Jste zde

Velký test světelných zdrojů pro domácnosti. Které zazářily?

Šest kompaktních zářivek, 24 LED žárovek a 16 směrových LED spotů se v laboratořích utkalo o přízeň spotřebitelů. S cílem nepohořet se soutěžilo v otázkách kvality a účinnosti.
Testy byly zaměřeny na ověření základních údajů, které výrobci uvádějí na balení, především světelného toku, příkonu, teploty chromatičnosti (barevný tón světla) a barevného podání. Pokusy budou pokračovat druhou částí, v níž se prověří další světelné zdroje a na přetřes se dostane též jejich životnost.
 
Stojí za zmínku, že výhody světelných zdrojů s LED nemusí v důsledku své vyšší ceny nutně ospravedlnit jejich výběr namísto kompaktních zářivek. Pokud ale nemůžeme použít zdroje s delší dobou zapínání, obsahem rtuti nebo v našem případě hraje důležitou roli stmívatelnost, budou svítidla s LED pravděpodobně vhodnými kandidáty.
 

 

Výsledky testů: LED žárovky a kompaktní zářivky

 
  • Barva světla (teplota chromatičnosti)

Životnost: problém nebo jen nedorozumění?

  • Průměrná doba života uváděná na obalu světelných zdrojů udává pouze minimální provozní dobu, po jejímž uplynutí musí dále fungovat alespoň 50 % z nich. Je tedy legální, že polovina světelných zdrojů před uplynutím uvedené lhůty již nefunguje. Pokud tedy máme na obalu uvedenu průměrnou dobu života 10 tisíc hodin, znamená to, že se očekává, že pouze každý druhý světelný zdroj tuto hodnotu v praxi splní.
  • U novějších technologií světelných zdrojů, kompaktních zářivek a světelných zdrojů typu LED je navíc třeba zohlednit, že světelný tok s postupem času klesá a může tak po uplynutí několika tisíc hodin, ještě před tím, než světelný zdroj nakonec zcela přestane fungovat, klesnout o 50 nebo i více procent. U světelných zdrojů typu LED se doba života určuje stanovením provozní doby, při níž je zachováno alespoň 70 % původního světelného toku a funguje alespoň 50 % světelných zdrojů (hodnota se označuje L70F50). Celkově by měla průměrná doba života u dobrých zářivek přesahovat 12 000 hodin a u světelných zdrojů typu LED 25 000 hodin. (PremiumLight Consortium)
Veškeré testované světelné zdroje svítí v souladu s prohlášením výrobce světlo teple bílé barvy s přijatelnou odchylkou od uváděných hodnot (teplota chromatičnosti od 2600 K do 3100 K).
 
  • Barevné podání
Barevné podání (index barevného podání Ra) byl u většiny výrobků dobrý (Ra = 80‐85). Velmi dobrého barevného podání s hodnotami 90 a výše dosáhlo několik výrobků firem Philips, LEDON a IKEA. Dobré výsledky výrobků firmy IKEA však snižuje jejich nízká účinnost (viz níže). Jedinými výrobky, které nedosáhly minimálního doporučeného barevného podání o hodnotě Ra = 80, byly modely od firem AustroLED, Kanlux a Clima. Tyto výrobky dosáhly hodnot pouze v rozmezí Ra = 60‐70, a proto je nelze doporučit.
 
  • Světelný tok
Co se týče světelného toku, odpovídaly hodnoty naměřené u většiny modelů poměrně dobře hodnotám uváděným výrobci. U několika značkových výrobků byly ve srovnání s deklarovanými hodnotami naměřeny hodnoty vyšší (lepší) až o 15 %. Tento výsledek je příznivý, ale je třeba vzít v potaz, že počáteční světelný tok světelných zdrojů LED se během jejich doby života snižuje. Výrobky firem AustroLed, Megaman (MM21016), Lysexperten, Clima a Leduro tak musely být přeřazeny do nižší kategorie, protože naměřený světelný tok byl o mnoho nižší než hodnoty uváděné výrobci (o 11‐50 % nižší).
 
Testované světelné zdroje značky IKEA poskytují (správně uváděný) světelný tok, který nicméně odpovídá pouze ekvivalentu 35 W klasické žárovky. Takto nízký světelný tok je obvyklý pouze u svíčkových žárovek a omezuje použití v domácnosti.
 
  • Účinnost (měrný výkon)
Třináct otestovaných světelných zdrojů ve tvaru žárovky s paticí E27 dosáhlo velmi dobrých hodnot měrného výkonu v rozmezí 70‐89 lm/W. To je hodnota, která zřetelně převyšuje většinu současných nejúčinnějších kompaktních zářivek. Z hlediska měrného výkonu dosahují nízké kvality výrobky firem IKEA, Lysexperten a Clima, jejichž hodnoty dosáhly zhruba pouhých 50 lm/W.
 

 

Výsledky testů: směrové světelné zdroje (spoty)

 
  • Barva světla (teplota chromatičnosti)
Podobně jako u světelných zdrojů ve tvaru žárovky vyzařovaly veškeré testované světelné zdroje světlo teple bílé barvy o hodnotě 2600 až 3100 K. Odchylka mezi naměřenou a deklarovanou barvou světla byla všeobecně nižší než 10 %.
 
  • Barevné podání
Barevné podání bylo pouze u dvou modelů světelných zdrojů výrazně pod vyžadovanou hodnotou Ra = 80. Tyto výrobky firem Apollo a Silver proto nelze doporučit. Pouze tři z testovaných výrobků firem Ledon, Philips a Airam dosáhly indexu barevného podání Ra = 85. Doporučit lze však jen výrobky od firem Philips a Ledon, protože měrný výkon výrobku firmy Airam byl spíše nedostatečný (viz níže). S ohledem na barevné podání nejlepší směrové světelné zdroje celkově poněkud zaostávají za nejlepšími nesměrovými světelnými zdroji (ve tvaru žárovky). Ve srovnání s reflektorovými žárovkami je třeba počítat s poněkud nižší kvalitou barevného podání, což však lze u většiny způsobů použití v domácnosti přehlédnout.
 
  • Světelný tok
S ohledem na světelný tok jsou testované světelné zdroje vhodné pro náhradu reflektorových halogenových žárovek o příkonu 20‐40 W. Výrobky firem Berthelme, AustroLed a Apollo musely být přeřazeny do nižší kategorie, protože naměřený světelný tok byl o 24‐34 % nižší než uváděné hodnoty.
 
  • Účinnost (měrný výkon)
Čtyři produkty dosáhly velmi vysokého měrného výkonu nad 60 lm/W. Z těchto výrobků však lze doporučit pouze nízkonapěťový směrový světelný zdroj značky Philips a V‐Light, protože zdroje Silver a Apollo spadly do nižší kategorie v důsledku špatného barevného podání. Měrný výkon většiny ostatních světelných zdrojů byl dobrý, přičemž dosahoval úrovně cca 45 lm/W. Pouze jeden výrobek značky Osram a jeden značky IKEA byly výrazně pod touto hladinou, a nelze je proto doporučit. Hlavní výhodou směrových LED ve srovnání s reflektorovými žárovkami je vysoký měrný výkon, tedy vysoká účinnost, v kombinaci s velmi dlouhou dobou života.
 
Testy probíhají pod vedením prof. Georges Zissis z Univerzity Toulouse (Paul Sabatier Univesity) a provádí je švédský Technický výzkumný institut, toulouská testovací laboratoř Paul Sabatier University a testovací laboratoř města Vídně. Zaměřují se především na světelné zdroje z tržního segmentu s výrobky vyšší kvality, především světelné zdroje s dobou života alespoň 25 000 hodin a dobrým měrným výkonem. Kromě tržního segmentu se špičkovými výrobky se testuje i několik světelných zdrojů ze „středního proudu“. Část výrobků z první části se dále podrobuje dlouhodobému testování (výsledky, zaměřující se na dobu života, budou zveřejněny později).
 
Konsorcium projektu PremiumLight, který se zaměřuje na kompaktní zářivky a světelné zdroje LED (tzv. LED žárovky), tvoří partneři z dvanácti evropských zemí. Výsledky prvního testu z roku 2013, včetně dostupnosti světelných zdrojů na českém trhu, naleznete na www.premiumlight.eu.
 
Hodnocení článku: 

Komentáře

Ja jen dodam, ze nektere LED zarovky blikaji a jine ne. Ja pouzivam Evolveo, ty neblikaji, je videt i dosvit pri zhasinani (asi je tam kondenzator).

Taky doufám, že autor článku zahrne do hodnocení intenzitu blikání, tedy poměr mezi světlou a tmavou fází na 50Hz. Pokud LED  žárovka má při světlé fázi 100lm a při tmavé 10lm a měřidlo intenzity zaznamená jen špičkovou hodnotu, tak se člověk potom mylně dopočítá vysoké účinnosti.

Navíc sedět a pracovat u takové žárovky je za trest.