Jste zde

Nové moduly Amber pro pásma ISM

Amber Wireless představil nové moduly řady x26 pro bezdrátovou komunikaci, které se vyznačují kompaktními rozměry a nízkou spotřebou. Jak je u výrobce zvykem, nové moduly jsou pinově kompatibilní, takže je lze jednoduše zaměnit.

Nově doplní již existující modul AMB8626 pro frekvenci 868MHz (dosah 2km) následující typy:

  • AMB3626 pro frekvenci 169MHz s dosahem 5km
  • AMB4426 pro frekvenci 434MHz s dosahem 1,5km
  • AMB9626 pro frekvenci 915MHz s dosahem 800m

Moduly podporují řízení datové komunikace: sestavení paketů, kontrolní součet, opakované odeslání neúspěšně přijatých paketů, adresování a dostupnost komunikačních kanálů. Měření RSSI nabízí možnost zlepšit kvalitu datových přenosů. Mohou pracovat v režimu point to point nebo star a moduly AMB8626 také v režimu mesh. 

Pro systémy Windows výrobce nabízí grafické prostředí AMBER-ACC, kterým lze modul jednosuše konfigurovat.

Moduly AMB8626 a AMB3626 jsou dostupné také s podporou wireless M-Bus (S, T, R, C). Díky rozsáhlé konfigurovatelnosti modulu, možnosti řízení datových přenosů, sledování kvality signálu a podpoře protokolu M-Bus najdou moduly Amber Wireless uplatnění v sítích pro řízení, sběr a přenos dat s požadavky na velmi nízkou spotřebu a kompaktní rozměry.

Další informace o výrobcích Amber získáte www.microdis.net a vaše dotazy rádi zodpovíme na adrese czech@microdis.net.

Hodnocení článku: