Jste zde

Airdrop – vítězem Czech IoT Summer Jam 2017 je systém zavlažování

České Radiokomunikace vyhlašují výsledky druhého ročníku soutěže Czech IoT Summer Jam. Vítězný projekt Airdrop, inteligentní systém zavlažování a monitoringu kvality a podmínek půdy, získává finanční odměnu 40 000 Kč. 

Projekt do soutěže přihlásil tým technologických nadšenců z Plzně, který se zúčastnil i další akce, kterou CRA v oblasti IoT pořádají – CRA IoT Hackathonu. O vítězství projektu rozhodla jeho komplexnost. Kromě softwarové části komunikace se senzory sítě LoRaWAN, se projekt zabývá i cloudovou aplikační nadstavbou, propojením s mobilní aplikací a současně i podporou a servisem směrem k potenciálním zákazníkům. Při přípravě projektu využil tým vlastní sestrojená čidla a součásti – ovládání čerpadla, čidla sledující průtok, vlhkost půdy, množství srážek a výšku hladiny vody v systému.

Inteligentní systém zavlažování je využitelný pro oblast smart cities a řízení zavlažování v oblasti veřejné zeleně, pro oblast chytrého zemědělství nebo v oblasti sportu při udržování zelených ploch (fotbalová hřiště, golfové plochy apod.) Projekt Airdrop prokázal výrazný byznysový potenciál a výrazné finanční úspory při spotřebě vody.

„Internet věcí patří v současné době k technologickým oblastem, které se díky aktivitě odborné veřejnosti rozvíjejí nejvíce. V CRA intenzivně pracujeme na rozšiřování naší IoT sítě postavené na technologii LoRaWAN. Do konce roku 2017 plánujeme pokrytí zhruba 70 – 75 % obyvatelstva. Soustředíme se na oblast smart meteringu – tedy chytré odečty měřicích zařízení a na oblast utility obecně. Dále nás zajímá oblast chytrých měst a chytrého zemědělství,“ informuje o činnosti v oblasti IoT obchodní ředitel CRA Miloš Mastník.

Úkolem soutěžících bylo vytvoření prototypu aplikace, která zpracovává data ze senzorů přenášená pomocí technologie LoRaWAN. V aktuálním ročníku měli soutěžící k dispozici data z řady zajímavých prostředí. V Praze byla umístěna hned dvě čidla, která se věnují oblasti zeleně – v Botanické zahradě hlavního města Prahy jde o měření půdní vlhkosti, městská část Praha 7 zase řeší náklon a stabilitu vzrostlých a památných stromů. V Ústí nad Labem byla osazena čidla na sledování kvality ovzduší a hladiny hluku v okolí a uvnitř základních škol. Společnost AVAST v rámci prostor firemní kantýny umístila čidla na měření oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého a prachových částic. Zajímavé možnosti využití také nabízela čidla Sensoneo, která měří zaplnění vybraných kontejnerů tříděného odpadu v Roudnici nad Labem.

CRA pořádají i další akce v oblasti internetu věcí. Kromě softwarové soutěže Czech IoT Summer Jam jsou to hardwarové akce CRA IoT Hackathony nebo odborné konference a workshopy zabývající se internetem věcí.

Více informací k akcím najdete na pripoj.me a www.cra.cz.

Hodnocení článku: