Jste zde

Senzory Sensirion SDP změří tlak, ale i průtok

Kalibrované diferenciální senzory tlaku najdou využití v průmyslu, ale také v každém inteligentním domě.

Vývojový kit EK-P3 zdarma!

 • Nabízíme Vám možnost získat vývojový kit EK-P3 s připojením přes USB zdarma. Stačí jen odpovědět na jednoduchou otázku: V čem se liší senzory SDP606/616 od jiných členů série SDP6xx?
 • Jednoho výherce v SOS electronic vylosují 29. listopadu 2013
Větrání, klimatizaci (HVAC) nebo jakékoliv jiné aplikace, kde je tlak nebo průtok vzduchu (plynu) podstatný, lze precizně regulovat pouze tehdy, známe-li reálné tlakové / průtokové poměry. Kontrola funkce ventilátorů, stav filtrů, apod. – i pro tento účel jsou velmi vhodné diferenciální senzory tlaku od švýcarské společnosti Sensirion s vysokou přesností a dlouhodobou stabilitou.
 
Vzhledem k tomu, že jsou senzory SDP diferenciální, mají dvě připojovací trysky. Základem těchto senzorů je miniaturní vyhřívací element a dva teplotní senzory. Rozdíl tlaků způsobí, že přes prvek proudí malé množství vzduchu a ten způsobí rozdíl v teplotě těchto zabudovaných teplotních senzorů. Teplotní rozdíl přímo závisí na množství (hmotnosti) vzduchu, který prochází senzorem, a to samozřejmě závisí právě na rozdílu tlaků. Velikou výhodou oproti membránovým senzorům tlaku je dlouhodobá vysoká přesnost i při měření malých tlaků a zachování přesnosti „nulového bodu“.
 
Protože bude hustota vzduchu (nebo jakéhokoliv plynu) závislá na teplotě, bylo by měření pouze na základě rozdílu teplot dvou vnitřních senzorů nepřesné. Proto mají senzory SDP zabudovanou kompenzaci podle aktuální teploty a současně linearizaci, takže výsledkem je údaj, přímo použitelný pro další zpracování. Rozlišení senzorů je velmi vysoké a je nastavitelné uživatelem v rozsahu 9-16 bitů. Výsledný binární údaj, vyčtený přes rozhraní I2C, bude pouze nutné vydělit konstantou, uvedenou v tab. 2.1 na str. 3 v katalogovém listu SDP6xxv1.7, a získáme výsledný údaj v požadovaných fyzikálních jednotkách (Pa, bar, inch).
 
 
Univerzální a cenově výhodnou řadou je SDP600 (6xx), ve které najdeme typy optimalizované pro měření tlaku (SDP 600/610), hmotnostního průtoku (SDP601/611) a rovněž prvky s minimální spotřebou, vhodné pro bateriové přístroje (SDP606/616). Všechny tyto typy jsou schopné měřit „obousměrně“, tj. kladné i záporné hodnoty. Pro aplikace, ve kterých víme, že rozdíl tlaků bude vždy kladný (průtok pouze jedním směrem), lze též použít cenově výhodnější typy SDP 500/510 (ve skutečnosti budou i ony měřit záporné hodnoty, ale jejich přesnost není v tomto rozsahu garantována). Ve většině aplikací není nutná žádná další kompenzace, pouze může být nutné výsledný údaj vynásobit konstantou pro kompenzaci nadmořské výšky, uvedenou v tabulce 5.4 na str. 6 v datasheetu.
 
 
Jak je možné použít tak malý senzor pro měření průtoku velkého množství vzduchu? Poměrně jednoduše. Stačí udělat malé zúžení v potrubí a takto vytvořit „odpor“, jak je to popsáno v aplikační příručce SDPxxx_Bypass_Configuration. V elektronické analogii je pak měření rozdílu tlaku podobné měření napětí na odporu, které závisí na proudu, protékajícím daným odporem. Senzory SDP lze použít i k měření rozdílu tlaků v daném potrubí vůči okolnímu prostředí tak, že jeden vývod senzoru necháme „nepřipojený“. Takovou konfiguraci bude pochopitelně možné použít pouze v případě, kdy je malý únik měřeného „plynu“ (vzduchu) do okolního prostředí přijatelný.

Bližší informace Vám poskytne katalogový list SDP600, jakož i dokumenty SDP600_Sensor_Selection_Guide_V2, CMOSens_for_HVAC, SDP6x0_Changing_Measurement_Resolution a SDP6x0_Pressure_Drop_In_Hose. Pro bližší informace ohledně výrobků Sensirion kontaktujte distributora, společnost SOS electronic, na adrese info@soselectronic.cz.
 

 

Základní vlastnosti a výhody:

 
 • měření diferenciálního tlaku
 • měření průtoku při konfiguraci „bypass“
 • kalibrovány a teplotně kompenzovány
 • vynikající opakovatelnost, i pod 10 Pa
 • přesnost vyšší než 0,2 % (i blízko nuly)
 • digitální výstup s rozhraním I2C
 • vynikající spolehlivost a dlouhodobá stabilita
 • rozlišení 9-16 bitů (standardně 12 bitů)
 • dostupné ve více verzích
 • obousměrná měření
 • lze aplikovat v jakékoliv poloze
 

 

Download a odkazy:

 

 

Hodnocení článku: