Jste zde

USB konektory Bulgin Buccaneer – spolehlivá kvalita připojení

Značka Bulgin, přední výrobce konektorů určených pro práci v náročných podmínkách, má ve své nabídce položky, které splňují přísné požadavky na odolnost proti vodě, ohni a prachu.

Spolehlivé konektory, bezpečné instalace

V době neustálého technologického rozvoje roste poptávka po základním zboží, k němuž bezpochyby patří elektřina. V průmyslových závodech nebo v kancelářských objektech je na prvním místě nepřetržitý přístup k napájení. S rozvojem technologií je stejně důležitá i kvalita přenosu dat. Spolehlivost instalace, a tedy také i provozu jednotlivých strojů a zařízení a v důsledku toho i celých výrobních linek, je výrazně ovlivněna kvalitou použitých materiálů a komponentů. Je třeba poznamenat, že vzhledem k povaze práce nejsou podmínky, kterým musí tyto prvky čelit, často zdaleka příznivé. Příkladem mohou být větrné farmy, které se nacházejí na mořských vodních plochách, tedy v extrémně korozivním prostředí, nebo zařízení pracující na stavbách, v prašném prostředí, navíc vystavená nárazům a vibracím.

Jak tedy vytvořit instalační připojení, která budou podrobena takovým testům? Odpověď nabízí firma Bulgin, která nabízí široký sortiment konektorů Buccaneer pro speciální aplikace.

Bulgin – kvalita přenosu signálu v nepříznivých podmínkách

Značka Bulgin, přední výrobce konektorů určených pro práci v náročných podmínkách, má ve své nabídce položky, které splňují přísné požadavky na odolnost proti vodě, ohni a prachu. Bezpečnost instalace založené na technologiích Bulgin není ohrožena při kontaktu se silným proudem horké vody nebo při provozu ve vysoce slaném prostředí. Výrobce podrobuje své konektory přísným zkouškám prováděným akreditovanými jednotkami, které testují výrobky v odpovídajících podmínkách na velmi silné zatížení okolním prostředím. Výše uvedené pevnostní vlastnosti spojů jsou potvrzeny následujícími standardy:

  • Standard IP68 – potvrzuje ochranu konektoru proti vniknutí prachových částic a vody. Zkouška těsnosti spočívá v ponoření zkušebního kusu do vody do hloubky 10 m a po uplynutí 14 dnů provedení kontroly úrovně suchosti uvnitř spoje a jeho následném ponoření do hloubky 100 m a kontrole po 12 hodinách;
  • Standard IP69K – úroveň bezpečnosti zajišťující odolnost vůči působení silného proudu horké vody;
  • Norma UL 94 – odpovídá za potvrzení nehořlavosti nabízených produktů;
  • Norma EN 60068-2-52 – se týká odolnosti konektoru vůči vysoce slanému prostředí.

Konstrukce konektorů Bulgin Buccaneer

Splnění výše uvedených požadavků je možné díky vhodně navržené konstrukci konektorů. Použití těsnicího O-kroužku a těsnicí krytky, jakož i utěsněného tělesa se šroubovým závitem, které lze našroubovat na napájené zařízení, zajišťuje, že připojení je stoprocentně chráněno před vniknutím částic. Pro výrobky z nehořlavé řady používá výrobce prvotřídní nehořlavé a oheň nešířící materiály.

USB a USB mini firmy Bulgin

Všechny produkty řady USB Buccaneer mají stupeň krytí podle standardu IP68. Široký sortiment zahrnuje tři nejoblíbenější typy konektorů: USB A, USB B, USB B mini a USB C.  Kabely se prodávají v různých konfiguracích, v závislosti na individuálních potřebách spotřebitele, kabel tedy může vzájemně propojit jak zásuvky, tak i zástrčky. Jeden nebo oba konce kabelu mohou být utěsněné. Zásuvka může mít jak vnější, tak i vnitřní závit. Kabel je rovněž možné zakončit čtyřpinovou nebo pětipinovou elektrickou kostkou.

Jedním z příkladů tohoto produktu je kabel PX0840/B/2M00. Je vybaven USB typu A, který se používá pro připojení v bezpečném prostředí, a USB typu B s utěsněnou zástrčkou podle standardu IP68. Vnitřní závit použitý na krytu konektoru umožňuje chránit zásuvku před odpojením a chrání před vniknutím vody a prachových částic.

Dalším řešením zmíněným v předchozích odstavcích je kabel zakončený čtyřpinovým konektorem. Takovým produktem je PX0843/A BULGIN. Na jedné straně je konektor USB typu A vybavený O-kroužkem a závitovým připojením, na druhé straně je čtyřpinová elektrická kostka, ke které jsou připojeny žily elektrického vodiče.

Konektory Bulgin Buccaneer – řešení pro náročné zákazníky

Bez ohledu na podmínky prostředí, ve kterém stroje pracují, zajistí řádně chráněné konektory bezpečný a bezporuchový provoz a rozmanitost kombinací umožní výběr typu a druhu požadovaného připojení. Jistotu solidního zpracování a dodržení nezbytných pevnostních parametrů konektorů Bulgin potvrzují atesty a normy schválené specializovanými externími kontrolními orgány.

Text připravila společnost Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Článek vyšel v originále na webu TME.eu: https://www.tme.eu/cz/news/library-articles/page/45314/usb-konektory-bulgin-buccaneer-spolehliva-kvalita-pripojeni/

Hodnocení článku: