Jste zde

Propojte všechno se vším. Na síti vyrostou rostliny i firmy

Jsme svědky rychlého nástupu nového trendu, kterým je tak zvaný internet věcí. Ten představuje síť, ve které jsou navzájem propojeni nejen lidé a počítače, ale též procesy, data a věci kolem nás, jako jsou stroje, auta i další objekty.
Pokud si firmy uvědomí tento trend a přijmou ho za vlastní, mohou jeho prostřednictvím zvyšovat svou efektivitu, zlepšovat péči o zákazníky nebo lépe spolupracovat mezi sebou. Vyplývá to ze studie společnosti Cisco (zdroj). Třetina z dotázaných manažerů a IT specialistů podle ní očekává pozitivní dopad internetu věcí na vytváření nových pracovních míst a 47 % dotázaných také věří v jeho pozitivní dopad na výši mezd.
 

 
Studie byla provedena mezi 7 500 manažery a IT specialisty z 12 zemí celého světa a ukazuje, že firmy, které dokážou využít propojení věcí, dat, procesů a lidí k tomu, aby zefektivňovaly své fungování a přinášely zákazníkům lepší služby, dosáhnou na zvýšení svých zisků. Ty mohou jen v roce 2013 tvořit až 613 miliard USD. „V průběhu další dekády bude konkurenceschopnost záviset na tom, jak dobře společnosti rozumí internetu věcí a jak kvalitně ho budou schopny využít. Nejde pouze o technologie a postupy, ale zejména o to, jak se společnosti propojí se svými zákazníky a partnery,“ vysvětluje Michael Ganser, senior vice prezident společnosti Cisco pro střední Evropu.
 
Internet věcí znamená propojení všeho na celém světě – od objektů, dat, procesů až po lidi – a jeho hodnota roste s tím, jak se neustále a rychle rozrůstá. Ze studie vyplývá, že největší hnací silou, generující přínos internetu věcí, je oblast dodavatelského řetězce (158,8 mld. USD) a vztahů se zákazníky (145,3 mld. USD). Dotázaní manažeři dále odpověděli, že zrychlující se inovace, stále vyšší poptávka zákazníků po nových možnostech interakce a po automatizaci obchodních procesů budou nadále motorem, podněcujícím širší přijetí konceptu internetu věcí. Díky principům, založeným na internetu věcí, mohou světové společnosti během následujících deseti let zvýšit zisk celkem až o 14,4 bilionů USD.
 
Studie (www.internetofeverything.com) proběhla mezi 7 500 předními manažery z dvanácti zemí světa, které představují téměř 70 % světového HDP a zpracovalo ji Cisco Consulting Services Research & Economics Practice ve spolupráci s Centrem pro Digitální Podnikání při MIT.
 
Hodnocení článku: