Jste zde

Flexibilní řešení pro TSN, založené na FPGA

Moxa a Xilinx spolupracují na implementaci TSN pro průmysl 4.0. Využití hradlových polí má překlenout omezené možnosti dalšího vývoje současných implementací TSN, založených na dedikovaných chipsetech.

Moxa, známá v oboru průmyslové komunikace a sítí, oznámila spolupráci s firmou Xilinx na urychlení rozvoje techniky pro komunikační sítě využívající synchronizační metody TSN (Time Sensitive Networking). Standardy TSN jsou potřebné pro realizaci skutečně unifikované průmyslové sítě pro automatizaci a hromadnou individualizaci. Spolupráce přináší velký potenciál zvýšení flexibility sítí a interoperability na různých úrovních systémů využívajících TSN.

S ohledem na nové přístupy v průmyslové automatizaci přinášejí standardy TSN do sítí běžného Ethernetu determinismus nutný k tomu, aby se časově kritická data dostala ve správný čas na správné místo i v konvergovaných a rozsáhlých průmyslových sítích. Oba partneři plánují ukázat předběžné výsledky své spolupráce a demonstrovat jednotnou ethernetovou infrastrukturu s garantovanou kvalitou služeb QoS za podmínky deterministické komunikace s malou latencí.

Slibné parametry metod TSN jsou přesvědčivým argumentem pro použití v široké škále úloh, které se vyskytují v různých oborech průmyslu, včetně výroby polovodičů, automobilového průmyslu, strojírenství, potravinářství, chemického průmyslu, energetiky apod. Ovšem každá aplikace TSN má své zvláštní požadavky a existuje velká propast mezi standardy TSN a reálnými aplikačně specifickými komunikačními systémy. Obě firmy, Moxa a Xilinx – dvě přední průmyslové firmy ve svých rozdílných, ale doplňujících se oborech – jsou si tohoto problému vědomy a chtějí propast mezi různými požadavky na sítě TSN v konkrétních projektech a obecnými standardy TSN zajišťujícími nejlepší možné řízení a komunikaci v reálném čase přemostit; proto rozvíjejí sítě využívající TSN tím, že vytvářejí odpovídající platformy pro edge a komunikační infrastrukturu průmyslové automatizace.

Standardy TSN, stejně jako jiné populární průmyslové standardy, se nepřetržitě vyvíjejí, a většina současných implementací TSN založených na dedikovaných chipsetech má omezené možnosti dalšího vývoje, který by mohl uspokojit budoucí potřeby zákazníků. Hradlová pole FPGA od firmy Xilinx jsou naproti tomu ideální k zajištění flexibility potřebné pro pokračující evoluci. Kombinace přizpůsobitelných, vysoce výkonných obvodů FPGA Xilinx a komunikačních můstků TSN od firmy Moxa přináší potřebnou možnost aktualizací a rekonfigurace pro podporu vyvíjejících se standardů i potřeb zákazníků při budoucím rozšiřování komunikačních sítí.

Podle Xilinx se metody Time Sensitive Networking se nesporně stanou standardem pro konvergované průmyslové sítě. Moxa je jednou z prvních společností, které kombinují vysoce spolehlivé přepínání a deterministický přenos dat, uživatelsky přívětivá rozhraní a zabezpečení, a vytvářejí tak flexibilní a snadno spravovatelný produkt vhodný pro využití v průmyslových provozech.

Hodnocení článku: