosy systému eCall patří snazší a rychlejší identifikace místa dopravní nehody, včasné základní technické informace o nehodě, eliminace vážných zdravotních následků zraněných účastníků nehody způsobených pozdní lékařskou pomocí, ale i rychlejší přijetí opatření pro přesměrování dopravního proudu a minimalizace kolon
 
V roce 2012 zemřelo na silniční síti EU 28 tisíc osob a 1,5 milionu jich bylo zraněno. Zavedení technologie eCall postupně u všech vozidel by podle odhadů Evropské komise mělo ročně přispět ke snížení počtu úmrtí při dopravních nehodách až o 10 % a snížit závažné následky zranění způsobené pozdní odbornou lékařskou pomocí až o 15 %.
 
Myšlenka jako taková nevypadá vůbec špatně, zejména pak v případě kdy měření zraku asi šesti set řidičů, které během dvouměsíční osvětové kampaně provedlo Mezinárodní sdružení optiků a optometristů ve spolupráci s BESIP a Policií ČR, ukázalo, že jeden ze sta řidičů, které míjíte na českých silnicích a dálnicích, vás téměř nevidí a zhruba jedna čtvrtina lidí za volantem má menší či větší problémy, zejména při jízdě v mlze či při smrákání. Ozývají se však i hlasy odpůrců, kteří se logicky obávají dalšího zásahu do již tak „chatrného“ soukromí.
 
 

Download a odkazy:

 
 
Hodnocení článku: