Jste zde

Keysight FieldFox RTSA – první ruční real-time spektrální analyzátor do 50 GHz

Keysight FieldFox RTSA – první ruční real-time spektrální analyzátor s možností měření až do 50 GHz. K dispozici je celkem 16 modelů spektrálních nebo kombinovaných (spektrální + obvodový) analyzátorů s frekvenčními rozsahy  od 9 kHz až do 50 GHz.

Spolu s masivním rozšířením bezdrátových technologií došlo v posledních letech k významnému nárůstu rušení mezi jednotlivými přenosovými sítěmi a zdroji vf signálů, což má negativní dopad na jejich funkci a spolehlivost.  Tradiční spektrální analyzátory nejsou schopny náhodně se objevující, rychle se měnící, rušivé signály spolehlivě zachytit, identifikovat a lokalizovat jejich zdroj.

Analyzátory Keysight FieldFox RTSA díky schopnosti signál zachytit a zobrazit v reálném čase výrazně zlepšují možnost odhalit původce rušení. K dispozici je celkem 16 modelů spektrálních nebo kombinovaných (spektrální + obvodový) analyzátorů s frekvenčními rozsahy  od 9 kHz až do 50 GHz. Všechny nabízí přesnost srovnatelnou s laboratorními přístroji, kontinuální měření a nahrávání, 100% garanci zachycení signálů s délkou trvání alespoň 12 µs a schopnost detekovat signály o délce pouhých 22 ns.

Bližší informace o real-time spektrálních analyzátorech Keysight FieldFox RTSA naleznete na www.keysight.com/find/FieldFoxRTSA .

Hodnocení článku: