Jste zde

Typy zásuvek a konektorů pro nabíjecí stanice elektromobilů

Elektrická vozidla potřebují vybudovanou rozsáhlou infrastrukturu nabíjecích stanic. Existuje několik typů nabíjecích stanic, a to od pomalejšího nabíjení střídavým 1f či 3f proudem až po rychlé DC napájecí stanice s proudy až stovky ampér, které jsou chlazeny kapalinou. Pro každý typ nabíjení je vhodný jiný typ zásuvky a konektoru.

V principu existují dva typy nabíjecích stanic. Pomalé nabíjecí stanice střídavým proudem, kde se výkon pohybuje v řádech několika kW a stanice se stejnosměrným proudem, kde se výkon pohybuje ve stovkách kW a nabíjení trvá mnohem kratší chvíli. Pro každý typ nabíjení je nutné použít příslušný typ konektoru, aby se bezpečně přenesl proud z nabíjecí stanice do elektrovozidla. Rukojeť konektoru se musí pohodlně držet a její zasunutí do zásuvky musí být snadné a zároveň robustní a bezpečné. Konektory a zásuvky musí splňovat požadavky normy kombinovaného nabíjecího systému (CCS -  combined charging systém ) SAE J1772 a IEC 62196.

Článek představí řadu střídavých i stejnosměrných zásuvek, konektorů a kompletních kabelových systémů od Phoenix Contact, které vyhovují potřebám všech typů EV nabíječek, a to od nízko výkonových až po vysoko výkonové nabíjecí stanice chlazené kapalnou (HPC – high power charging).

Konektory CCS typu 1 převládají v Severní Americe a Koreji a konektory CCS typu 2 se nacházejí v Evropě, na Středním východě, v Jižní Africe, Jižní Americe, Austrálii, na Novém Zélandu a v některých dalších oblastech. Čína se vydala svou vlastní cestou se standardem GB/T, který má samostatné vstupy pro AC a DC nabíjení (obrázek 1).

Obrázek 1: Standardy nabíjení elektromobilů ve světě. (Zdroj obrázku: Phoenix Contact)

Standard CCS

Existují dvě verze standardu CCS, typ 1 a typ 2. Typ 1 splňuje normy SAE J1772 a IEC 62196-3 a byl vyvinut pro severoamerický trh. Struktura AC a DC nabíjecích konektorů je kompatibilní s běžnou CCS zásuvkou vozidla.

Typ 2 také splňuje IEC 62196-3, ale ne SAE J1772. Původně byl vyvinut v Evropě a byl přijat v několika regionech, jak je uvedeno výše. AC a DC nabíjecí konektory typu 2 jsou také kompatibilní s běžnou CCS zásuvkou vozidla. Nabíjecí standard GB/T 20234 se používá pouze v Číně. V tomto případě mají AC a DC konektory různá rozhraní a vyžadují, aby na vozidle byly použity samostatné zásuvky.

Obrázek 2: Příklady zásuvek pro nabíjení EV CCS typu 1 (vlevo), CCS typu 2 (uprostřed) a GB/T (vpravo). (Zdroj obrázku: Phoenix Contact)

Režimy nabíjení

Kromě fyzických rozdílů mezi konektory CCS Type 1 a Type 2 se v Severní Americe a Evropě používají různé režimy nabíjení. Režimy s nižším výkonem využívají integrovanou EV nabíječku, zatímco režimy s vyšším výkonem spoléhají na externí nabíječky. S vyšší úrovní výkonu souvisí problémy s teplotou a proto je nutné mít dokonalý monitorovací systém zaměřený na teplotu.

Severoamerický standard SAE J1772 rozeznává tři úrovně napájecího napětí:

 • Úroveň 1 je určena především pro obytné prostory a využívá 120 V AC k dodání až 1,9 kW.
 • Úroveň 2 s napětím 208/240 V AC se někdy také označuje „rychlé nabíjení střídavým proudem“ a může do palubní nabíječky EV dodat přibližně 19 kW.
 • Úroveň 3 je DC nabíjení pomocí externí DC nabíječky. Základní specifikace je 600 V DC 400 A s výkonem okolo 240 kW. Pokročilé konstrukce mohou dodávat až 1 1 kV DC s 500 A pro celkový výkon 500 kW.

IEC 61851-1 definuje čtyři režimy nabíjení. Režimy 1, 2 a 3 využívají palubní nabíječku EV:

 • Režimy 1 a 2 jsou určeny pro nabíjení střídavým proudem s nízkou spotřebou. Kabely režimu 1 se zapojují přímo do síťové zásuvky a dostupný výkon je omezený. Režim 2 se také zapojuje přímo síťové zásuvky, ale definuje ovládací a ochranné zařízení v kabelu, které bezpečně dodává výkon až 15 kW s třífázovým střídavým napětím.
 • Režim 3 je rychlé nabíjení střídavým proudem a využívá nabíjecí stanici k dodání až 120 kW střídavého proudu. Nabíječky úrovně 3 mohou obsahovat protokol HLC (high-level communications) mezi externím zdrojem střídavého proudu a palubní nabíječkou pro řízení nabíjení.
 • Režim 4 je rychlé stejnosměrné nabíjení a může dodat několik stovek kilowattů přímo do baterie. HLC je vyžadováno v režimu 4, aby poskytovalo zpětnou vazbu potřebnou pro řízení nabíječky.

Tepelná ochrana

Tepelná ochrana je zajištěna v AC i DC nabíjecích kabelech. Pro AC nabíjení do 80 A se používají PTC termistory na každé kontaktu jeden. Sledování hodnot odporu zajišťuje bezpečné vypnutí při překročení mezní teploty. Senzory Pt1000 s vyšší přesností se používají na kontaktech vysokovýkonných nabíječek, aby byla zajištěna velmi rychlá odezva a umožnila systému rychlou reakci v případě potíží.

AC zásuvky a příslušný kabel

Phoenix Contact nabízí celou řadu univerzálních AC/DC zásuvek a kabelů. Tyto sestavy obsahují napájecí kabel o délce 2 m, integrovaný teplotní senzor a komunikační rozhraní. Nesmí chybět uzamykací mechanismy, teplotní senzory a prachové krytky. 

Příklady kabeláže pro použití v aplikacích IEC 62196-2 a SAE J1772 typu 1 jsou:

 • Nabíjecí zásuvka 1271960 zvládne až 12 kW jednofázového střídavého proudu. Tento vstup je dimenzován na více než 10 000 cyklů vložení/vytažení.
 • Pro aplikace s vyšším výkonem lze použít model 1271836 dimenzovaný až na 20 kW jednofázového střídavého proudu. Součástí je uzamykací mechanismus a ochranný kryt.

Phoenix Contact nabízí také řadu AC nabíjecích kabelů:

 • Model 1277166 pro použití zásuvek SAE J1772 Type 1. Na jednom konci je osazen konektorem a na druhém jsou jen vodiče pro trvalé připojení. Obsahuje PTC termistory pro tepelné snímání a zvládne až 20 kW jednofázového střídavého proudu. Obsahuje kabel o délce 7,5 m (obrázek 3).
 • Model 1627692 je AC nabíjecí kabel s konektorem pro zásuvky typu 2 na jednom konci a infrastrukturním AC konektorem na druhém konci pro zásuvky Type 2 IEC 62196-2. Tato kabelová sestava je schopna přenést až 26,6 kW 3 fázového střídavého proudu. Délka kabelu je 5 m a to včetně komunikačního rozhraní HCL.

Obrázek 3: Sestava AC nabíjecího kabelu s výkonem 20 kW. (Zdroj obrázku: Phoenix Contact)

DC nabíjecí kabely

Phoenix Contact nabízí nabíjecí kabely CCS C-Line DC pro nabíjecí systémy středního výkonu používané v bytových komplexech, podnicích a parkovištích. Tyto kabely jsou k dispozici v provedení Type 1 a Type 2 a sestavy mají na jednom konci nabíjecí konektor s teplotními čidly a na druhém konci jsou vodiče pro pevné připojení. 

Příklady kabelu typu 1:

 • 5 m dlouhý model 1105880 dimenzovaný na 40 kW
 • 7 m dlouhý model 1236563 s výkonem 80 kW (obrázek 4)

Obrázek 4: Tento DC nabíjecí konektor je dimenzován na 80 kW a má kabel o velikosti 7 m. (Zdroj obrázku: Phoenix Contact)

Univerzální nabíjecí zásuvka

Univerzální nabíjecí zásuvka 1210900 pracuje s AC a DC CCS Type 1, IEC 62196-2, IEC 62196-3 konektory dimenzovanými až pro 200 A a 1 kV DC nebo 80 A a 250 Vac jednofázově. DC kontakty mají dva tepelné senzory PT1000 a AC kontakty mají tepelné snímání pomocí PTC.

500 kW DC kabelová sestava

Pro vysokovýkonné nabíjení 4 HPC DC lze použít kabelovou sestavu 1085658, která obsahuje kapalinou chlazený konektor a kabel, který je schopen přenášet až 500 A při 1 kV DC. Tato sestava splňuje požadavky CSS Type 1, SAE J1772 a IEC 62196-3-1. Sestava obsahuje senzory pro monitorování teploty, přerušení kabelu a únik chladicí kapaliny (obrázek 5). Monitoring teploty je implementován pomocí dvou NTC rezistorů pro DC kontakty a dvou NTC rezistorů pro DC kontakty.

Obrázek 5: Vysoce výkonná DC nabíjecí kabelová sestava. (Zdroj obrázku: Phoenix Contact)

Phoenix Contact nabízí samostatnou chladicí jednotku pro tuto DC nabíjecí sestavu. Chladící jednotka obsahuje ventilátor a čerpadlo s proměnnou rychlostí, které zajišťuje optimalizované chlazení (obrázek 6). Čerpadlo a ventilátor pracují od 0 V DC do 10 V DC, ventilátor spotřebuje maximálně 1,97 A a čerpadlo 1,8 A. Chladicí roztok je směs 50 % vody a 50 % glykolu. V kombinaci s kabeláží 1085658 má systém chladicí kapacitu 600 W pro 3 m kabely, 800 W pro 4 m kabely, 900 W pro 5 m kabely a 1050 W pro 6 m kabely.

Obrázek 6: Systém chlazení kapalinou pro vysokovýkonné stejnosměrné nabíjecí kabely. (Zdroj obrázku: Phoenix Contact)

Závěr

K zajištění komplexní nabíjecí infrastruktury je zapotřebí široká škála typů zásuvek a konektorů pro různé typy nabíjení. Od nízko výkonových 1,9 kW AC nabíječek až po velmi rychlé nabíjecí stanice HPC 500 kW DC s kapalinou chlazenou kabeláží. Portfolio Phoenix Contact je připraveno na jakoukoli variantu.

Článek vyšel v originále na webu DigiKey.com

Hodnocení článku: