Jste zde

Metody detekce zaplavení místnosti

Z principu existují dvě metody detekce zaplavení místnosti – bodová a plošná. Každá z těchto metod se používá podle toho, jaký stupeň ochrany je potřebný vzhledem k vybavení místnosti. Někdy trochu vody neuškodí a někdy právě ta trocha vody může způsobit nemalé problémy.

Bodová detekce

U této detekce se počítá se zaplavením místnosti do určité výšky. Používají se různé typy sond:
 
  • Vodivostní sonda - po dosažení hladiny změní vodivost mezi dvěma elektrodami (nejčastěji využívaná) 
  • Plováková sonda – po dosažení hladiny se sepne kontakt
  • Kapacitní nebo ultrazvukové sondy - jsou určeny ke spojitému měření výšky hladiny kapalných a sypkých látek v nádržích, zásobnících, silech, jímkách apod.
 
Tyto typy sond slouží pro indikaci zaplavení prostor vodou, případně detekci výšky vodní hladiny v jímkách, při plnění nádrží, bazénů nebo zásobníků. Když se vrátíme k zaplavení, typickou místností, kde se používá bodová detekce, je kotelna, kde se s trochou vody počítá, jelikož časem vyschne a nenapáchá žádnou škodu.Tomu odpovídá i konstrukce většiny čidel, detekci vhodnou pro běžné (čisté kancelářské, obslužné či obytné prostory) je těžké najít. 
 

Miniaturní bodový detektor zaplavení 

Detektor 1W-UNI je miniaturní čidlo o velikosti 36 x 50 x 22 mm. K detekci zaplavení dochází tehdy, pokud se dva ze čtyř trnů ocitnou pod hladinou vody. Mechanická konstrukce umožňuje mít různou výšku detekční hladiny. Pokud umístíme čidlo trny k podlaze, detekci zaplavení vyvolá již malá louže vody. Pokud nám určité množství vody nevadí, čidlo umístíme do požadované výšky.  Vyvedený kabel 3 m lze přímo připojit do RJ11 portu pro senzory monitorovacích jednotek Ares12 nebo Poseidon2. Monitorovací jednotka Poseidon2 pošle e-mail uživateli a zároveň vyvolá alarm sirénou připojenou k výstupnímu relé. Pokud použijeme Ares12, lze přímo dostat alarm na mobilní telefon, jelikož jednotka Ares12 má k dispozici GSM modem. K této jednotce lze připojit nasákavý detekční kabel a tím kombinovat výhody obou metod detekce.

             

 

Plošná detekce

Citlivější metodou je využití plošné detekce, protože k signalizaci přítomnosti tekutiny dochází již při minimálním množství na monitorované ploše. Jednoduchým způsobem sledování je položení nasákavého detekčního kabelu, u kterého se měří vodivost či změna odporu na kabelu ukončeného terminátorem. Nasákavý detekční kabel reaguje již na malé množství vody, etylen-glykolu nebo jiné vodivé kapaliny. Voda nebo jiná vodivá kapalina je detekována po celé délce detekčního kabelu. Lze jej tedy použít pro řadu aplikací:

  • Detekce průsaku vody z potrubí (kabel podél potrubí)
  • Detekční kabel pode dveřmi místnosti
  • Pod zdvojenou podlahou
  • Nad zavěšeným stropem
  • Detekce průsaku vody v záchytné vaně
  • Detekce průsaku vody pod výdechem klimatizace

Typickou místností, kde je výhodná plošná detekce, bude serverovna. Zde může jakákoliv přítomnost vody napáchat velkou škodu. Voda se vypaří, zvedne se vlhkost a kombinace vysoké vlhkosti a teploty elektroniku velmi rychle poškodí. Dalším rizikem je nebezpečí pádu na mokrém (kluzkém) místě. Výhodou detekčního nasákavého kabelu je, že reaguje již na malé množství vody a vyhodnocovací zařízení může být umístěno mimo sledované místo pomocí prodlužovacího kabelu (až 100 m). 

Kabel se připojuje například na jednotku HWg WLD, který pošle alarm dalším zařízením, např. Damocles 1208 (I/O relé ovládané po síti), řada jednotek Poseidon. Další možností je použití HWg-WLD relay, které má přímo na sobě relé, které umožní ovládat např. sirénu. Popřípadě použít jednotku Ares12, která může informovat uživatele pomocí SMS. Možností je mnoho a záleží na konkrétní aplikaci a náročnosti uživatele, co od systému očekává.

 

         

 

Zmiňovaná zařízení lze zakoupit prostřednictvím následujících odkazů, kde také naleznete potřebnou dokumentaci:

 
Přílohy: 
PřílohaVelikost
PDF icon bodovy_detektor_-1w-uni-3m.pdf396.33 KB
Hodnocení článku: