Jste zde

Hall, I2C a 16/32 A. ACS764 se vyjadřuje číslicově

Integrovaný proudový senzor s digitálním výstupem a plným rozsahem 16 A nebo též 32 A má 24 vývodů. Kromě Hallova jevu dále využívá služeb sběrnice I2C.
Společnost Allegro MicroSystems v březnu představila první integrovaný senzor pro snímání proudu s číslicovým výstupem, zaměřený na oblast serverů, telekomunikační techniky a obecného monitorování napájení v průmyslových, spotřebních nebo též výpočetních aplikacích do 100 V vůbec. Označila jej jako ACS764 (Fully Integrated, Hall-Effect Based Current Sensor IC With I2C Digital Output and Low-Resistance Current Conductor). Plně integrované řešení, využívající Hallova jevu, oceníme v návrzích s požadavkem na číslicový přístup a hlášení prostřednictvím sběrnice I2C.
 
S úpravou offsetu a také zesílení, včetně souvisejících teplotních koeficientů, se pracuje již ve výrobě, čímž společnost Allegro tyto parametry v rámci definovaného provozního rozsahu teplot dále stabilizuje a výraznou měrou tak přispívá ke snižování celkové chyby obvodu, která se napříč provozními teplotami zpravidla drží pod dvěma procenty. Integrované silové vedení s nízkým vlastním odporem zase vylučuje potřebu vnějších odporových bočníků. Díky použité technologii, využívající při snímání Hallova jevu, následně ještě minimalizujeme odchylky způsobené změnou velikosti snímacího odporu s teplotou.
 
 
Obvod umožňuje pracovat se 16 jedinečnými adresami sběrnice I2C, volitelnými prostřednictvím dvojice externích pinů a napěťových úrovní odporového děliče. Standardně budeme moci volit mezi plným rozsahem proudu v jednom směru 16 A nebo také 32 A. Nechybí zde ani interní „chybová“ logika s HW výstupem pro případ nadlimitních proudů nebo též vestavěná filtrace (Data Averaging), obojí uživatelsky konfigurovatelné prostřednictvím sběrnice I2C. Bude – li nutné načítat údaje z většího počtu senzorů ve stejném čase (Stamp), využijeme vstupního pinu pro číslicovou synchronizaci.
 
 
Obvody ACS764XLFTR-T dostaneme ve 24vývodovém pouzdru typu QSOP. Více na stránkách výrobce zde.
 
Hodnocení článku: