Jste zde

Farnell spouští seriál Jak na to pro vývojáře IoT a IIoT

Do centra technických zdrojů společnosti Farnell přibyla témata, jkterými se aktuálně zabývají konstruktéři při adaptaci průmyslové automatizace a řídicích technologií nebo při vývoji vlastního návrhu v oblasti IoT.

Farnell rozšířil centrum technických zdrojů o témata, jako jsou průmysl 4.0, internet věcí (IoT) a mnohé jiné oblasti, které vývojáři elektroniky momentálně řeší. Centrum technických zdrojů nabízí konstruktérům komplexní rady a školení, které jim pomohou v každé fázi návrhu nového produktu.

Inovace v technologiích IoT a průmyslového IoT se ze všech stran valí čím dám tím rychlejším tempem, jelikož posun směrem k větší automatizaci a propojení se stal primárním cílem mnoha důležitých průmyslových odvětví. Konstruktéři se nyní mohou v centru technických zdrojů podrobněji zahloubat do různých oblastí návrhu IoT a průmyslu 4.0 a zhlédnout doplněný seriál „Jak na to“, který pokrývá všechny fáze návrhu a implementace systémů i jejich začlenění prostřednictvím cloudu.

Seriál „Jak na to“ obsahuje několik krátkých instruktážních článků, z nichž se konstruktéři dozví, jak navrhovat konkrétní technologie a jak rozvinout schopnosti související s implementací průmyslu 4.0 i dalších obecnějších návrhů založených na IoT. Instruktážní články přidané do centra technických zdrojů pokrývají témata od Jak implementovat různé typy edge computingu pro aplikace v inteligentních továrnách“ až po „Jak zajistit řízení přístupu u systémů pro správu výrobních hal prostřednictvím bran“ a mnohá další.

V centru technických zdrojů společnosti Farnell naleznete rozsáhlou sbírku technických článků a řadu poznámek, oficiálních dokumentů, webinářů, podcastů, projektů, školicích modulů, videí a elektronických knih. Návštěvníci mají přístup k inovativním informacím o mnoha technologiích a aplikacích, k praktickým kalkulačkám, převodovým grafům a online nástrojům pro výběr komponent.

Centrum je přehledně členěno na stránky zaměřené na konkrétní technologie, jako je například bezdrátový přenos, snímání, řízení spotřeby, ovládání motorů, osvětlení nebo displeje, a také se zde nachází doplňkové stránky podle aplikací, které pokrývají oblasti IoT, přepravy, zdravotnictví, údržby, zabezpečení a mnohé další.

Nový obsah na témata IoT a IIoT společně se sadou doplňkových zdrojů je nyní dostupný v centru technických zdrojů Farnell.

 

Hodnocení článku: