Jste zde

Když LED tak budič, když čtvrt kW tak s LT3797

S novinkou od Linearu vybudíme tři nezávislé řetězce LED. Vedle klasických ochran a možností stmívání může při své činnosti využívat režimy Boost, Buck nebo Buck-Boost a topologie SEPIC nebo též Flyback.
Ve společnosti Linear Technology představili DC/DC regulátor s trojnásobným výstupem, navržený pro buzení třech nezávislých kanálů s LED. Architektura obvodu LT3797 (Triple Output LED Driver Controller), využívající proudového režimu s pevným kmitočtem, zajistí v rámci širokého napájecího napětí a také rozsahu výstupních napětí konstantní proud zátěží s přesnou regulací.
 
Vstupní napěťový rozsah od 2,5 V až do 40 V, spolu s odolností vůči přechodovým jevům do 60 V, vhodně nahrává potřebám elektroniky provozované v automobilech, která bude muset pracovat v případě studených startů, v součinnosti se systémy stop/start či odolávat možným důsledkům odlehčení zátěže, stejně jako celé řadě dalších, průmyslových aplikací.
 
 
Každý z kanálů obvodu LT3797 může díky topologiím step-up, step-down nebo též SEPIC budit rozmanité konfigurace připojených LED. V případě zvyšující (boost) konfigurace tak lze provozovat trojici až 90 V kanálů s proudy LED, převyšujícími 1 A, takže ze jmenovitého vstupu 12 V dostáváme s účinností až 93 % celých 250 W.
 
Zvyšující budič LED se třemi kanály
 
Každý z trojice výkonových kanálů bude řízen nezávislým signálem True Color PWM™, umožňujícím stmívat jednotlivé řetězce v rozsahu 3 000 : 1. Všechny kanály dále nabídnou robustní ochranu pro případ přerušené LED či zkratu ve zvyšujícím režimu a umožní tak dosahovat vysoké míry bezpečnosti a spolehlivosti, se kterou se v požadavcích na tzv. „automotive“ aplikace běžně setkáváme.
 
Vývod RT pro nastavení spínacího kmitočtu pomocí rezistoru vztaženého vůči zemi umožňuje vývojáři nadefinovat vlastní frekvenci mezi 100 kHz a 1 MHz, se kterou pak dosáhne optimální účinnosti spínacího systému a zároveň též bude schopný minimalizovat velikosti nezbytných vnějších součástek.
 
Účinnost, výstupní proud a možnost PWM stmívání pro zapojení z přechozího obr.
 
Díky svému teplotně posílenému pouzdru typu QFN s 52 vývody o rozměrech 7 mm x 8 mm umožňuje obvod LT3797 realizovat kompaktní řešení pro LED aplikace s výkony 20 W až 250 W. „Vysokorychlostní“ činnost výkonových struktur si však bude žádat pečlivý návrh layoutu včetně následného rozvržení součástek. Speciální odkrytá ploška na spodní straně pouzdra je jediným zemním (GND) vývodem integrovaného obvodu a hraje zároveň důležitou roli v otázce teplotního managementu celého prvku.
 
Ve finálním návrhu proto bude klíčové dosáhnout mezi touto „exposed pad“ a zemní plochou desky dobrého elektrického a také tepelného kontaktu pro odvod ztrátového tepla, generovaného uvnitř pouzdra, zejména pak v případě maximálních předpokládaných výkonů. K odvodu tepla do vrstev mědi o takové ploše, jak jen to návrh dovolí, se doporučuje využít většího počtu prokovů. Vystačit si sice můžeme i se dvěma vrstvami desky plošného spoje, nicméně pro dosažení lepších elektrických (např. z hlediska stínění) a také teplotních výsledků bude vhodnější správně navržené čtyř- nebo rovnou šestivrstvé provedení.
 
Blokovací kondenzátory a oddělení zemí
 
Jak již bylo řečeno, obvody LT3797 v Linearu navrhli tak, aby každý z jejich kanálů mohl při buzení svých řetězců LED využívat tu nejvhodnější konfiguraci, ať už step-up, step-down a SEPIC nebo jejich kombinaci. Proud LED je snímán na vyšší straně napájení, zatímco podpora rail-to-rail v tomto případě umožní realizovat výstupy od 0 V až do 100 V. K dalším vlastnostem obvodu ještě zařadíme přepěťový a také podpěťový zámek, analogové stmívání 20 : 1 prostřednictvím pinu CTRL nebo externí synchronizaci.
 
Blokové schéma obvodu ve zvyšující konfiguraci, pro jednoduchost jen s kanálem č. 1
 
LT3797EUKG dostaneme v pouzdrech typu QFN o rozměrech 7 mm x 8 mm a při odběru 1 000 ks zaplatíme již od $4.95. LT3797IUKG bude naproti tomu testován pro zaručovanou činnost od -40 °C až do +125 °C. Při stejném množstevním odběru pak vychází na $5.54.
 
 

Download a odkazy:

 

 

Hodnocení článku: